•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
ओरिया303
Green Zone
जैसीनगर 33033
Green Zone
सागोनी र्खुद 19019
Green Zone
महगोद 12012
Green Zone
चारटोरिया 101
Green Zone
पिपरिया 000
Green Zone
जमुनियागौड़ 202
Green Zone
अगरिया 303
Green Zone
चकेरी 101
Green Zone
चैनपुरा 404
Green Zone
महुआखेड़ा000
Green Zone
बरोदासागर 202
Green Zone
करहद 17017
Green Zone
पड़रई 202
Green Zone
सींगना 000
Green Zone
बिजौरा 303
Green Zone
घूघर 202
Green Zone
हीरापुर 41041
Green Zone
किल्लाई 202
Green Zone
सेवन 17017
Green Zone
देवलचोरी 606
Green Zone
सेमाढाना 000
Green Zone
बिसुनपुर606
Green Zone
टेहरा टेहरी707
Green Zone
महुआखेड़ापेगवार 17017
Green Zone
बनजरिया 303
Green Zone
खमकुआ 27027
Green Zone
मनक्याई 000
Green Zone
सेमरागोपालमन 17017
Green Zone
हनोता सागर 000
Green Zone
बांसा20020
Green Zone
रीछई 909
Green Zone
डुंगरिया606
Green Zone
तेन्दूडाबर 707
Green Zone
करैया 707
Green Zone
मडखेरा जागीर202
Green Zone
खैजरा माफी41041
Green Zone
तोडातरफ़दार505
Green Zone
साजी202
Green Zone
बेरखेरी गुसाई 202
Green Zone
कटंगी 101
Green Zone
बेरखेरी मड़यिा 202
Green Zone
बम्होरीघाट 404
Green Zone
सरखरी404
Green Zone
गेहूँरास बुजुर्ग808
Green Zone
अगरा808
Green Zone
जेरा 101
Green Zone
मसुरहाई 16016
Green Zone
तालचिरी 707
Green Zone
कनेरागौंड़ 202
Green Zone
सोमला 303
Green Zone
मनेसिया 202
Green Zone
सोठिया 303
Green Zone
वक्स्वाहा 15015
Green Zone
खुरईथावरी 505
Green Zone
स्क्रागारचोरी 505
Green Zone
सत्तढाना 14014
Green Zone
हड़ा303
Green Zone
हिन्नाोद 303
Green Zone
बिलहरा 000
Green Zone
ढकरई 13013
Green Zone
केवलारी606
Green Zone
Total4730473Total