MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Works ×
Enter the code shown left

 
  YearWork CodeWork NameDepartmentCostWork TypeSchemeAgencyCurrent Status
1 2019100715199Cc Road Nirman Mandir Se Aganwadi Bhavan TakPanchayat Raj Directorate 102000.00CC Road14th FCGram PanchayatOngoing
2 2019100708183Cc Road Nirman Pancham Ke Dwar Se Layak Ke Dwar Tak Bhoje Ka PuraPanchayat Raj Directorate 320000.00CC Road cum Drainage14th FCGram PanchayatOngoing
3 2019100701783Cc Road Nirman Man Singh Ke Dwar Se Anil Bohare Ke Ghar Tak PipahadiPanchayat Raj Directorate 586000.00CC Road cum Drainage14th FCGram PanchayatOngoing
4 2018100696703Cc Road Nirman Nirmla Ke Ghar Se Hargovind Ke Ghar Ki Or Bhoje Ka PuraSC/ST Welfare Department 450000.00CC RoadSC-ST Welfare Department - SC Saghan Basti Vikas YojnaGram PanchayatOngoing
5 2019100693069Samudayik Bhavan Nirman Bhoje Ka PuraSC/ST Welfare Department 1000000.00Community CentreSC-ST Welfare Department - SC Saghan Basti Vikas YojnaGram PanchayatOngoing
6 2018100655852Cc Road Nirman Keshav Ke Dwar Se Pmry Sadak TakPanchayat Raj Directorate 118000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
7 2018100632177Cc Road Nirman Bhurelal Ke Ghar Se School Ki Or Nepal Singh Ka ChakPanchayat Raj Directorate 595000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
8 2018100624047Cc Road Nirman Cc Road Se Mandir Ki Or PipahadiPanchayat Raj Directorate 76500.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
9 2018100560735Cc Road Aganwadi Se Cc Road Tak JagannathpuraPanchayat Raj Directorate 45500.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
10 2018100560665Cc Road Chandan Jatav Ke Ghar Se Sultan Ke Ghar Tak PipahadiPanchayat Raj Directorate 465000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
11 2018100560640Cc Road Nirman Murari Ke Ghar Se Mandir Ki Or PipahadiPanchayat Raj Directorate 310000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
12 2018100545943Cc Road Nirman Sadak Se Sukhdev Ke Ghar Tak AmarpurPanchayat Raj Directorate 45900.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
13 2018100544050Cc Road Nirman Cc Road Se Jogendra Ke Ghar TakPanchayat Raj Directorate 45900.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
14 2018100544040Cc Road Niramn P/S Pipahadi SchoolPanchayat Raj Directorate 45900.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
15 2018100544035Cc Road Nirman Sevaram Ke Ghar Se Malkhan Ke Ghar Ki OrPanchayat Raj Directorate 77650.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
16 2018100544028Cc Road Hardayal Ke Ghar Se Ramratan Ke Ghar Ki OrPanchayat Raj Directorate 77650.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
17 2017100508473Samudayik Bhavan Nirman Jagannath PuraPanchayat Raj Directorate 2000000.00Additional Const. of Administrative BuildingStamp Duty (State Level)Gram PanchayatOngoing
18 2017100466976Cc Road Nirman Jayram Ke Makan Se Vinod Jatav Ke Makan Ki Or Jagannath PuraSC/ST Welfare Department 500000.00CC Road cum DrainageSC-ST Welfare Department - SC Saghan Basti Vikas YojnaGram PanchayatOngoing
19 2017100440020Cc Road Nirman Malkhan Jatav Ke Dwar Se School Ki Or PipahadiPanchayat Raj Directorate 885000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
20 2016100409131Murmikaran Road Karya Pipahadi Main Road Se Nepal Singh Ka ChakZilla Yojna Mandal 175000.00Land Improvement WorkVidhayak NidhiGram PanchayatCompleted
21 2016100409124Mitti Murmikaran Road Karya Pipahadi Hed Se Bhoje Ka PuraZilla Yojna Mandal 100000.00Land Improvement WorkVidhayak NidhiGram PanchayatCompleted
22 2017100409119Mitti Murmikaran Road Karya Pipahadi Hed Se Bhoje Ka Pura Gp PipahadiZilla Yojna Mandal 100000.00WBM RoadVidhayak NidhiGram PanchayatNew Work
23 2017100404812Cc Road Nirmla Ke Makan Se School Tak Gram Bhoje Ka PuraPanchayat Raj Directorate 115000.00CC RoadState Finance Commission - Zila Panchayat Level Gram PanchayatOngoing
24 2017100386267Cc Road Nirman Bhure Ke Ghar Se Raju Ke Ghar Ki Aur Nepal Singh Ka ChakSC/ST Welfare Department 500000.00CC Road cum DrainageSC-ST Welfare Department - SC Saghan Basti Vikas YojnaGram PanchayatNew Work
25 2016100369476Cc Road Nirman Harijan Basti Se Kela Devi Mandir Tak Nepal Singh Ka ChakPanchayat Raj Directorate 500000.00CC Road cum DrainageState Finance Commission - Janpad Panchayat Level Gram PanchayatCompleted
26 2016100357994Naveen Panchayat Bhavan Nirman Karya PipahadiPanchayat Raj Directorate 1285000.00Panchayat BhawanGrant for Construction of Panchayat BhawanGram PanchayatFoundation Level
27 2017100308394Nali Nirman Ramratan Prajapati Ke Ghar Se Mata Wala Gadda TakPanchayat Raj Directorate 55000.00Pakki NaliMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
28 2017100308378Nali Nirman Makundi Ke Makan Se Sokpit Gadda Tak JagannathpuraPanchayat Raj Directorate 49500.00Pakki NaliMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
29 2017100308347Nali Nirman Pmry Road Se Four R Bamba Barsati TakPanchayat Raj Directorate 93500.00Pakki NaliMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
