•    
ग्राम पंचायत वार - कोविड टेस्ट रिजल्ट लंबित की जानकारी

जिला :
जनपद पंचायत :
प्रदर्शित अंको को प्रविष्ट करें


ग्राम पंचायतकुल पंजीकृत संभावित संक्रमित व्यक्तिकोविड टेस्ट रिजल्ट रिपोर्टटेस्ट रिपोर्ट लंबितटेस्ट रिपोर्ट लंबित प्रतिशत (%)
देव खापा6600.00 %
उमरीकला 6600.00 %
बनगांव 6600.00 %
लिगाएलेतीर3300.00 %
पेंढोनी 3300.00 %
पलासपानी 2200.00 %
बाडेगांव 2200.00 %
चिचौलीबड 2200.00 %
भुयारी2200.00 %
तिगांव2200.00 %
पॅलेपार 1100.00 %
चिखली मुकासा 1100.00 %
हिवरासेनाडवार1100.00 %
पिपरपानी 1100.00 %
मांड़वी1100.00 %
परसोड़ी 1100.00 %
सिराठ 1100.00 %
लेंदागोदी 1100.00 %
ढोलनखापा 1100.00 %
भीमखेडी1100.00 %
लेंडोरी 1100.00 %
कामठीकलाँ0000.00 %
मरकावाड़ा0000.00 %
सिल्लेवानी 0000.00 %
टेमनीकला 0000.00 %
जूनेवानी 0000.00 %
मांगुरली 0000.00 %
गौरलीखापा 0000.00 %
इटावा 0000.00 %
धनौरा 0000.00 %
छाबडी0000.00 %
कुंडली 0000.00 %
रयबासा 0000.00 %
घोघरी0000.00 %
भाजीपानी0000.00 %
बुचनखापा0000.00 %
अम्बाड़ा0000.00 %
नांदनवाडी0000.00 %
बंधान 0000.00 %
चांगोबा 0000.00 %
राज डोंगरी0000.00 %
चाटवा 0000.00 %
जामलापानी0000.00 %
पठारा 0000.00 %
नरसला0000.00 %
पाठई0000.00 %
कोड़यिा 0000.00 %
लोनादेही0000.00 %
चिमनखापा0000.00 %
काराघाटकामठी0000.00 %
बोथिया 0000.00 %
आंजन गांव 0000.00 %
कलमगांव0000.00 %
मारूड0000.00 %
खेड़ीकला 0000.00 %
चिचखेड़ा0000.00 %
छावड़ीखापा 0000.00 %
श्ूली0000.00 %
भंदारगोंदी0000.00 %
सावजपानी0000.00 %
राजोरा कला 0000.00 %
गुजरखेड़ी 0000.00 %
पारडी 0000.00 %
मोरडोगरी 0000.00 %
करवार 0000.00 %
मालेगाव 0000.00 %
खैरीपैका 0000.00 %
लांघा 0000.00 %
टेमनी शाहनी0000.00 %
सिवनी 0000.00 %
राजना 0000.00 %
घोघरी साहनी 0000.00 %