•    
संक्रमित व्यक्ति चिन्हांकन हेतु हाउस होल्ड सर्वे प्रगति – जनपद स्तर