MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 ALASYA KHEDI 141271 2429 1702916 3247513 Mr. Gangaram Singad 9977051464 Mr. Subhash Bhuriya 9977279887 Shambhu Singad 9926068575 BKID0NAMRGB 500610200005579 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
2 AMARGARH 141272 1525 1571693 2350108 Dhuli Bai Bilwal 9993685671 TOLSINGH MUNIYA 9009221697 Rajesh Sonarthi 9630600838 BARB0PETLAW 07190100012357 बैंक ऑफ बडोदा
3 ANANT KHEDI 141273 3306 3719954 10242282 Lalita Solnki 9009366110 Mukesh Patidar 8871800801 Narayan Patidar 9407123618 BKID0NAMRGB 509110210000008 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
4 ASALYA 141274 2164 3043944 3731976 Lachchhu Uda 8720026865 Munna Arad 9826579240 Ramesh Maida 8349882614 BARB0PETLAW 07190100012355 बैंक ऑफ बडोदा
5 Bachhikheda 141275 1755 2709718 4023498 Nanuram Muniya 9993831290 KHUSHAL VASUNIYA 9424065531 Karansingh Khadia 9754091755 BARB0PETLAW 07190100012392 बैंक ऑफ बडोदा
6 Badvet 141281 1994 3298831 4459655 Pasudi Singad 9893695766 KAILSH BHABHAR 9826627709 Jawarsingh Damar 9754831298 BARB0PETLAW 07190100012362 बैंक ऑफ बडोदा
7 BAKALDA 141277 3055 3813960 6383242 Vishram Damar 9753822656 Shailendra Rathor 8720876517 Sudhakardas Bairagi 9713797829 BARB0PETLAW 07190100005633 बैंक ऑफ बडोदा
8 Bakhatpura (Semrod) 141278 1517 1756095 3108599 Ramesh Dita Bhuriya 8889698430 Devilal Bhabar 9926035416 Jitendra Meda 9981399778 BKID0NAMRGB 500110210000003 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
9 Bamniya 141279 5885 14278400 10418318 Ramkaniya Makod 7898713434 Bherulal Meda 9098440646 Ajay Waskle 9755602064 BARB0BAMANI 05750100011482 बैंक ऑफ बडोदा
10 BANI 141280 2654 4042136 5981635 Raju Ganawa 9617849675 Bharat singh chouhan 9826198910 Bharat Chouhan 9826198910 BKID0NAMRGB 500610200005580 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
11 BAWDI 141282 2779 4463899 5784860 Smt.Rupa Raju Pargi 9977762721 RAICHAND GAMAD 9977332365 Khemraj Kharadi 9977287047 BARB0PETLAW 07190100012360 बैंक ऑफ बडोदा
12 BEDADA 141283 2372 3143155 3981022 Babusingh Singad 8435333522 Pema Maida 9755186012 Mohan Maeda 9630966622 BARB0PETLAW 07190100012402 बैंक ऑफ बडोदा
13 BEGANBARDI 141284 1881 2926956 3390599 Pappulal Gamad 9926057937 KHUSHAL VASUNIYA 9424065531 Ukar Gamad 9993488891 BKID0NAMRGB 509710210000009 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
14 Bherupada (Jhasarpada) 141285 2627 9392194 9633890 Apna Radhelal Vasunia 9826618153 Anarsingh Solanki 9981933244 Rajesh Panchal 9630759880 BKID0NAMRGB 500110210000001 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
15 BHIL KOTADA 141315 1769 1791492 3546826 Kamli Bai Maida 8719934509 Sursingh Bhabar 9009395041 Shivam Katara 9165995700 BKID0NAMRGB 500610200005591 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
16 BODAYATA 141286 4799 4165961 9565994 Keshri Ganawa 9893932996 Ambaram Ninama 7000224959 Kalusingh Bhuriya 8964071173 BARB0PETLAW 07190100012404 बैंक ऑफ बडोदा
17 BOLASA 141287 3449 4569897 5782804 Smt.Mansuri Singad 7389139672 Hemraj Bariya 9424837708 Manoj Mehta 9926010793 BKID0NAMRGB 506110400003031 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
18 Bolasa (Timariya) 141288 2971 4911848 8150453 Laxmi Bai 8085595200 GANGARAM DOMAR 9575009097 Mohanlal Damar 9752232627 BARB0PETLAW 07190100012406 बैंक ऑफ बडोदा
19 DABRI 141289 3282 3610815 5235934 Smt.Radha Chatarsingh Ninama 9826466891 Mr. Motilal Dabi 9755714168 Ambaram Bundela 9989989999 BKID0NAMRGB 509710210000012 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
