MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AMBA KHODRA 141055 1749 3785498 7876425 Toliya Bhabor 9425435215 Vijendra Bhuriya 9685422201 Bahadur Bilwal 9926381232 BKID0NAMRGB 500210210000005 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
2 Amlipathar 141054 2361 3118347 5152979 Nabbu Kishan 8269177227 Bhurji Katara 9893398615 Manoj Kabuda 8103288940 BKID0NAMRGB 500410100003609 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
3 AMLIPHALIYA 141056 2601 5369531 7966248 Bapu Dhumsingh 8827874415 Rajendra Gaud 9752002779 Ramesh Vasuniya 8085203461 BKID0NAMRGB 500210210000021 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
4 ANTARVELIYA 141057 3156 3419557 6957601 Gorsingh Meda 8349579990 Bherulal Chavda 9424061377 Kishan Bhuriya 9630599613 BKID0NAMRGB 500210210000004 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
5 BALWAN 141058 1590 3021349 6811599 Smt Savita Sigadiya 9926592195 sursingh meda 7974928226 Mannu Singadiya 9165059011 BARB0JHABUA 05030100015854 बैंक ऑफ बडोदा
6 Bamansemaliya 141059 1473 1900152 7779259 Vajja Bodiya 9685365707 tikamsingh 6266991604 Tikam singh 9926869944 BARB0JHABUA 05030100015856 बैंक ऑफ बडोदा
7 BARKHEDA 141060 2299 1662712 5163530 Smt Nabbu Bai Ninama 9770867114 Pallusingh Vasuniya 7225046776 Gopal Ramala 9425636119 BKID0NAMRGB 500410100003607 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
8 BAROD 141061 2575 5289651 7935024 Nathusingh Kheema Bhabor 9630727224 Mukesh Basud 7909522629 Sunil Parmar 9098860194 BARB0JHABUA 05030100015857 बैंक ऑफ बडोदा
9 Bawadi Badi 141062 3709 6890624 9971683 Smt.Biju Baberiya 7024976551 Ramesh 9425487112 Mukesh Amliyar 9754590673 BKID0NAMRGB 501710100005963 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
10 BHAGOR 141063 2293 4938551 6216142 Kasmir Bhabor 9993680407 Laxmansign Damor 7898780215 Vikas Verma 8085699271 BKID0NAMRGB 500410210000002 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
11 Bheem Faliya 141072 2733 3857621 8091299 Smt Anju Amrsing Meda 9424838062 Indarsingh Bhabor 9424061591 Karansingh Meda 9713287133 BKID0NAMRGB 501710100005967 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
12 BHOYARA 141065 1244 1756850 6138642 Varma Katara 8349510725 chatarsingh parmar 9340293687 Kailash Bhuriya 8085699230 BKID0NAMRGB 500210210000011 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
13 BIJALPUR 141066 1501 2210770 5610452 Smt Ditu Ramesh Bhuriya 9479605722 dadu bhabor 8720093562 Gagendra Singh Katara 7999769375 BKID0NAMRGB 500410400003612 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
14 BISOLI 141067 2470 3264414 7512697 Smt Ranga Bharat Ninama 6266510629 Karansingh Parmar 9977684144 Kamlesh Parmar 9589800654 BKID0NAMRGB 500410100003608 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
15 CHAROLIPADA 141068 1519 4057069 7812542 Jamsingh Mandod 9893962544 Bapusingh Bilwal 8959868682 Sangita Kailash 8966870529 BARB0JHABUA 05030100015816 बैंक ऑफ बडोदा
16 DEOJHARIPANDA 141069 2707 5815592 10943925 Bhurji Amliyar 7566130513 Kaliya Parmar 9424567365 Devalal Hiror 9752589462 BKID0NAMRGB 500210200006265 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
