•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
दसनावल12012
Green Zone
दयालपुरा 26026
Green Zone
सोलना 15015
Green Zone
कोठा बुर्जुग303
Green Zone
बिस्टान 000
Green Zone
सिगनुर101
Green Zone
रेटवां202
Green Zone
मेहरजा303
Green Zone
पेनपुर10010
Green Zone
पिपरखेड़ा303
Green Zone
पिपलई 404
Green Zone
राजपुरा 707
Green Zone
कुम्हारखेड़ा505
Green Zone
लाखी 33033
Green Zone
ठिबगांव बुजुर्ग 25025
Green Zone
टेमरना 505
Green Zone
कुंडिया404
Green Zone
उमरखली10010
Green Zone
बेहरामपुर 11011
Green Zone
घुघरियाखेड़ी606
Green Zone
बिलाली404
Green Zone
बीड़91091
Green Zone
बडगांव 31031
Green Zone
गोपालपुरा 10010
Green Zone
महम्मदपुर 36036
Green Zone
नागझिरी 41041
Green Zone
शाहपुरा1030103
Green Zone
सुरपाला 14014
Green Zone
मगरिया 16016
Green Zone
रुपखेड़ा808
Green Zone
घट्टी 000
Green Zone
बैजापुर303
Green Zone
हि‍रापुर606
Green Zone
कोठा खुर्द 101
Green Zone
बलगांव20020
Green Zone
बिलखेड़505
Green Zone
कुकडौल 505
Green Zone
लि‍मवाडी404
Green Zone
जगन्नाथपुरा000
Green Zone
देवलगॉव808
Green Zone
मांगरुल खुर्द49049
Green Zone
जामन्‍या505
Green Zone
देवली 909
Green Zone
गोगावां 2590259
Green Zone
खेड़ी खुर्द21021
Green Zone
गोवाड़ी11011
Green Zone
Total9450945Total