MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AMLI 141523 2212 1029900 2835285 PAPPI Batham 9098523587 AJAY BHABAR 8349958817 PAPPU PARGI 8959574109 BKID0NAMRGB 503210200005738 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
2 BALWASA 141526 4549 2970941 5886715 Shri Mannu Malsingh Damor 9179784084 Shri Fhatesingh Deval 7869143991 Mosingh Damor 7869694407 BKID0NAMRGB 504810100006437 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
3 BATTHA 141527 2639 4377918 5722087 MANJULA MAJU DAMOR 9752288053 Bhavji Damor 8085915901 Vijay Damor 8085651027 BKID0NAMRGB 504810100006451 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
4 BEDAWA 141528 3880 2611056 4255551 Khima Dillip Bhuriya 9589535857 DHARMENDRA BHURIYA 9977531597 Kalusingh Bhuriya 7869612885 BKID0NAMRGB 503210200005790 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
5 BHAMAL 141529 3190 2806802 5658889 BADDI NAAGU SINGH 9630749661 Daryavsingh Mal 9981138127 RAJU PALAYA 9179129141 BKID0NAMRGB 510210210000014 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
6 Bherugarh Alias Ramgarh 141530 1652 1291302 1882265 Sevu Bahbar 7869273338 Khushal Katara 8349315637 KAILASH CHAREL 8319741131 BKID0NAMRGB 510210210000012 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
7 Bhimkund 141531 1397 1025779 5527529 Samli Bharat 9685971280 Parsingh Bhabor 9111960934 MOHAMOHAN DAMOR 8085529287 BKID0NAMRGB 503210200005726 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
8 BHIMPURI 141532 1942 1970982 2823487 Dinesh Damor 9981215141 Neavasingh Charel 9630617177 DINESH BARIYA 9926260881 BKID0NAMRGB 504810100006453 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
9 BIHAR 141533 1945 1106375 2771917 KAALI NATHU 9644781488 Kal Singh Damor 7974886020 Dinesh Damor 7869928944 BKID0NAMRGB 504810100006446 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
10 BORDI 141534 1351 363544 2158243 Udesingh 9630317124 Josaf Katara 8827871194 kantu dabi 9685186912 BKID0NAMRGB 503210200005728 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
11 CHAPANER 141535 2269 2921324 5398071 Sharda Kanji Muniya 9109331318 KELASH BHABAR 7999289452 Kailash Bhabhar 8827775828 BKID0NAMRGB 510210210000001 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
12 CHHAPRI 2265490 3947716 Manjula Kamlesh Bhabar 9685907272 Mangu Katara 9755714460 Devendra Hihor 9630971837 BKID0NAMRGB 504810100006439 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
13 CHHAYAN 141537 1582 814902 3030695 Tolsingh Muniya 9879733051 Gotam garwd 9685536947 Dasvant Kihore 9981423277 BKID0NAMRGB 504810100006438 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
14 CHIKALIYA 141539 1418 1120273 2032479 Dilip Damor 9575783060 TOLSINGH DAMOR 9752401008 Kaliya Maida 9179272929 BKID0NAMRGB 503210200005718 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
15 DAULATPURA 141540 2875 1065228 4093489 Malli Muniya 9754579330 Sunil Damor 7869100312 Pintu Damor 8085913474 BARB0JDKGBX 20320100005716 झाबुआ धार क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक
16 DEOKA 141541 2313 1836021 3556640 Khimaji Kala 8085625149 Dinesh Damor 9981456524 Pratap Bhuriya 9630643514 BKID0NAMRGB 504810100006444 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
17 Devgard 141542 1663 1004745 3045405 Bhuri Dhirji Singad 7440281134 Kelash Charel 8319741131 Kailash Charel 8223870829 BKID0NAMRGB 510210210000006 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
18 Dhamni Badi 141524 1210 541194 2023293 Deepak Bilwal 9098825154 Domenik Damor 9630602834 Vinod Vasuniya 7746868548 BKID0NAMRGB 503210200005733 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
19 Dhamni Chhoti 141538 3334 4961175 7712564 Sangeeta Sanka Damor 8817555322 Ratna Jhaniya 8349310450 Dinesh Machar 9770867344 BKID0NAMRGB 503210200005734 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
20 Dhumadiya 141543 2105 567365 3258940 Panu Balu Garal 9630993496 Gorsingh Maida 7898050676 Rattu Damar 7247484478 BARB0BAMANI 05750100007430 बैंक ऑफ बडोदा
21 Dungari Pada 141544 1516 1447680 2246567 Guddi Rassu 8085010951 Josingh Maida 9981216672 Bahadur Damor 8827776604 BKID0NAMRGB 504810100006448 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
22 Goriya Khandan 141545 3461 1611789 5672486 Bhavsingh Bada Damor 8827635281 Ramsu Bhuriya 9752786773 Dilip Damor 9752400316 BKID0NAMRGB 504810100006443 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
