•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
बरगांय 39039
Green Zone
बामरोल 000
Green Zone
अगोरा000
Green Zone
सीतापुर 606
Green Zone
स्द्भेमई 000
Green Zone
रेंढ़ा 66066
Green Zone
खद्रावनी000
Green Zone
रिछार 101
Green Zone
ओरीना 202
Green Zone
इमलिया 909
Green Zone
लमकना000
Green Zone
बढेरा 101
Green Zone
बहादुरपुर 202
Green Zone
राधापुर202
Green Zone
लरायचा 000
Green Zone
सलैयापमार606
Green Zone
गोघारी505
Green Zone
घूघसी 505
Green Zone
करारीखुर्द000
Green Zone
नदाई 000
Green Zone
तरगुवा 404
Green Zone
बसई 55055
Green Zone
लेतरा 11011
Green Zone
रिछरा 404
Green Zone
कुरथरा 303
Green Zone
गरेरा000
Green Zone
डगरई000
Green Zone
चिरूला 202
Green Zone
बीकर 505
Green Zone
रिछारी 000
Green Zone
सजैड़ 000
Green Zone
दुर्गापुर 707
Green Zone
सिमरिया 404
Green Zone
मकड़री 000
Green Zone
तगा202
Green Zone
सांकुली 15015
Green Zone
एरई 20020
Green Zone
सिधवारी303
Green Zone
जनोरी202
Green Zone
देवरा 101
Green Zone
सतलौन37037
Green Zone
भिटौरा404
Green Zone
रावर्वुजुग 000
Green Zone
रावरी 505
Green Zone
भदूमरा15015
Green Zone
नयाखेंड़ा 202
Green Zone
खमेरा202
Green Zone
पठारी101
Green Zone
बानद्भेली000
Green Zone
डोंगरपुर707
Green Zone
महेवा10010
Green Zone
चरवरा303
Green Zone
खिरियाघोघू000
Green Zone
गुलमऊ 707
Green Zone
हिनद्भेतिया 808
Green Zone
गुढ़ा606
Green Zone
चितंवा 303
Green Zone
बुधेड़ा606
Green Zone
बढ़ोनकंला26026
Green Zone
गढ़ई 000
Green Zone
धवारी 000
Green Zone
पठरा101
Green Zone
कुम्हेड़ी 202
Green Zone
इकारा 000
Green Zone
श्देवरा 000
Green Zone
कटीली202
Green Zone
सतारी000
Green Zone
हतलई909
Green Zone
बुहारा000
Green Zone
बनवास 000
Green Zone
राजपुर000
Green Zone
परासरी 707
Green Zone
ललऊआ000
Green Zone
गुजर्रा 101
Green Zone
जिगना59059
Green Zone
गंधारी101
Green Zone
गोविन्दपुर101
Green Zone
नयागाँव808
Green Zone
जैतपुर202
Green Zone
बिलोनी10010
Green Zone
सिजोरा606
Green Zone
बिड़निया 000
Green Zone
बाजनी 101
Green Zone
सनोरा909
Green Zone
कमरारी101
Green Zone
झड़िया 303
Green Zone
हतलव 000
Green Zone
दिसवार 202
Green Zone
दुरसड़ा 101
Green Zone
उदगुवा20020
Green Zone
पिचद्भेखरा 909
Green Zone
बसवाहा202
Green Zone
मुड़रा 606
Green Zone
नोनेर000
Green Zone
डगराकुंआ000
Green Zone
सिनावल 202
Green Zone
चिरोली 000
Green Zone
सनाई 000
Green Zone
जौन्‍हार909
Green Zone
उनाव15015
Green Zone
कुरैछा 000
Green Zone
सेरसा000
Green Zone
गोरा606
Green Zone
मुरैरा 101
Green Zone
दरयापुर404
Green Zone
कुसोली101
Green Zone
उरदंना 33033
Green Zone
करखड़ा000
Green Zone
पलोथर202
Green Zone
नुनवाहा000
Green Zone
बडगोद 000
Green Zone
हिडोरा 101
Green Zone
उपरांय29029
Green Zone
कामद 000
Green Zone
ठकुरपुरा808
Green Zone
भासदाकलां13013
Green Zone
सडवारा404
Green Zone
बरधुंवा 404
Green Zone
भगौर909
Green Zone
रामसागर 404
Green Zone
लखनपुर 303
Green Zone
बहरूका 000
Green Zone
सासूती 000
Green Zone
राजापुर 202
Green Zone
बिल्हारीर्खुद000
Green Zone
सहदौरा 101
Green Zone
सिरोल 000
Green Zone
निचरोली 202
Green Zone
अकोला 000
Green Zone
छ्ता000
Green Zone
शसडार्खुद17017
Green Zone
Total7570757Total