•    
ग्राम पंचायत वार - मेडिकल किट मांग एवं प्राप्ति की जानकारी

जिला :
जनपद पंचायत :
प्रदर्शित अंको को प्रविष्ट करें


ग्राम पंचायत का नामकुल मांग (मेडिकल किट)प्राप्त (मेडिकल किट)प्राप्ति शेष (मेडिकल किट)
पैकोली10010
घटवार 550
सुल्तानपुर 000
सोना000
गोपालनगर 000
इमलानी 000
इकोदिया 000
भियाखेडी000
महादेवखेडी 000
सेमलखेडी 000
पगरानी000
बामोरीशाला 000
बिशेपुर 000
रुसल्लीदामा 000
उनारसीताल 000
बगरोदा 000
रुसल्लीघाट 000
पिपलिया हाट 000
नेकान 000
खोंदूपुर 000
पारधा 000
झूकरहोज 000
नरखेडाजागीर 000
दीपनाखेड़ा 000
अनूपपुर 000
देवीटोरी 000
श्टोली 000
बेरखेडी जागीर 000
कर्राखेड़ी000
भोरा000
भैरिया000
झंडवा 000
भोजूखेडी000
देवपुर 000
कस्वाताल 000
छापू 000
करईखेडा000
बांसखेडी अस्पाल 000
बरेज 000
सफदलपुरताल 000
कादरपुर000
संतोषपुर 000
घुटुआ 000
दीकनाखेडा000
पथरिया 000
धानोदा 000
रिनियां 000
हरगनाखेडी 000
अबुआढाना 000
कचनारिया 000
मूड़रा बागल 000
लिधोडा 000
ललितपुर000
सरेंखों 000
अमीरगढ़ 000
मूंडराघाट 000
त्रिभुवनपुर 000
सियलपुर 000
महू 000
प्याराखेडी 000
घोसुआताल 000
चौडाखेडी 000
चाठौली 000
साकलोन 000
दामोदरखेडी 000
प्यासी 000
कांजीखेडी000
कूजा 000
महुआखेडा पृथ्‌वीराज 000
सालपुरकला 000
खेजडा गोपाल 000
गुलाबगंज 000
परसौरा 000
इकलौद000
कोरवासा 000
सरवरपुर000
मुगलसराय000
चितावर 000
रतनर्बरी000
बमूरियाताल 000
पामाखडी000
करैयाहाट 000
तरवरिया 000
भगवन्तपुर 000
मूंडरार्धमू 000
चुनियाखोह 000
देहरी जागीर 000
बांसखेडी गूगल 000
गरेठा000
गेहूखेडी 000
खेजडाहाली 000
जगथर 000
बडोदाताल 000
Total15510