MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 Aghawan 142325 1237 3066115 2998286 Rajaram Totaram 9753445739 Rajesh Joshi 9826506245 Mukesh Patidar 7223017745 BKID0009935 993510110002900 बैंक ऑफ इण्डिया
2 AHIR DHAMNOD 142326 1737 2330125 2867104 Sakun moye 7223072568 Hiralal Nirale 9755659737 Nayan Yadav 9575251278 BKID0009935 993510110002887 बैंक ऑफ इण्डिया
3 AMLATHA 142327 3275 2573022 1502550 Shakina Bai Munshi Khan 8889925477 ganesh verma 9826837553 Javed Khan 9669000862 BKID0009935 993510110002888 बैंक ऑफ इण्डिया
4 AVARKACHHA 142328 2302 5574227 7120158 Ashabai Shantilal 9826895796 Kamal Karma 9977757473 Rakesh Kadwa 9009033397 BKID0009935 993510110002886 बैंक ऑफ इण्डिया
5 BADGAON 142329 3073 4421773 8703019 Narmada Yadav 9617435665 jitendra patel 9754216903 Jayant Rajaram 9754705244 BKID0009935 993510110002904 बैंक ऑफ इण्डिया
6 BADI 142330 2468 3688192 4992734 Bhuresingh Anarsingh 9977550335 anil bagela 9755245129 - 0 BKID0009935 993510110002907 बैंक ऑफ इण्डिया
7 BALAKWADA 142331 3589 6781482 8832263 Hemlata Devsingh 9406676683 JAGDISH PATIDAR 9826782083 Rajendra Verma 8819095070 BKID0009935 993510110002925 बैंक ऑफ इण्डिया
8 BALGAON 142332 2626 3425183 8389783 Rukamani Patel 9617631035 Aarti Patidar 9926678957 Sukhdev Patel 9926744146 BKID0009935 993510110002935 बैंक ऑफ इण्डिया
9 BALKHAD 142333 3243 5658152 5887293 Godawari thakurshing 9399168328 Ganesh Verma 9826837553 Sanjay Patel 9753836942 BKID0009935 993510110002909 बैंक ऑफ इण्डिया
10 BALSMUND 142334 8088 7743639 15122706 Kamlesh Patidar 9826565454 Gulabchand Dewale 9575014668 Rohit Patel 9926718024 BKID0009935 993510110002905 बैंक ऑफ इण्डिया
11 BAMANDA 142335 1632 2541054 6690962 Parashram 9826981401 sanjay bilore 9926956769 Sanjay Billore 9926956769 BKID0009935 993510110002920 बैंक ऑफ इण्डिया
12 BAMANDI 142336 2750 3091958 7217870 Ramila Raju 8226004896 DEVISINGH MORE 9575525539 Raksha Verma 9753080350 BKID0009935 993510110002910 बैंक ऑफ इण्डिया
13 BAMKHAL 142337 2170 3941415 4066438 Kamla Bai Yadav 9893135439 Laxman Yadav 9981148260 Usha Pagare 7354593171 BKID0009935 993510110002901 बैंक ऑफ इण्डिया
14 Bardevala 142338 1427 2182170 4456210 unkar mehda 7089872256 Sudesh Patidar 9753309733 Ashok Patel 9753138051 BKID0009935 993510110002908 बैंक ऑफ इण्डिया
15 BARSALAYA 142339 1616 2520924 2912404 Rampyari Bai kashiram 9111635401 KOMAL SATHE 7247695887 Rajendra Yadav 9752473013 BKID0009935 993510110002912 बैंक ऑफ इण्डिया
16 BEGANDI 142340 2104 2729529 4164093 Sunita Hemraj 9009699797 Suresh Solanki 9753058839 - 0 BKID0009935 993510110002902 बैंक ऑफ इण्डिया
17 BESARKUND 142341 2085 2245734 3521223 Badibai Jiyalal 9165484806 Mahesh Yadav 8827066331 - 0 BKID0009935 993510110002903 बैंक ऑफ इण्डिया
18 BHAGYAPUR 142342 1963 2750081 3891875 GAYATRI BHAI 6266525112 yogesh bamne 9977379805 Bharat Gangle 9754713973 BKID0009935 993510110002866 बैंक ऑफ इण्डिया
19 BHAISABAD 142343 2794 2171181 3388667 Juwan singh 9754845266 Shivram Yogi 9754142907 Anil Gangle 7898294981 BKID0009935 993510110002919 बैंक ऑफ इण्डिया
