•    
ग्राम पंचायत वार - ग्राम संकट प्रबंधन समूह (क्रायसिस मेनेजमेन्ट ग्रुप) का नोटिफ़िकेशन एवं सदस्यों की संख्या


ग्राम पंचायतकुल संकट प्रबंधन समूह जिनका गठन किया गयासंकट प्रबंधन समूह में कुल सदस्यों की संख्या
पगारा444
पानखेडी444
खेड़ावदा336
नन्दियासी333
पिपलोदापंथ336
कुम्हारवाडी355
लसुडावन336
मालाखेडी333
गुराडियासांगा333
मालीखेडी339
फर्नाखेडी333
संडावदा333
सुरजाखेडी336
अजीमाबाद पारदी333
गोठडा399
जलोदियाउन्हेल335
निपानिया333
परमारखेडी333
नापाखेडी338
सेकडी सुल्तानपुर224
झांझाखेडी222
भाटखेडी224
उमरना222
नावटिया224
आक्याकोली230
नंदवासला224
चापानेर236
रतन्याखेडी222
करोंदिया224
अमलावदिया245
नागझिरी226
सरवनाउन्हेल224
बरथून222
निम्बोदियार्खुद227
रूपेटा228
पानवासा224
दल्लाहेडा222
चन्दवासला222
सिमरोल222
आलोटजागीर230
अंतरालिया221
सेदरी223
मोकडी222
रिंगन्या224
हतई222
थडोदा224
बुरानाबाद224
झिरमिरा222
बागेडी224
दुपडावदा224
पिपलिया सारंग228
रोहलकलाँ224
कलसी221
कुण्डला222
कंचनखेडी222
अटलावदा222
पासलोद224
रजला224
बनवाडा224
धूमाहेडा222
झिरनिया उन्हैल220
डोडिया222
भुंवासा223
गुराडीयापिन्नामल222
रानीपिपल्या220
बरलई224
चावंड222
बरखेडा माण्डन224
बोरदिया224
टकरावदा111
मीण111
बनबना111
लसुडियाखेमा111
बरखेडा जावरा112
पाडसुत्या112
करनावद114
लेकोडियाटाँक115
नायन112
निम्बोदियाकलाँ19
चंबलपाडल्या111
पिपल्याडाबी115
बडागांव112
रामाबालोदा116
अर्जला112
कमठाना113
चांपाखेड़ा111
कनवास111
केसरिया112
बिरियाखेडी112
नरेडीपाता112
गिन्दवान्या112
आक्याजागीर124
मडावदा112
बेडावन112
चिरोला111
टूटियाखेडी112
खोकरी112
दिवेल111
खामरिया112
भीकमपूर111
बेडावन्या111
श्रीबच्छ111
लेकोडिया आंजना112
नवादा112
बेरछा111
रोहलखुर्द111
पचलासी111
भैसोला112
नरसिंहगढ110
पिपलोदासागोतीमाता111
बेहलोला121
घिनोदा111
रुनखेडा121
गुरला112
बंजारी112
झिरनियाखाचरौद112
हीडी112
संदला111
चंदोडिया113
बिलवानिया115
डाबरी111
पिपल्यामोलू112
बटलावदी112
बोरखेडा पित्रामल114
बरखेडानजीक113
भीलसुडा112
उचाहेडा112
सुरेल112
आक्यानजीक113
भाटीसूडा112