20 Dehandi 141276 2463 3747216 4372443 Pari Ramlal Bhabhar 7354914248 MANGILAL BILWAL 8839245600 Badrilal Gamad 8889849401 BARB0PETLAW 07190100012335 बैंक ऑफ बडोदा
21 Deoli 141290 2063 3408049 3189242 Gopal Madiya 9753325914 Hemraj Maida 8224967822 Hindusingh Solanki 9977943177 BARB0PETLAW 07190100012367 बैंक ऑफ बडोदा
22 Dhaturia 141291 2221 5327737 6342860 SHAMBHUSINGH GAMAD 8269936795 Narayan Solanki 8319959998 Badarsingh Tanwar 9754399897 BARB0PETLAW 07190100012373 बैंक ऑफ बडोदा
23 Dholi Khali 141292 2015 2712305 3080047 Kalu Shyama Chawla 9575778596 Vinod Devda 9669593330 Arvind Rathore 9630625588 BARB0PETLAW 07190100015477 बैंक ऑफ बडोदा
24 DULA KHEDI 141293 2459 5341124 4820565 Devisingh Maida 9165807454 Dilipsingh Bhuriya 9407460504 Udaysingh Bhabhar 9575166925 BARB0PETLAW 07190100012361 बैंक ऑफ बडोदा
25 GAMDI 141294 1828 2092543 2538120 Hindusingh Mavi 9685800584 Ashish Bairagi 9575009674 Prakash Damar 7225070401 BARB0PETLAW 07190100012349 बैंक ऑफ बडोदा
26 GANGA KHEDI 141295 3541 4153899 6714970 Mr. Prakash Jhitra 9131517378 Mr. Laxmandas Bairagi 9424032373 Mr. Bherulal Maida 9098440646 BKID0NAMRGB 500910400003433 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
27 GEHANDI 141296 2444 3404579 5929273 Mr. Veshali Narayan Taad 9754850404 Mr. Rajendra Reddi 9926036715 Badreelal Seenam 9926035255 BARB0PETLAW 07190100012336 बैंक ऑफ बडोदा
28 GHUGHRI 141297 2825 4297514 6166042 Sri.Manohar Lunchand 9009185213 Bherulal Danmar 8319999650 Govardhan Garwal 9755922324 BKID0NAMRGB 500910400003432 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
29 GODADIYA 141298 2585 5077736 5692723 Smt.Ramiya Bai Hawji Katara 7999508612 Gulsan Muniya 9826222188 Badrilal Gamad 9993761482 BKID0NAMRGB 500910400003435 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
30 GOPALPURA 141299 1669 3427208 4466321 Lalibai Khaped 9977369057 sunita reddy 9753746757 Mansingh Solanki 7389980711 BKID0NAMRGB 509110200003277 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
31 GUNAWAD 141300 5100 7930904 14362360 Gajudi Bariya 9755352139 Kalu Singh singad 9165005319 Dinesh Bhabhar 9617746875 BKID0NAMRGB 500910400003439 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
32 Hadmatya 244942 3545 4592499 2821531 Munnlal Garwal 9617084011 Ishwar Gurjar 9752509330 Bhursingh Damar 9981052141 BARB0PETLAW 07190100012347 बैंक ऑफ बडोदा
33 Hamirgarh 141301 2581 4069897 4246901 Uakediya Gamad 9977279829 Durgesh Makvana 9406642426 Gajrajsingh Sisodia 9981465048 BARB0PETLAW 07190100012377 बैंक ऑफ बडोदा
34 JAMLI 141302 2483 2525444 5395776 Ambaram Vasuniya 9926035412 Rajendra Katara 9826231258 Nirbhaysingh Maida 9926045279 BKID0NAMRGB 500610200005589 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
35 Jhaknawada 141303 3026 9342157 5039415 Mr. Balu Ratnaji Maida 9630443837 Mr. Bhimsingh Katara 9630580130 Milu Mandot 8827970707 BKID0NAMRGB 500110210000002 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
36 JHAWALIA 141304 3130 3404324 5901768 Kahaji Muniya 9754872998 Gopalsingh Khaped 9179167545 Himchand Katara 9977757646 BKID0NAMRGB 500610200005585 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
37 Jhonsar 141305 2266 1706901 2470193 Anita Naran 9753277351 Gattusingh Mavi 9826946972 Babu Devda 9754373190 BARB0PETLAW 07190100012396 बैंक ऑफ बडोदा
38 Kachbi 141308 2870 3698355 5205069 Homa Chamchand 9926354238 Kana Gamad 9754519310 Mukesh Bilwal 9669170808 BKID0NAMRGB 500610200005592 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
39 KACHRA KHADAN 141307 2799 3606764 4001695 Savita Gamad 8827866202 Premsingh Rana 9926102915 Jitendra Choubay 9685691133 BKID0NAMRGB 500610200005582 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
