MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Works ×
Enter the code shown left

 
  YearWork CodeWork NameDepartmentCostWork TypeSchemeAgencyCurrent Status
1 2019100767861Hed Pump Nirman Karya :- Gou Shala BhamroliPanchayat Raj Directorate 100000.00Installation of Nal-Jal YojnaState Finance Commission - Zila Panchayat Level Gram PanchayatOngoing
2 2019100739224Nala Nirman Karya :- Jamadar Basti Se Men Road Ki Our UjhawalPanchayat Raj Directorate 440000.00Pakki NaliState Finance CommissionGram PanchayatOngoing
3 2019100739222Nala Nirman Karya :-Mulu Kushwah Ke Ghar Se Siddh Baba Mandir Ki Our UjhawalPanchayat Raj Directorate 290000.00Pakki NaliState Finance CommissionGram PanchayatOngoing
4 2019100725455C.C. Road Nirman Karya May Pebars Ke Sath Men Road Se Mukti Dham TakPanchayat Raj Directorate 387000.00CC RoadState Finance CommissionGram PanchayatOngoing
5 2019100725452C.C. Road :-Pulli Ke Makan Se Kok Singh Rana Ke Ghar TakPanchayat Raj Directorate 387600.00CC RoadState Finance CommissionGram PanchayatOngoing
6 2019100725450C.C. Road :-Harendra Ke Goda Ke Makan Se Basudev Pujari Ke Makan TakPanchayat Raj Directorate 181000.00CC RoadState Finance CommissionGram PanchayatOngoing
7 2019100725445C.C. Road :- Angad Ke Makan Se Hedpump And Maharaj Singh Ke Makan Ke SamnePanchayat Raj Directorate 131000.00CC RoadState Finance CommissionGram PanchayatOngoing
8 2019100725441C.C. Road :- Maniram Ke Ghar Se Foolsingh Sobrn Ke Ghar Se Radhe Shyam, Ratiram Ke Makan TakPanchayat Raj Directorate 300000.00CC RoadState Finance CommissionGram PanchayatOngoing
9 2019100725438C.C. Road Nirman Karya :- Jamadar Bashti Guhisar Men Road Se Rajkishor Ke Goda Tak Ramkran Bali GaliPanchayat Raj Directorate 947000.00CC RoadState Finance CommissionGram PanchayatOngoing
10 2019100716343Shaskiya Prathmik Vidhyalay Me Fars Nirman Or Pewars Aadhi UjhawalPanchayat Raj Directorate 6.50Maintenance of School Buliding 14th FCGram PanchayatOngoing
11 2019100674432C.C. Road :- Aasharam Ke Ghar Se Ghanshyam Yadav Ke Ghar Ki Our BhamroliPanchayat Raj Directorate 217000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
12 2019100674414C.C. Road :- Keso Ke Ghar Se Kishori Ke Ghar Ki Our BhamroliPanchayat Raj Directorate 310000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
13 2018100674370C.C. Nirman Karya :- Mata Mandir Se Abdesh Sharma Ghar Ki Our UjhawalPanchayat Raj Directorate 400000.00CC Road cum DrainageState Finance Commission - Janpad Panchayat Level Gram PanchayatOngoing
14 2018100607566Hed Pump Khanan Nirman Karya :- Jatav Mohalla Tekari Gram B Gp UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
15 2018100607563Hed Pump Khanan Nirman Karya :- Sarnam Gurjar Ke Ghar Ke Pass Ranajeet Ka Pur Gram B Gp UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
16 2018100607556Hed Pump Khanan Nirman Karya :- Jamadaar Mohalla Gram B Gram Panchayat UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
17 2018100607555Hed Pump Khana Nirman Karya :- Bharat Gurjar Ke Ghar Ke Pass Gram B Gram Panchayat UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
18 2018100607464Hed Pump Khanan Nirman Karya :- Muloo Kushwah Ke Ghar Ke Pass Gram B Gram Panchayat UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