23 HARINAGAR 141546 1674 4812668 5238933 Meera Damor 9752032017 Ramsu Damor 9755654642 Sonal Parmar 9644533851 BKID0NAMRGB 504810100006440 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
24 Hedava 141547 1996 4385796 6788933 Dhanna Kadwa 9179721216 Manna Katara 9755533968 Manna Katara 9755533968 BKID0NAMRGB 504810100006449 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
25 Jharni 141548 2600 2306609 3730593 Rajina Tansingh 9755688534 Jantilal Makwana 9981106914 - 0 BKID0NAMRGB 504810100006452 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
26 JHOSALI 141549 1669 1698785 2895081 Prakash Garwal 8349864097 Ratansingh Damor 8085111388 Ratansingh Damor 8085111388 BKID0NAMRGB 504810100006441 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
27 Julwaniya chota 141551 1363 397972 1897822 Anita pramesh 9685262944 Gorsingh Maida 8719949211 Shushila Munia 8224949860 BKID0NAMRGB 503210200005793 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
28 Junwaniya bada 141550 1753 985752 2651755 Smt Mariya Vasuniua 8770858233 NARENDRA AMLIYAR 7898905104 Balu Meda 8895424498 BKID0NAMRGB 503210200005794 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
29 KAKANWANI 141552 4913 7785713 14190360 Sabu Gendal Damro 9752107050 Hurji Katara 9893817563 Bhawarsingh Pargi 9993763486 BKID0NAMRGB 504810100006447 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
30 KALDELA 141553 2596 717537 4898177 Tita Bhabr 7898904865 SHANTILAL AMLIYAR 9589869799 Jaswant Ninama 9770238544 BKID0NAMRGB 503210200005725 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
31 KHAJURI 141554 1770 1374616 3240828 Lila Nana Damor 9754250042 NARVARSINGH BHABOR 9111297806 Virendra Devda 9589480254 BKID0NAMRGB 503210200005792 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
32 KHANDAN 141555 1668 892644 1836937 Dhapu Ninama 9294556720 Vahadiya Singad 8085650733 Dashman Ninama 9893758544 BKID0NAMRGB 503210200005720 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
33 KHAWASA 141556 4145 4469652 8077424 Ramesh Bariya 9630746262 AMIT PANWAR 6266121270 Kantilal Parmar 9589532063 BKID0NAMRGB 510210210000003 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
34 Khokharkhandan 141557 1614 4563535 4385388 Lalita khokhar 8827416792 Ramsingh Muniya 9893652106 Mukesh Khokhar 9098651985 BKID0NAMRGB 503210200005724 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
35 KOTDA 141558 1007 998027 1918300 Saku Damor 9685361822 Tariya Add 7389093385 kailash mavi 9770472272 BKID0NAMRGB 503210200005730 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
36 Kukadipada 141559 2453 1609381 2608974 Bapusingh Katara 9589668601 Lalchand Katara 8959446505 Kheta Maida 9893116961 BKID0NAMRGB 510210210000004 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
37 MACHHLAI MATA 141560 2180 1275006 1587932 Ramchandra Vasuniya 8349334098 Chunilal Khadiya 9826895509 Vijay Bhuriya 8109214562 BKID0NAMRGB 503210200005795 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
38 MADALDA 141561 4459 3371113 5481180 Hummi Bhuriya 7748988423 Karansingh Mavi 7697705996 Kalusingh Kodiya 8719010577 BKID0NAMRGB 503210200005925 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
39 MAKODIYA 141562 2494 450319 5560167 Kamla Bhabar 9993009481 Dal singh Bhuriya 7869007425 Shankar Singad 8889876901 BKID0NAMRGB 510210210000002 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
40 MANPUR 141563 1349 2043761 3800044 Lakhama Balu 8349282806 SUKKA MAIDA 7389950684 Suka Maida 7389950684 BKID0NAMRGB 503210200005723 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
41 Marjhari 141565 6233 6930958 10619754 Babudi Damor 7225890681 Bharat Sonarthi 9644244256 Dasu Parmar 9752889390 BKID0NAMRGB 504810100006454 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
42 MIYATI 141564 2334 1214167 3514392 Kalu Dhanji Bhabar 9907383204 Sursingh Damor 8827971205 Bahadur Bhabar 7869938782 BKID0NAMRGB 503210200005722 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
43 MUNJAL 141566 1930 841956 2100786 Bhava Bhabor 9993669843 Bhimsingh Muniya 9424519030 - 0 BKID0NAMRGB 503210200005727 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
44 Naharpura Khawasa 389332 2792169 Kodar Lalu 8827852402 AKAM KATARA 9340595279 Sushil meda 7987513932 BKID0NAMRGB 510210210000016 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