40 Kalighati 141309 3032 2554340 4449537 Sri Mati. Puni Bai 9131189648 magansingh gamad 9109262645 Chatarsingh Hatila 8085181945 BARB0PETLAW 07190100012374 बैंक ऑफ बडोदा
41 KARDAWAD 141310 6511 9157571 11196239 Leela Bharat Devda 9669189440 Ramkishan Varma 8770262025 Bharatlal Singad 9770753885 BKID0NAMRGB 509110200003268 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
42 Karwad 141311 5377 14177272 16649107 Shanti Bai Solnki 9907249167 Gopaldas Beragi 9752913944 Sangita Sinam 9179666259 BKID0NAMRGB 500910400003438 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
43 KASARBARDI 141312 2152 2384061 4920868 Smt.Lalita Sukhram Mori 9340129475 Mangilal Garwal 8889096467 Tulsiram Ninama 9630300324 BARB0PETLAW 07190100012348 बैंक ऑफ बडोदा
44 Kesarpura (Ramgarh) 141313 1772 2435162 4063727 Rupabai Ninama 7440337162 GAJENDRA SINGH KATARA 7999769375 Bherulal Muniya 9165352929 BARB0PETLAW 07190100012337 बैंक ऑफ बडोदा
45 KHORIYA 141306 2658 2325352 4442344 Samudi Bai Arad 7748904362 Dinesh Limdiya 8889288293 Gumansingh Gamad 9575517653 BARB0PETLAW 07190100012363 बैंक ऑफ बडोदा
46 KODLI 141314 1647 1747606 3658833 Karma Katara 7354849743 Nagusingh Bhuriya 9926553778 Sohan Munia 9826944015 BARB0PETLAW 07190100012353 बैंक ऑफ बडोदा
47 Kudwas 141317 3226 4437984 6006526 Amari Babulal 9826675292 Bhunda Pargi 7354459527 Vijay Muniya 8889872742 BARB0PETLAW 07190100015468 बैंक ऑफ बडोदा
48 KUMBHA KHEDI 141316 1951 3595692 5007944 Raju Damar 9179453287 Rumalsingh maida 9630630565 Amritlal Bilodiya 9165507905 BKID0NAMRGB 500110210000005 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
49 Mahudipada Kalan 141318 3945 5597731 7238742 Virendra Ninama 9424063352 AMARTLAL PATIDAR 9977272798 Nandu Garwal 9754079317 BARB0PETLAW 07190100012364 बैंक ऑफ बडोदा
50 MANDAN 141319 3924 6514308 8370637 Pangu Ninama 9752268667 Hariram Bhuriya 8120271518 Aajit Rathor 7389562911 BARB0PETLAW 07190100012345 बैंक ऑफ बडोदा
51 Matapada (Suwarpada) 141320 3395 4738761 6476082 Thawriya Maida 9926630717 KAMALKANT VARAGI 9009221500 Bhanwarsingh Katara 9826112785 BARB0PETLAW 07190100015453 बैंक ऑफ बडोदा
52 MATHMATH 141321 2571 3749762 3134294 Sri Nanuram Soma Bhuriya 8959243300 Gendalal Vasuniya 9977096078 Madiya Bhuria 9589434386 BARB0PETLAW 07190100012346 बैंक ऑफ बडोदा
53 MOHANKOT 141322 6530 5582251 15165692 Papita Maida 9826113926 Pappusingh ganawa 9926425917 Munsingh Bhuriya 9753717839 BKID0NAMRGB 500610200005583 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
54 MOHANPURA 141323 4536 8635684 8976428 Mr. Nathu Punja Bhuriya 9575810635 Mr. Lachchhiram Damor 7049538035 Mr. Shantilal Bhuriya 9617533284 BKID0NAMRGB 509710210000011 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
55 MOHKAMPURA 141324 3116 6300011 9827641 Rama Chitu 9589560604 Dalsingh Maida 9893760750 Ramesh Bhabhar 9630375756 BARB0PETLAW 07190100012381 बैंक ऑफ बडोदा
56 MOIBAGELI 141325 1842 2086038 2934426 Shamdu Tersingh Ninama 9009929032 RAMSINGH BILWAL 9425943710 Harisingh Ninama 9754994784 BARB0PETLAW 07190100012394 बैंक ऑफ बडोदा
57 MOICHARNI 141326 2557 3957540 4170842 Mr. Chhaganlal Gamad 9981038545 Mr. Laxman Munia 9926041143 Chainsingh Garwal 8103220060 BARB0PETLAW 07190100012338 बैंक ऑफ बडोदा
58 MOR 141327 2066 1789389 3211510 Smt Guddibai Kalu Katara 7987614588 Mr. Bhaggusingh Pargi 7898162125 Lunchand Katara 9098065614 BKID0NAMRGB 500910400003434 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
59 Multhaniya 141328 2298 3022812 4759175 Veshya Rama Vasuniya 9981062802 Mahesh Rana 9424519068 Kantilal Chouhan 9406611417 BARB0PETLAW 07190100012351 बैंक ऑफ बडोदा
