•    
ग्राम पंचायत वार - कोविड टेस्ट रिजल्ट लंबित की जानकारी

जिला :
जनपद पंचायत :
प्रदर्शित अंको को प्रविष्ट करें


ग्राम पंचायतकुल पंजीकृत संभावित संक्रमित व्यक्तिकोविड टेस्ट रिजल्ट रिपोर्टटेस्ट रिपोर्ट लंबितटेस्ट रिपोर्ट लंबित प्रतिशत (%)
गुलावता252500.00 %
उदनखेड़ी202000.00 %
बूढ़नपुर 141400.00 %
बनी 111100.00 %
रोस्या101000.00 %
करोंदी 9900.00 %
बरखेड़ा खुर्रम9900.00 %
श्ूमका9900.00 %
पांदा 8800.00 %
कुड़लासा5500.00 %
भंडावद5500.00 %
आसारेटापंवार 3300.00 %
ढाकनी 3300.00 %
धनोरा 3300.00 %
संडावता 3300.00 %
रामपुरिया3300.00 %
भुराखेड़ी 2200.00 %
पिप्लियापल2200.00 %
देवलीमानजागीर 2200.00 %
डोबड़ाजमींदार2200.00 %
भ्याना1100.00 %
ब्यावरामांडू1100.00 %
छापरा 1100.00 %
निहाल 1100.00 %
काछीखेड़ी1100.00 %
मूंडलालोधा 1100.00 %
नारायणपुर1100.00 %
कंकरिया1100.00 %
कचरियाभाई0000.00 %
बारोल0000.00 %
बिग्नोदी पूरा0000.00 %
रायपुरिया0000.00 %
बाबल्दी0000.00 %
शेरपुरा0000.00 %
तरलाखेङी0000.00 %
कालूखेड़ा0000.00 %
चतरूखेडी0000.00 %
सेमली धाकद्0000.00 %
मंग्याखेडी0000.00 %
कोडियाखेड़ी0000.00 %
चाकरोद0000.00 %
नेनवाड़ा0000.00 %
नारान्या 0000.00 %
कूपा 0000.00 %
लखेसरा 0000.00 %
लाटाहेडी0000.00 %
लीमाचोहान 0000.00 %
मगराना 0000.00 %
महू0000.00 %
कड़लावद 0000.00 %
कालापीपल 0000.00 %
काल्याखेड़ी 0000.00 %
कमलसरा 0000.00 %
डिगवाड़0000.00 %
खजूरियाहरी0000.00 %
खजूरियाघाटा 0000.00 %
निपान्यातुला 0000.00 %
पढ़ाना 0000.00 %
पाड़ल्याअन्जना 0000.00 %
पाड़ल्यामाता 0000.00 %
पटड़ियाधाकड़0000.00 %
पाटक्या0000.00 %
साबरस्या 0000.00 %
सराली 0000.00 %
सरेड़ी 0000.00 %
सैदाबाग 0000.00 %
सेमलीलोड़ा 0000.00 %
शामगीघाटा 0000.00 %
सिमरोल0000.00 %
सुल्तानिया 0000.00 %
टीकोद 0000.00 %
तुकोगंज0000.00 %
टूटीयाहेडी0000.00 %
चिड़लावन्या0000.00 %
दराना 0000.00 %
देदला0000.00 %
चाटक्या 0000.00 %
बाबल्दा 0000.00 %
बालोडी0000.00 %
आमगढ़ा 0000.00 %
आमलारोड 0000.00 %
अरन्या0000.00 %
भाटखेडी0000.00 %
भैंसवा माता0000.00 %
बावड़ल्या 0000.00 %
धामन्दा0000.00 %
डोबडा जोगी0000.00 %
दुग्या 0000.00 %
ईचीवाड़ा0000.00 %
गायन 0000.00 %
घट्टिया 0000.00 %
गुलखेड़ी0000.00 %
ग्वाड़ा 0000.00 %
हालूहेड़ीकलां0000.00 %
हराना0000.00 %
इटावा 0000.00 %
जबरदी 0000.00 %
झिरी 0000.00 %