•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
मूंडरा परसूखेडी 000
Green Zone
सनोटी 000
Green Zone
चितौरिया 000
Green Zone
बर्रो 101
Green Zone
ग्राम पंचायत हिनोतिया000
Green Zone
देवखजूरी 303
Green Zone
साठिया000
Green Zone
सायर 000
Green Zone
खामखेडा कस्बा505
Green Zone
बोरिया 000
Green Zone
पुरैनियां 000
Green Zone
गढला 000
Green Zone
छीरखेडा 000
Green Zone
कुआखेडी 202
Green Zone
पांझ 000
Green Zone
पीपरहूंठा 000
Green Zone
सतपाडा303
Green Zone
कागपुर 000
Green Zone
देहरी 000
Green Zone
सहजाखेडी 000
Green Zone
श्ूतपरासी 000
Green Zone
र्ठर 000
Green Zone
खैह्आ 14014
Green Zone
भाटनी 000
Green Zone
करारिया लश्करपुर505
Green Zone
बेरखेडी अहमदपुर 000
Green Zone
खामखेडा लश्करपुर 000
Green Zone
किरमची बंधेरा 101
Green Zone
अमऊखेडी 404
Green Zone
गोबरहेला 000
Green Zone
खेजडा सुल्तान 000
Green Zone
सुल्तनियां 101
Green Zone
खरबई303
Green Zone
पौआनाला 000
Green Zone
दुपारिया 101
Green Zone
बागरी 000
Green Zone
डाबर 000
Green Zone
भदरबडा गांव 000
Green Zone
धमनोदा 000
Green Zone
लश्करपुर 000
Green Zone
पडरायत 000
Green Zone
मुंड़रासुरई 000
Green Zone
कांकरखेडी 000
Green Zone
अहमदानगर 000
Green Zone
कोठीचारकला 000
Green Zone
नथनपुर 000
Green Zone
थान्नोर707
Green Zone
सलैया 000
Green Zone
कोलिंजा000
Green Zone
पालकी 101
Green Zone
मूंडरा मुहाना 000
Green Zone
पैरवारा 000
Green Zone
जैतपुरा 101
Green Zone
शेरपुर 000
Green Zone
गंगरबाड़ा 000
Green Zone
कोटरालश्करपुर 000
Green Zone
चिढौरिया 101
Green Zone
बामोरा 000
Green Zone
जीवाजीपुर000
Green Zone
बालाबरखेडा 000
Green Zone
जोन 1,नगर परिषद् बैराड 11011
Green Zone
डंगरवाडा 000
Green Zone
कबूला 000
Green Zone
बिलौरी 000
Green Zone
अरवरिया 000
Green Zone
हांसुआ 505
Green Zone
जम्बार 000
Green Zone
घाटखेडी 000
Green Zone
रूसल्ली101
Green Zone
करेला 000
Green Zone
करैयाहाट 000
Green Zone
परसोरा हवेली 808
Green Zone
पिपरिया अजीत 202
Green Zone
खरी हिरनई 000
Green Zone
निर्टरी 000
Green Zone
मूंडरा हरीसिह 101
Green Zone
इमलिया लश्करपुर 000
Green Zone
कराखेडी 000
Green Zone
सोंथर 000
Green Zone
करारिया अहमदपुर 000
Green Zone
सांकलखेडार्खुद 202
Green Zone
परासीगूजर000
Green Zone
पठारी हवेली 000
Green Zone
पीपलखेडा कलां707
Green Zone
गुरारिया लश्करपुर 000
Green Zone
सांकलखेडा कलां 000
Green Zone
करैया हवेली404
Green Zone
अहमदपुर कस्बा000
Green Zone
गजार हरूखेडी 000
Green Zone
सुनपुरा विगन 000
Green Zone
नीमखेडा 000
Green Zone
बरखेडा कछवा 606
Green Zone
Total1000100Total