19 2018100607216Hed Pump Khanan Nirman Karya :- Ajav Sing Ke Ghar Ke Pass Gram B Gram Panchayat UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
20 2018100607211Hed Pump Khanan Nirman Karya :- Manoj Yadav Ke Ghar Ke Pass Gram Bhamroli Gram Panchayat UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
21 2018100607205Hed Pump Khanan Nirman Karya :- Motiram E Ghar Ke Pass Gram Bhamroli Gram Panchayat UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
22 2018100607200Hed Pump Khanan Nirman Karya :- Kishori Ke Ghar Ke Pass Gram Bhamroli Gram Panchayat UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
23 2018100607196Hed Pump Khanan Nirman Karya :- Nekiram Ke Ghar Ke Pass Gram Bhamroli Gram Panchayat UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
24 2018100607181Hed Pump Khanan Nirman Karya :- Panchayat Bhawan Ke Pass Gram B Gram Panchayat UjhawalZilla Yojna Mandal 100000.00Installation of HandpumpSansad NidhiGram PanchayatOngoing
25 2018100583214Boundary Wall Hanuman Mandir Gram :- UjhawalPanchayat Raj Directorate 1405000.00Boundry Wall of Community CenterStamp Duty (State Level)Gram PanchayatOngoing
26 2018100583201Boundary Wall Mela Prangad Mata Ke Mandir Gram :- BhamroliPanchayat Raj Directorate 1405000.00Boundry Wall of Community CenterStamp Duty (State Level)Gram PanchayatOngoing
27 2017100549019Cc Road Nirman Kary Chatur Singh Ki Chakki Se Mulu Kushwah Ke Ghar Ki OrPanchayat Raj Directorate 737500.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
28 2017100497706Shamudayak Bhavan UjhawalPanchayat Raj Directorate 1200000.00Boundry Wall of Community CenterStamp Duty (State Level)Gram PanchayatOngoing
29 2018100490833Cc Nirman Kary Ramotar Ke Ghar Se Mahendra Yadav Ke Ghar Ki OrPanchayat Raj Directorate 400000.00CC RoadState Finance Commission - Janpad Panchayat Level Gram PanchayatCompleted
30 2018100470343Cc Nirman Kary Nathu Singh Ke Ghar Se Koop Ki OrPanchayat Raj Directorate 156000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
31 2018100470335Cc Nirman Kary Raju Yadav Ke Ghar Se Rajendra Yaday Ke Ghar Ki OrPanchayat Raj Directorate 342000.00CC RoadSwakaradhan Protsahan YojnaGram PanchayatCompleted
32 2016100410609Cc Road Nirmaan Karya Harijan Basti Se Laxman Ki Kutiya Ki OrZilla Yojna Mandal 950000.00CC RoadJanbhagidariGram PanchayatOngoing
33 2017100378698Cc Road Nirmaan Karya Sirnaam Ke Ghar Se School Ke Aage TakPanchayat Raj Directorate 450000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
34 2017100360465Nala Nirmaan Karya Ujhawal School Se Aaganbadi Ki OrPanchayat Raj Directorate 100000.00Pakki NaliMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatOngoing
35 2017100328138Cc Road Nirmaan Karya Jagat Nivas Ke Ghar Se Raghuveer Rana Ke Ghar Ki OrZilla Yojna Mandal 295000.00CC RoadJanbhagidariGram PanchayatCompleted
36 2017100309640Cc Road Nirmaan Karya Main Road Se Indraveer Ke Ghar Ki OrPanchayat Raj Directorate 600000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
37 2017100291014Cc Road Nirman Kary Jagat Niwash Ke Ghar Se Raghuveer Rana Ke Ghar TakZilla Yojna Mandal 990545.00CC RoadJanbhagidariGram PanchayatCompleted