30 2017100308285Cc Road Nirman Virendra Singh Ke Makan Se Karan Singh Ke Makan TakPanchayat Raj Directorate 295000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
31 2017100308279Cc Road Nirman Raju Ke Makan Se Amar Singh Ke Makan TakPanchayat Raj Directorate 147500.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
32 2017100308276Cc Road Nirman Mamta Ke Makan Se Amar Singh Ke Makan Tak Nepal Singh Ka ChakPanchayat Raj Directorate 147500.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
33 2017100308271Cc Road Nirman Bhoje Ke Pura Se School Aaganwadi TakPanchayat Raj Directorate 295000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
34 2017100308263Cc Road Nirman Atar Singh Ke Ghar Se Mata Mandir Tak Nepal Singh Ka ChakPanchayat Raj Directorate 177000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
35 2017100308248Cc Road Nirman Prem Singh Se Sonu Ke Ghar Hote Hua Narayan Ke Ghar TakPanchayat Raj Directorate 206500.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
36 2017100308244Cc Road Nirman Jandel Singh Ke Ghar Se Cc Road Tak AmarpurPanchayat Raj Directorate 118000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
37 2017100308240Cc Road Nirman Sukhdev Ke Makan Se Cc Road Tak AmarpurPanchayat Raj Directorate 118000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
38 2017100308200Cc Road Nirman Main Road Se Avatar Ke Makan Tak AmarpurPanchayat Raj Directorate 147500.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
39 2017100308190Cc Road Nirman Hardev Ke Makan Se Amarpur TakPanchayat Raj Directorate 147500.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
40 2017100308179Cc Road Nirman Kallu Sharma Ke Makan Se Karas Dev Baba Tak PipahadiPanchayat Raj Directorate 120000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
41 2017100308178Cc Road Nirman Ramniwas Kushwah Ke Makan Se Jayram Ke Makan TakPanchayat Raj Directorate 36000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
42 2017100308174Cc Road Nirman Chaudhari Mohalla Se Karas Dev Baba TakPanchayat Raj Directorate 128000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
43 2014100301091Cc Road Nirman Mahendra Baretha Ke Dwar Se Ramotar Sharma Ke Dwar Tak PipahadiPanchayat Raj Directorate 52000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
44 2016100288614Aaganwadi Bhavan Nirman Jagannath PuraIntegrated Children Development Services 780000.00Aanganwadi BuildingChild & Women Welfare- Aanganwadi BhawanGram PanchayatRoof Level
45 2017100256249Cc Road Nirmaan Karya Nepal Singh Ke Chak Bali Road Se Jaswant Ke Ghar Ki OrPanchayat Raj Directorate 295000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
46 2016100237788Taalab Gharikaran Karya Nahar Ke Pass Vala TaalabPanchayat Raj Directorate 94000.00Stop damMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
47 2013100166353Cc Road Nirmaan Karya Harijan Basti Se Mata Mandir Ki OrSC/ST Welfare Department 200000.00CC RoadSC-ST Welfare Department - SC Saghan Basti Vikas YojnaGram PanchayatNew Work
48 2014100165309Cc Road Nirmaan Karya Suresh Jamadar Ke Ghar Se Anusuchit Jati Basti Ki OrSC/ST Welfare Department 200000.00CC RoadSC-ST Welfare Department - SC Saghan Basti Vikas YojnaGram PanchayatNew Work
49 2014100165294Cc Road Nirmaan Karya Harizan Basti Se Mata Mandir Ki OrSC/ST Welfare Department 200000.00CC RoadSC-ST Welfare Department - SC Saghan Basti Vikas YojnaGram PanchayatNew Work
50 2016100152081Sachivalya Ka Naveen Barmda Ttha Chbutra Yevam Naveen Kivaad V Khidki Nirmaan KarnaPanchayat Raj Directorate 302000.00Maintenance of Panchayat Bhawan State Finance Commission - Janpad Panchayat Level Gram PanchayatNew Work
51 2016100105599Cc Road Nirmaan Karya Schivalya Se Bhairo Baba Ke Thaan TakPanchayat Raj Directorate 876000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
52 2014100065714Aaganbadi Bhavan Nirmaan Karya Nepal Singh Ka Chak PipahadiIntegrated Children Development Services 780000.00Aanganwadi BuildingChild & Women Welfare- Aanganwadi BhawanGram PanchayatRoof Level
53 2014100055472Aaganbadi Bhavan Nirmaan Karya Bhoje Ka Pura PipahadiIntegrated Children Development Services 780000.00Aanganwadi BuildingChild & Women Welfare- Aanganwadi BhawanGram PanchayatNew Work
54 2014100044669Aaganbadi Bhavan Nirmaan Karya PipahadiIntegrated Children Development Services 780000.00Aanganwadi BuildingChild & Women Welfare- Aanganwadi BhawanGram PanchayatNew Work
55 2015100044425Aaganbadi Bhavan Nirmaan Karya Pipahadi No.1Integrated Children Development Services 780000.00Aanganwadi BuildingChild & Women Welfare- Aanganwadi BhawanGram PanchayatNew Work
56 2015100038342Cc Road Nirman Balaprasad Ke Makan Se Naveen School Tak Jagannath Ka PuraPanchayat Raj Directorate 435600.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
57 2014100018325Cc Road Nirman Bamba Se Bhadauriya Ke Ghar Tak Jagnnath PuraPanchayat Raj Directorate 321295.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above