60 Naharpura (Unnai) 141329 2266 3080569 6203160 Dulesingh Bariya 8827077850 Dhinesh Limdiya 9589436433 Bhavsingh Garwal 9589529910 BKID0NAMRGB 509110200003270 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
61 Panchpipla 141330 2386 1587495 5493709 Bina Punamchand Damar 9926041133 Narayan Singad 8319875638 Rajesh Panchal 9630759880 BARB0PETLAW 07190100015492 बैंक ऑफ बडोदा
62 PAREVA 141331 1493 2770130 3919495 Premsingh Bhabar 9617544775 Jalu Damar 9589744830 Kodarsingh Katiga 9685539375 BARB0PETLAW 07190100005688 बैंक ऑफ बडोदा
63 Pithdi 141332 2416 3848835 4089881 Mr. Mamta Parmar 7697250308 Mr. Pappu Munia 9926402573 Ratansingh Ninama 9669602484 BARB0PETLAW 07190100015462 बैंक ऑफ बडोदा
64 RAIPURIYA 141333 6244 25806366 26031172 Sukhram Kodaji Maida 9977757634 TOLSINGH NINAMA 9926035298 Rajenda Salvi 9926039501 BKID0NAMRGB 500610200005578 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
65 RAMGARH 141334 1887 3088182 3519405 Rekha Ninama 9826658587 MANGILAL BILWAL 8839245600 Prahlad Patidar 7692922697 BKID0NAMRGB 509110210000003 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
66 RAMPURIYA 141335 2013 5729044 7852803 Anil Ninama 8085777800 Laxminarayan Patidar 7049735667 Sunil Garwal 7223889051 BARB0PETLAW 07190100012393 बैंक ऑफ बडोदा
67 RATAMBA 141336 2692 2645523 6122481 Santoshi Laxman Maliwad 7974677449 MOHAN MAVI 9009691070 Bharatlal Arad 9669818272 BKID0NAMRGB 500610200005581 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
68 RUNJI 141337 2336 1936483 3486266 Munnlal Ninama 9669110975 PREMSINGH DAYMA 9926572218 Sukhram Vasuniya 9098946283 BKID0NAMRGB 500910400003431 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
69 RUPGARH 141338 2071 2801512 3575523 Mr. Bhimsingh Garwal 9669779195 Mr. Nuriji Singad 9617137770 Rakesh Mehson 7869117147 BKID0NAMRGB 509110210000002 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
70 Saluniya Bada 141339 2396 4927456 7871837 Kanna Solnki 7697849998 GAJENDRA PAL SINGH RATHORE 7999284873 Nandram Damar 9977279250 BKID0NAMRGB 500610200002905 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
71 SAMLI 141340 2006 2600394 4384180 Khema Muniya 9630778343 Ragulal Gundiya 9753755926 Kailash Singad 9165602670 BKID0NAMRGB 500610200005593 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
72 SARANGI 141341 4397 9928687 6949782 Fhundi Bai Maida 9179216660 RAJENDRA PATIDAR 7389982479 Ravindra Solanki 9179980336 BARB0PETLAW 07190100012352 बैंक ऑफ बडोदा
73 SEMALIA 141342 1420 426500 3058169 Mr. Bhawarsingh Bhuriji Bhabar 9589442570 Dayaram Gavli 9009689463 Ramesh Parmar 8120645867 BKID0NAMRGB 500110210000004 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
74 Tar Khedi 141343 2374 5891809 7908836 Tejalal Thavriya 9753410261 Hemant Garwal 7974155749 Kaloosingh Savaraya 8461906545 BKID0NAMRGB 506110400003028 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
75 TEMARIA 141344 4192 7190005 7219205 Bherulal Charpota 8120494645 Mohandass varagi 9981093127 Pratapsingh Garwal 8120534359 BKID0NAMRGB 500910400003437 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
76 TODI 141345 1499 2140211 3349184 Karma Juvasingh Damar 7389159948 Dhinesh Machar 9753791415 Dayaram Makawana 9754983286 BKID0NAMRGB 500110210000006 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
77 Unnai 141346 1946 2153967 3349839 Mr. Devendra Maida 9179661487 Mr. Mansingh Gamad 9179266405 Premsingh Maida 8878913107 BARB0PETLAW 07190100012399 बैंक ऑफ बडोदा
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above