•    
ग्राम पंचायत वार - कोविड टेस्ट रिजल्ट लंबित की जानकारी

जिला :
जनपद पंचायत :
प्रदर्शित अंको को प्रविष्ट करें


ग्राम पंचायतकुल पंजीकृत संभावित संक्रमित व्यक्तिकोविड टेस्ट रिजल्ट रिपोर्टटेस्ट रिपोर्ट लंबितटेस्ट रिपोर्ट लंबित प्रतिशत (%)
खिलचीपुरा21721700.00 %
सेमलिया हीरा606000.00 %
बिलांत्री373700.00 %
भाऊगढ़363600.00 %
आक्या उमाहेडा323200.00 %
अफजलपुर313000.00 %
गुराडियादेदा292800.00 %
करनाखेडी262600.00 %
बाबरेचा242400.00 %
कुचडौद252400.00 %
बनी242400.00 %
राजाखेडी212100.00 %
गुजरबर्डिया202000.00 %
निपानिया अफजलपुर201800.00 %
बाग्या161600.00 %
रिछालालमुंहा161600.00 %
देहरी151500.00 %
लसुडावन151500.00 %
झावल141400.00 %
सरसौद141400.00 %
खोडाना141100.00 %
धंधोडा111100.00 %
राकोदा111100.00 %
साबाखेडा111100.00 %
एलची101000.00 %
झिरकन9900.00 %
टोलखेडी8800.00 %
रलायता8800.00 %
धारियाखेडी7700.00 %
बडवन7700.00 %
दाउदखेडी7700.00 %
पाडलिया मारू7700.00 %
नांदवेल7700.00 %
रातीखेडी7700.00 %
दलौदासगरा7700.00 %
सेतखेडी6600.00 %
मोहम्मदपुरा6600.00 %
कोचवी6600.00 %
पालडी5500.00 %
गुदियाना5500.00 %
लिलदा5500.00 %
धमनार5500.00 %
बानीखेडी5500.00 %
करजू5500.00 %
जवासिया5500.00 %
गुराडियालालमुंहा5500.00 %
बेहपुर4400.00 %
कचनारा4400.00 %
डिगांवमाली4400.00 %
नंदावता4400.00 %
सिहोर4400.00 %
रिण्डा3300.00 %
लदूसा3300.00 %
बादाखेडी3300.00 %
भालोट2200.00 %
बालोदिया2200.00 %
चिरमोलिया2200.00 %
बोहराखेडी2200.00 %
हतुनिया2200.00 %
लाउखेडी2200.00 %
खजुरिया सारंग2200.00 %
निम्बोद2200.00 %
भाटरेवास2200.00 %
सेजपुरिया2200.00 %
सगवाली2200.00 %
दलौदा चौपाटी2200.00 %
गुराडियास्याह1100.00 %
रठाना1100.00 %
पटेला1100.00 %
ढिकोला1100.00 %
मजेसरा1100.00 %
जग्गाखेडी नाहरगढ1100.00 %
गुजरदा2100.00 %
लसुडियाइला1100.00 %
अमलावद1100.00 %
मुल्तानपुरा1100.00 %
सिंन्‍दपन0000.00 %
आकोदडा0000.00 %
रिछाबच्चा0000.00 %
डोराना0000.00 %
गुलियाना0000.00 %
दलौदा रेल0000.00 %
अचेरा0000.00 %
जोगीखेडा0000.00 %
लामगरी0000.00 %
पटलावद0000.00 %
चांदाखेडी0000.00 %
लालघाटी0000.00 %
कटलार0000.00 %
आधारी निरधारी0000.00 %
फतेहगढ0000.00 %
सेमलियाकाजी0000.00 %
माल्याखेरखेडा0000.00 %
पलवई0000.00 %
अरनिया निजामुद्दीन0000.00 %
माल्याखेडी0000.00 %
जमालपुरा0000.00 %
ईशाकपुर0000.00 %
पिपलिया कराडिया0000.00 %
पाल्यालालमुंहा0000.00 %
जग्गाखेडी0000.00 %
सेमली0000.00 %
उदपुरा0000.00 %
कटक्या0000.00 %
धुंधड़का0000.00 %
पानपुर0000.00 %
रेवासदेवडा0000.00 %
नौगांवा0000.00 %
नेतावली0000.00 %
सुरी0000.00 %
कोलवा0000.00 %
भोलिया0000.00 %
चांगली0000.00 %
लोध0000.00 %
चिपलाना0000.00 %
गरोडा0000.00 %
अघोरिया0000.00 %
गल्याखेडी0000.00 %
भरडावद0000.00 %