17 Dhebar 141070 5292 9374722 14363286 Smt Kheema Ansingh Bhabor 9977608944 Bharat Singh Bilwal 7999041844 - 0 BKID0NAMRGB 500410100003611 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
18 Dhekal Chhoti 141064 2861 2670096 7465058 Baku Ratansingh 9755970288 Narvar nayak 9424565623 Dalsingh 9630643678 BARB0JHABUA 05030100015860 बैंक ऑफ बडोदा
19 Dhekalbadi 141071 2591 5144200 8926207 Smt Ramda Thau 9893595473 Dhansingh hatila 9179630445 Bhanu Kharadi 9424502906 BKID0NAMRGB 500210210000009 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
20 Dumpada 141073 2102 2982028 7299648 Ditu Damor 8718022820 Jegindra Bhuriya 9425705685 Dulesing Meda 9406850162 BARB0JHABUA 05030100015818 बैंक ऑफ बडोदा
21 DUNGRA LALU 141074 2249 19925212 7932692 Misru Amliyar 9754268942 Manohar Goard 9179950174 Jhanju Katara 8085497202 BARB0JHABUA 05030100015828 बैंक ऑफ बडोदा
22 Footiya 141076 1823 1978258 6010911 Smt Nani Badu 7746892107 padamsingh khaped 9425973117 Bahadur Hatila 8827147517 BKID0NAMRGB 500410210000006 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
23 Full Dhawadi 141075 2183 4919561 8439490 sahadar bhuriya 8461958540 karamsingh Damor 9424064641 Kesharsingh Bhuriya 9630203745 BKID0NAMRGB 500210210000008 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
24 GADWADA 141077 1629 3841091 8392459 Ganga Babu Damor 9424519232 meghsingh vasuniya 7999130958 Sunil Paliya 9977155745 BKID0NAMRGB 500210200006264 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
25 Gelar chhoti 141078 2129 3894539 4989556 Smat Sanu Jamsingh 8827079042 Vijay Meda 7389098820 Amar Bhabor 7389075736 BARB0JHABUA 05030100015832 बैंक ऑफ बडोदा
26 Golachhoti 141079 2145 5263177 8994821 Varsingh Nanji 9424521628 Shantilal Chohan 8319797461 Ramesh 9754698808 BARB0JHABUA 05030100015835 बैंक ऑफ बडोदा
27 GOPALPURA 141080 1664 3703417 4986674 Smt Kamiya Lavnish 7898561574 Chamansingh 9685371566 Ramchandar Makwana 8827917785 BKID0NAMRGB 500410210000003 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
28 GOPALPURA H.P. 141081 1843 1583904 5049652 Shri Chensingh Damor 9754881072 Rahul meda 7999296976 Rahul Meda 9589134214 BARB0JHABUA 05030100015845 बैंक ऑफ बडोदा
29 GUNDIPADA 141082 1938 2139284 4513649 Makha Moti 9752314122 Dinesh Bhabor 9407454562 Ishwardas Dewal 8103295086 BARB0JHABUA 05030100015833 बैंक ऑफ बडोदा
30 HADMATIYA 141083 2146 4915909 9970671 Juwansingh Khuman 8827535954 Parsingh Katija 9424065887 Bahadur 8127147517 BARB0JHABUA 05030100015859 बैंक ऑफ बडोदा
31 Jhayda 141084 2571 3705020 5012888 Smt Vasnt Malsingh Vasuniya 9630318576 vipin panchal 8085908085 Manoj Meda 8103288940 BARB0JHABUA 05030100015855 बैंक ऑफ बडोदा
32 Jhunwaniya 141085 1813 2242466 5516724 Varsingh Vasuniya 9685657485 Bachusingh Hatila 8461954165 Prabhu Katara 7693063202 BKID0NAMRGB 500410400003613 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
33 KAKRADARA KHURD 141086 1894 3036179 5066780 Tansingh Vasuniya 9993318791 Kelash Bhabor 7225046985 Chainsing Vasuniya 8959439520 BKID0NAMRGB 501710100005964 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
34 KALAKHUNT 141087 2273 4614638 7510400 Jogda Genda baberiya 7049343241 Narwar singh Nayak 9424565623 Jagu Damor 8343291477 BKID0NAMRGB 501710100005968 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