45 NARELA 141568 2597 1316444 3022618 KUVRI SHANBU DODIYAR 9893290492 Ishwarsingh Katara 8839142534 Ishwarlal Katara 8839142534 BKID0NAMRGB 510210210000017 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
46 Narsigh Pada 141569 2628 4736892 13327966 Smt.Toli Ganawa 7692057897 Dilip Muniya 8770634331 Babariya Muniya 7745906503 BKID0NAMRGB 510210210000018 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
47 Nawa Pada Kasba 141570 2263 3312527 6147579 Sagu Bhundiya Vasuniya 9399352297 Santosh Mali 9098212291 Deepak Maida 8962626700 BKID0NAMRGB 503210200005736 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
48 Nogawa Nagla 141571 1698 2913189 3640486 VARSINGH JALIYA 9131659299 Kanhyalal Damesha 9179716954 Nathu katara 9179378048 BKID0NAMRGB 510210210000005 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
49 Pada Dhamanjhar 141572 4017 3026409 3930593 Dalsingh magan 8889660825 Ajay Bhabahr 8349958817 Nanuram khadiya 7879687404 BKID0NAMRGB 503210200005791 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
50 PALASDOR 141573 3732 2798611 5104914 Malli Chensingh Damor 8269346081 Prakash Chohan 7869062280 Prakash Bhuriya 9752777673 BKID0NAMRGB 504810100006445 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
51 Panch Kheriya 141574 2402 2527422 4347169 Ramli Mangliya katara 9752237957 Nathusingh Damor 9340364093 Dileep Ninama 9685031630 BKID0NAMRGB 504810100006450 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
52 PARWADA 141575 4562 3037971 7327397 Madi Gamad 8827579051 pannalal chandrawat 9754961200 Pannalal Chandrawat 9754961200 BKID0NAMRGB 510210210000011 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
53 PARWALIYA 141576 3813 4333193 6045717 Khusal Singad 8827767751 Ramchand Maliwad 8770852988 Rajesh Muniya 9993671167 BKID0NAMRGB 503210200005719 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
54 PATDI 141577 2138 1067944 3080688 Toala Bai 7389427418 Hiralal Bhawar 7999393591 Gajju parpota 9171129141 BKID0NAMRGB 510210210000013 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
55 RANNI 141578 4472 212000 2883625 Etri Katara 7225874546 Prakash Amaliyar 9755516364 Nathu singh Ninama 9926592845 BARB0BAMANI 05750100007428 बैंक ऑफ बडोदा
56 RATNALI 390856 2216691 Varsingh Amliyar 9893000648 Dhrma Muniya 9111960982 Baldev 9179988161 BKID0NAMRGB 510210210000010 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
57 Rupgarh 1024937 1645804 Annu Rakesh 7999510080 Deshpal Maida 9685437977 Manish Maida 9981335375 BKID0NAMRGB 503210200005721 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
58 SAGWA 141581 1462 1739763 2873873 Gavra Kalu 8223915008 MOHANLAL KATARA 8839239118 Jiteshkumar Patidar 9669115311 BKID0NAMRGB 510210210000008 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
59 Semaliya Khawasa 141584 4034 5338496 8138496 Dalsingh Garwal 9981466908 Hurji maida 7225077473 Hurji maida 7225077573 BKID0NAMRGB 510210210000007 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
60 Semaliya(Thandla) 141583 2914 6712188 7888070 Munna Maida 8103468922 Sumansingh Muniya 8085689685 Dinesh Maida 9981701165 BKID0NAMRGB 503210200005735 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
61 Semalpada 141582 2531 2511872 3000974 Deva Damor 7049389050 Jaswant Khadiya 9589043001 Kalu singh 8349325726 BKID0NAMRGB 503210200005737 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
62 SUJAPURA 141585 2138 719751 1992195 Samsu Damor 7389153521 Kanusingh Mina 8839998744 Kanu singh Maida 9752246431 BKID0NAMRGB 503210200005731 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
63 TALAWADA 141586 3998 850123 2721809 Balu 8827871444 Kamlesh Chohan 9755943328 - 0 BKID0NAMRGB 510210210000019 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
64 Thetham 141587 2380 2383450 4403173 Kapuri Bhabor 9589433618 Etra Meda 8085702692 - 0 BKID0NAMRGB 504810100006442 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
65 TIMARWANI 141588 1685 1496848 3373898 Sohan Singadiya 8085903221 Mangu Kharadi 9752012646 Nathu singh kalara 7694094078 BKID0NAMRGB 503210200005729 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
66 Udepuriya 141589 2219 2745693 2587920 Mariya Ralu Vasuniya 9644957032 Suresh Patel 7974900658 Masul Vasuniya 7694877192 BKID0NAMRGB 503210200005740 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
67 valkhori 141525 1451 372247 1403031 Surmal Muniya 9630680759 Mansingh Damor 8463054935 Reeta Bhuriya 9630239157 BKID0NAMRGB 503210200005732 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above