MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Works ×
Enter the code shown left

 
  YearWork CodeWork NameDepartmentCostWork TypeSchemeAgencyCurrent Status
1 2019100745035Cc Road Nirman Main Road Se Lajjaram Ke Makan Tak AmanpuraPanchayat Raj Directorate 155000.00CC Road cum Drainage14th FCGram PanchayatOngoing
2 2019100743160Ccroad Nirman Brahman Chok Se Lachchhi Rathor Ke Makan Tak NagorPanchayat Raj Directorate 465000.00CC Road cum Drainage14th FCGram PanchayatOngoing
3 2019100743157Cc Road Nirman Main Cc Road Se Rajendra Ke Dwar Tak AmanpuraPanchayat Raj Directorate 155000.00CC Road cum Drainage14th FCGram PanchayatOngoing
4 2019100743154Cc Road Nirman Dude Mahaveer Se Ser Ki Or BaronaPanchayat Raj Directorate 465000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
5 2019100743150Cc Road Nirman Kallu Ke Dwar Se Bajrang Ke Mandir Tak BaronaPanchayat Raj Directorate 155000.00CC Road cum Drainage14th FCGram PanchayatOngoing
6 2017100742014Cc Road Nirman Main Gali Se Devendra Singh Ke Darbaje TakPanchayat Raj Directorate 87600.00CC Road14th FCGram PanchayatOngoing
7 2017100726736Cc Road Nirman Main Road Se Ramvaran Ke Ghar Tak BaronaPanchayat Raj Directorate 88500.00CC Road cum Drainage14th FCGram PanchayatOngoing
8 2017100726729Cc Road Nirman Main Road Se Baghel Thok Tak BaronaPanchayat Raj Directorate 240000.00CC Road14th FCGram PanchayatOngoing
9 2018100726727Naveen Handpump Khanan Brahman Thok NagorZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpVidhayak NidhiGram PanchayatOngoing
10 2018100726724Naveen Handpump Khanan Rathor Basti Gram NagorZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpVidhayak NidhiGram PanchayatOngoing
11 2018100726720Naveen Handpump Khanan Mahendra Parihar Thok AmanpuraZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpVidhayak NidhiGram PanchayatOngoing
12 2019100681641Cc Road Nirman Pappu Ki Dukan Se Guddu Ke Darbaje Tak BaronaPanchayat Raj Directorate 400000.00CC Road cum DrainageState Finance Commission - Janpad Panchayat Level Gram PanchayatOngoing
13 2017100661558Cc Road Main Road Sa Lakar Omkar Shivraj Ka Makan TakPanchayat Raj Directorate 120000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
14 2017100661546Cc Roar Mahavir Mandir Sa Aganwadi Bhabhan TakPanchayat Raj Directorate 240000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
15 2017100661536Cc Road Main Kharanja Sa Lakar Sujan Singh Ka Makan TakPanchayat Raj Directorate 240000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
16 2018100640126Cc Road Nirman Main Cc Road Se Harnaryan Kushwah Ke Makan Tak NagorPanchayat Raj Directorate 93000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
17 2018100640119Cc Road Nirman Main Cc Road Se Nannee Khabas Ke Darbaje Tak NagorPanchayat Raj Directorate 62000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
18 2018100640111Cc Road Nirman Main Kharanja Se Prem Singh Ke Darbaje Tak BaronaPanchayat Raj Directorate 155000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
19 2018100577114Cc Road Nirman Vijay Singh Ke Makan Se School Ki Or BaronaPanchayat Raj Directorate 310000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
20 2012100565625Naveen Handpump Khanan May Sokhta Gadda Nirman Murarilal Ki Baithak Ke Samne Gram NagorZilla Yojna Mandal 68000.00Installation of HandpumpVidhayak NidhiGram PanchayatCompleted
21 2018100559599Cc Road Karya Main Road Se Vijay Singh Ke Darbaje Tak BaronaZilla Yojna Mandal 500000.00CC Road cum DrainageVidhayak NidhiGram PanchayatOngoing
22 2017100557552Cc Road Nirman Main Kharanja Se Balaram Ke Ghar Tak KaithodaPanchayat Raj Directorate 72000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
23 2017100557544Cc Road Nirman Main Road Se Nathu Jatav Ke Makan Tak AmanpuraPanchayat Raj Directorate 590000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
24 2017100552271Cc Road Nirman Main Road Se Lekar Baghel Basti Tak BaronaPanchayat Raj Directorate 295000.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
25 2017100552257Cc Road Nirman Main Cc Road Se Munni Singh Bhadiriya Ke Darbaje Tak BaronaPanchayat Raj Directorate 267500.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
26 2017100552239Cc Road Nirman Main Gali Se P/S Bhavan Tak KaithodaPanchayat Raj Directorate 173500.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
27 2017100552221Cc Road Nirman Main Gali Se Ramroop Rathor Ke Makan Tak KaithodaPanchayat Raj Directorate 133750.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
28 2017100472934Cc Road Nirman Main Road Se Bantu Ke Darbaje TakPanchayat Raj Directorate 147500.00CC Road cum DrainageMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