35 KALAPIPAL 141088 1718 3630024 6909190 Kangi Bhuriya 9754727158 kalusingh mavi 9926896198 Kalu singh 8878739183 BARB0JHABUA 05030100015849 बैंक ऑफ बडोदा
36 KALLIPURA 141089 2363 3916383 6259721 Smt Mangli Muniya 9425192171 Seva Bhuriya 9827010833 Ansing Makwana 7898502315 BARB0JHABUA 05030100015866 बैंक ऑफ बडोदा
37 KALYANPURA 141090 3831 12576266 14109217 Shri Shankarsingh Hatila 9827054860 sharama khaped 7999125156 Gopalsingh Damor 9827855566 BKID0NAMRGB 500410100003606 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
38 Kardawad Kalan(Badi) 141091 5686 9115300 15511226 Smt Punji Damor 9589490645 Dewansingh Damor 9752044352 Jagannath Damor 9424862089 BARB0JHABUA 05030100015863 बैंक ऑफ बडोदा
39 KHEDI 141092 3445 5181562 7394836 Smt Rema Bariya 8085669275 kunwar singh bamaniya 9981005152 Kamalsingh Bariya 3054774643 BKID0NAMRGB 501710100005965 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
40 Kotda 141093 1157 2297742 5964100 Jamsingh Bhoja 9893919342 Harisingh Meda 9294880159 Somsingh Vasuniya 9752322192 BARB0JHABUA 05030100015851 बैंक ऑफ बडोदा
41 KUNDLA 141094 3981 5737870 9004299 Smt Manju 9630744892 Udaysingh Parmar 9770878827 Kanu Damor 9630815088 BKID0NAMRGB 501710100005971 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
42 KUSHALPURA 141095 1424 941700 4959723 Smt Shankarbai bilwal 9926979124 Sohan singh Damor 9993330807 Naharsingh Rathore 9589186401 BKID0NAMRGB 500210210000013 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
43 LOHARIYA 141096 2028 2188455 4310597 Smt Mathil Amliyar 8349146504 Sharad Bhabor 9174550320 Naharsingh Galla 7693975712 BKID0NAMRGB 500410210000001 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
44 MAKANKUI 141097 1591 4459742 10848656 Kasni Bhabor 7694838778 Badiya Bhuriya 9131634716 - 0 BKID0NAMRGB 500210200006259 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
45 Mandli Badi 141098 3284 1237226 5851804 Musuriya Bilwal 7974161725 Shankarlal Jamuniya 9977645001 Bhupendra Bilwal 9993763484 BKID0NAMRGB 501710100005969 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
46 MANPURA 141099 1764 1348647 4868381 Bhavla Hatila 9425487046 Mahesh Chohan 9981090471 Sushila Maliwad 9713039542 BARB0JHABUA 05030100015874 बैंक ऑफ बडोदा
47 MASURIYA 141100 3237 6222777 7718436 Balu Chipda 7898951527 Deetsingh Gudiya 9926584515 Mathiyas Bhabor 9424565377 BKID0NAMRGB 501710100005970 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
48 Mehandi Kheda 141101 1834 3927634 6995585 Diwan Vasuniya 7049473375 Pradip Pachaya 8827870569 Narayan Tahed 9424062440 BARB0JHABUA 05030100015877 बैंक ऑफ बडोदा
49 MINDAL 141102 1698 1357563 4418274 Kasna Sakariya 9165787551 Amarsingh Rupsingh 9165891660 Ashwin Damor 8085265420 BARB0JHABUA 05030100015870 बैंक ऑफ बडोदा
50 MOHANPURA 141103 2562 3262164 8001551 Jhita Meda 9179576572 Rajesh Chavda 7898320484 Vijendra Damor 8085022596 BARB0JHABUA 05030100015875 बैंक ऑफ बडोदा
51 NALDI CHHOTI 141104 2298 2644859 3307080 Nandu Magu Bhabor 9111410359 Khumsingh Bhuriya 7354534503 Shambhu Damor 9630280992 BARB0JHABUA 05030100015842 बैंक ऑफ बडोदा