38 2017100284591Cc Road Nirman Kary School Se Betal Jamadar Ke Ghar Ki TakZilla Yojna Mandal 990545.00CC RoadJanbhagidariGram PanchayatCompleted
39 2016100246217C C Nirman Kary Harijan Basti Se Laxman Ke Kua Ki OrZilla Yojna Mandal 445500.00CC RoadJanbhagidariGram PanchayatOngoing
40 2016100246212C C Nirman Kary Laxman Ke Kua Se Hanuman Mandir Ki OeZilla Yojna Mandal 594000.00CC RoadJanbhagidariGram PanchayatOngoing
41 2017100246194C C Nirman Kary Balaram Jatav Ke Makan Se Suresh Ke Makan Hote Huye Jagatniwash Ke Ghar Ki OrZilla Yojna Mandal 950000.00CC RoadJanbhagidariGram PanchayatOngoing
42 2017100237881Muktidham Nirman Kary UjhawalPanchayat Raj Directorate 100000.00Stop damMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
43 2016100215940Cc Road Nirman Kary Man Road Se Aasharam Master Ghar Ki OrZilla Yojna Mandal 300000.00CC RoadVidhayak NidhiGram PanchayatCompleted
44 2016100215494Cc Road Nirman Kary Asharam Master Ke Makan Se Satyanarayan Ke Makan Hokar Motiram Makan Se Manoj KPanchayat Raj Directorate 1120000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
45 2016100178932Ccroad Nirman Kary Main Road Se Jamadar Basti Ki OrZilla Yojna Mandal 674000.00CC RoadJanbhagidariGram PanchayatOngoing
46 2016100163045C C Nirman Nekiram Ghar Se Manoj Ke Ghar Or BamhroliPanchayat Raj Directorate 575000.00CC RoadState Finance Commission - Janpad Panchayat Level Gram PanchayatCompleted
47 2016100158424Panchayat Bhavan Nirman UjhawalPanchayat Raj Directorate 1285000.00Panchayat BhawanGrant for Construction of Panchayat BhawanGram PanchayatNew Work
48 2015100158418Agan Badi Bhavan Nirman BamhroliIntegrated Children Development Services 780000.00Aanganwadi BuildingChild & Women Welfare- Aanganwadi BhawanGram PanchayatCompleted
49 2016100158408Agan Badi Nirman UjhawalIntegrated Children Development Services 780000.00Aanganwadi BuildingChild & Women Welfare- Aanganwadi BhawanGram PanchayatCompleted
50 2015100112543Cc Road Niman Main Road Se Midil School Ki Or UjhwalZilla Yojna Mandal 937000.00CC RoadJanbhagidariGram PanchayatNew Work
51 2016100094074Cc Road Niman Kary Bachchu Singh Ke Ghar Se Chatur Singh Ki Chakki OrPanchayat Raj Directorate 458808.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
52 2016100081638Muktidham Chabutra May Rcc Shed Baundri Bal Kaksh Nirman Handpump Teen Shed Braksh Ropan AadiPanchayat Raj Directorate 14.99Boundry wall in Health CenterMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatNew Work
53 2015100077502Cc Nirman Hariram Kushvah Ke Makan Se Mahesh Shravash Ke Makan Ki OrPanchayat Raj Directorate 218000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
54 2015100056157Cc Road Nirman Kary Jamadar Basti Se Ujhawal Jatav Basti Ki Or UjhawalZilla Yojna Mandal 1180000.00CC RoadJanbhagidariGram PanchayatNew Work
55 2015100035796Panchayat Bhavan Nirman UjhawalPanchayat Raj Directorate 1285000.00Panchayat BhawanGrant for Construction of Panchayat BhawanGram PanchayatNew Work
56 2015100022594Cc Road Nirman Mevalal Ke Ghar Se Suryabhan Ke Ghar Ki Or BamhroliPanchayat Raj Directorate 434000.00CC RoadMahatama Gandhi Gram Swaraj & Vikas YojanaGram PanchayatCompleted
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above