29 2017100408355C.C.Road Nirman Kary Main Kharanja Se Mahendra Singh Ke Ghar Tak AmanpuraPanchayat Raj Directorate 155000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
30 2017100408354C.C.Road Nirman Kary Main Road Se Gajendra Singh Ke Ghar Tak AmanpuraPanchayat Raj Directorate 155000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
31 2017100408352C.C.Road Nirman Kary Main Road Se Gyaram Ke Ghar Tak AmanpuraPanchayat Raj Directorate 155000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
32 2017100380484C.C.Road Nirman Kary Murari Ki Baithakse Kamleh Ke Makan Tak NagorPanchayat Raj Directorate 465000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
33 2017100380480C.C.Road Nirman Kary Main Road Se Radhacharan Sharma Ke Makan Hote Huye Devendra Ke Makan Tak BaronaPanchayat Raj Directorate 177750.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
34 2017100380476C.C.Road Nirman Kary Main Road Se Ajab Singh Ke Darbaje TakPanchayat Raj Directorate 565000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
35 2017100377996C.C.Road Nirman Kary Vishal Kushwah Ke Makan Se Mandir Tak BaronaPanchayat Raj Directorate 177750.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
36 2017100377993C.C.Road Nirman Kary Vishal Kushwah Ke Makan Se Bharat Ke Makan Tak BaronaPanchayat Raj Directorate 216600.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
37 2016100316440Cc Road Nirmaan Karya Main Road Se Mahendra Ke Dwar TakPanchayat Raj Directorate 293000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
38 2016100263066Cc Road Nirmaan Karya Gopal Ke Makaaan Se Main Road TakPanchayat Raj Directorate 295000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
39 2016100263006Cc Road Nirmaan Karya Main Road Se Puran Ke Makaan TakPanchayat Raj Directorate 295000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
40 2016100260191Cc Road Nirmaan Main Road Se Ramnivas Ke Makaan TakPanchayat Raj Directorate 160000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
41 2016100260192Cc Road Nirmaan Main Road Se Ramnivas Ke Makaan TakPanchayat Raj Directorate 160000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
42 2016100260186Cc Road Nirmaan Main Gali Se Lekar Visambhar Ke Derwaje TakPanchayat Raj Directorate 173500.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
43 2016100260184Cc Road Nirmaan Karya Main Road Se Lekar Suresh Singh Ke Makaan TakPanchayat Raj Directorate 882000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
44 2016100226256Cc Road Nirmaan Karya Virendra Ke Makaan Se Uday Singh Ke Makaan TakPanchayat Raj Directorate 171500.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
45 2016100226255Cc Road Nirmaan Jasram Ke Makaan Se Nathi Ke Makaan TakPanchayat Raj Directorate 114750.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
46 2016100226254Cc Road Nirmaan Karya Ramutaar Sharma Ke Makaan Se Jasram Ke Makaan TakPanchayat Raj Directorate 97200.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
47 2016100226253Cc Road Nirmaan Karya Cc Road Se Rambabu Ke Ghar TakPanchayat Raj Directorate 177000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
48 2016100221434Panchayat Bhawan Gram Panchayat BaronaPanchayat Raj Directorate 1285000.00Panchayat BhawanStamp Duty (State Level)Gram PanchayatOngoing
49 2016100185040Cc Road Nirmaan Karya Main Road Se Deemaan Singh Ke Ghar Ki Or NagorPanchayat Raj Directorate 450000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
50 2013100162224E-Room Nirmaan Karya BaronaPanchayat Raj Directorate 431000.00e-Panchayat RoomMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
51 2016100092023Cc Road Nirmaan Karya Main Road Se Unkaar Ke Ghar Ki OrPanchayat Raj Directorate 584000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
52 2015100041575Aaganbadi Bhawan Nirmaaan Karya Nagor BaronaIntegrated Children Development Services 780000.00Aanganwadi BuildingChild & Women Welfare- Aanganwadi BhawanGram PanchayatNew Work
53 2015100041558Aaganbadi Nirmaan Karya BaronaIntegrated Children Development Services 780000.00Aanganwadi BuildingChild & Women Welfare- Aanganwadi BhawanGram PanchayatNew Work
54 2015100019318Cc Road Nirmaan Karya Parikrma Marg Neemdanda BaronaPanchayat Raj Directorate 580800.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
55 2015100010605Cc Road Nirmaan Karya Uday Singh Ke Derwaje Se Kallu Singh Ke Derwaje Ki OrPanchayat Raj Directorate 153640.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
56 2015100006903Cc Road Nirmaan Karya Main Kharanja Se Bacchu Singh Derwaje Tak Kaithoda BaronaPanchayat Raj Directorate 290400.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
57 2015100004944Cc Road Nirmaan Karya Main Road Se Raghunath Ke Makaan Tak KethodaPanchayat Raj Directorate 290400.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above