52 Narwaliya 141105 2962 4087325 7999424 Smt Hira Kalsingh 9479971266 Badiya Meda 9425033140 Bhimsing Gamar 8349812486 BARB0JHABUA 05030100015836 बैंक ऑफ बडोदा
53 NAVAPADA NAVIN 141108 1343 3002113 5763546 Smt Savita Singdiya 7898809281 Ramchand Nalvaya 9174332320 Lalita Mal 8827749398 BARB0JHABUA 05030100015821 बैंक ऑफ बडोदा
54 NAWAGAON 141106 2889 3245247 7175536 Kelash Damor 9981826119 Dalsingh Paliya 9630811058 Juwansingh Damor 9179572412 BKID0NAMRGB 500210210000007 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
55 NAWAPADA 141107 1894 4311669 6004726 Gulabsingh Bhabor 9893998345 chamansingh damor 9685371566 Badarsing Paliya 9907446060 BARB0JHABUA 05030100015819 बैंक ऑफ बडोदा
56 Negadiya 141109 2455 5150030 6020859 Smt Reshama 7224956181 Sakriya Bariya 9425944230 Juwansing Damor 7869272565 BKID0NAMRGB 500210210000006 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
57 PAPLIYA PARA ROAD 141114 2063 4200183 10870411 Smt Pana Mana Damor 9424066107 narvarsingh bhuriya 8349908187 Meghsingh Vasuniya 9993748324 BKID0NAMRGB 500210200006263 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
58 PARWAT 141110 1625 4726235 8870618 Smt.Ramila Shankarsing Bhuriya 9425102914 Ragu Amliyar 7566611740 Dinesh Jhaniya 9685123250 BKID0NAMRGB 500210210000010 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
59 PILIYA KHANDAN 141111 1605 4760290 4945583 Hemchand Damor 7024637899 Mangal Singh Damor 9425487708 Sanju Meda 8827822677 BKID0NAMRGB 500210210000012 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
60 Pipalipada 141112 1813 2023524 5323843 Bhura Bherusingh 9294880184 Laxmansingh Bhabor 9981736810 Falusingh 9685754059 BARB0JHABUA 05030100015867 बैंक ऑफ बडोदा
61 Pipaliya 141113 2913 7948756 13667170 Smt Huka Babu Meda 9424088631 ramesh mhodiya 9425102860 Gaurav Bhabor 9165891528 BARB0JHABUA 05030100015868 बैंक ऑफ बडोदा
62 Pitol kalan 141115 3641 7118783 14816735 Kana Gundiya 9685524413 Sunil Nayak 8349292849 - 0 BKID0NAMRGB 501710100005966 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
63 Sajwanichhoti 141116 1552 3351353 5326659 Ramda Hursingh Ajnar 8349679356 Dilip Dawar 9630163260 - 0 BARB0JHABUA 05030100015822 बैंक ऑफ बडोदा
64 Sandala 141117 1467 3013498 3472114 Shri Kubersingh Rama Hatila 9109851270 Shri Sharma Khaped 7999125156 Bhagala Bhura 7389853574 BARB0JHABUA 05030100015824 बैंक ऑफ बडोदा
65 Semaliya 141118 1569 1565130 7311316 Mira Dhanraj 7697675442 Dilip Bhabhar 8959659083 Dilip Bhabhar 8959659083 BKID0NAMRGB 500210210000002 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
66 TALAWALI 141119 2435 6970502 11723108 Smt Mamta Bhuriya 7389370336 rajendar gour 9755598680 Parvat Khaped 9691183290 BKID0NAMRGB 500410100003610 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
67 UMARI 141120 1917 3016332 6577044 Dhumsingh Damor 7649088582 govind tawar 6268782829 Dharmandra Bhuriya 9425777240 BKID0NAMRGB 500210210000003 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
68 Umariya Banjari 141121 1673 5281081 11362419 Rakesh Damor 8085697889 Sakariya Bariya 7771962455 Badiya Batiya 9754594646 BKID0NAMRGB 500210200006258 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above