20 BHATTYAN KHURD 142344 1333 3786529 3998241 Bhagwat Bai Patel 7247091591 VINOD KANUNGO 9009205976 Sanjay Sen 9754010105 BKID0009935 993510110002877 बैंक ऑफ इण्डिया
21 BHATYAN BUJURG 142345 3651 3244870 3734415 Basanti Bai Ratan 9617287850 ramshing more 9755386402 Firoz Khan 9753480793 BKID0009935 993510110002874 बैंक ऑफ इण्डिया
22 BHILGOAN 142346 3357 5361385 7247187 Bhupendra Raghuveer 9826679027 Omprakash patidar 9926848967 Ujjawal Bhuriya 8959894919 BKID0009935 993510110002922 बैंक ऑफ इण्डिया
23 BHOINDA 142347 3887 4370197 5102695 Santoshi Bhagirath yadav 9009130310 BADAMSINGH MANDLOI 9826360262 Minashi Chouhan 9669526498 BKID0009935 993510110002881 बैंक ऑफ इण्डिया
24 BHOPADA 142348 1956 3458261 4725499 mayaram verma 8435837850 bharat kanungo 6261213623 Jitendra Yadav 8959960921 BKID0009935 993510110002918 बैंक ऑफ इण्डिया
25 BITHER 142349 2165 3009694 3484024 Narendra Ramchandra 9926462547 Ramkaran Patidar 7747810711 Manoj Patidar 9753502944 BKID0009935 993510110002929 बैंक ऑफ इण्डिया
26 BORAWA 142350 2781 3939277 6783812 Ranjit Parmar 9754328184 PRAVIN YADAV 9575806143 Pritam Parmar 8959788338 BKID0009935 993510110002906 बैंक ऑफ इण्डिया
27 CHANDANPURI 142351 1555 1869222 1775615 Rajesh Bheema 9753960454 sudesh patidar 9753309733 Babulal Mujalde 9617820956 BKID0009935 993510110002892 बैंक ऑफ इण्डिया
28 CHHOTI KASRAWAD 142352 3830 7346006 9011841 Ramjan Khan 9179752723 mukesh unjwal 9926837044 Rakesh Verma 9926877426 BKID0009935 993510110002895 बैंक ऑफ इण्डिया
29 CHICHALI 142353 2513 2907204 3236729 Kusumbai Ghisilal 9826344753 MAHESH TIROLE 9926759006 Hemandrasingh Solanki 9009022031 BKID0009935 993510110002933 बैंक ऑफ इण्डिया
30 DABRI 142354 1712 869958 2153573 vijay mandloi 8269399850 amarsingh mandloi 9926575046 Mehtab Dharwe 7869518756 BKID0009935 993510110002899 बैंक ऑफ इण्डिया
31 DEDGAON 142355 2085 4076082 5112496 Ghishi bai Amrit 7999170543 Jayendrasinghmandloi Mandloi 9926330962 Yogesh Anokhilal 0 BKID0009935 993510110002911 बैंक ऑफ इण्डिया
32 DOGAWAN 142356 2373 3183145 4296130 Dhanu Bai Sureshchandra 8435207656 Yogesh Bamne 9977379805 Bharat Shinde 9753858793 BKID0009935 993510110002894 बैंक ऑफ इण्डिया
33 DOLANI 142357 2067 2721170 3692348 Gorelal narsingh 9516590021 Amarsinh Mandloi 9926575046 Bheravsing Madiya 9617253952 BKID0009935 993510110002897 बैंक ऑफ इण्डिया
34 DONGARGAON 142358 1510 2304527 3128911 Manju Bai Sunil 9977217513 Shyamlal Suryawanshi 9926079364 Santosh Bhalse 9009546918 BKID0009935 993510110002898 बैंक ऑफ इण्डिया
35 DURGAPUR 142359 2682 5577085 7764985 Kailash Yadaw 9754202350 Yeshwant Verma 9977727448 - 0 BKID0009935 993510110002893 बैंक ऑफ इण्डिया
36 GAVLA 142360 1793 2487349 2620586 Anandram Ghanshyam 9926576978 Nageshwar Kanungo 9926150625 Kaluram Yadav 9753758090 BKID0009935 993510110002883 बैंक ऑफ इण्डिया
37 GOPALPURA 142361 2780 3205391 4231346 Gangu bai Shriram 7089840502 ragunath varma 9893571102 Natwarlal Yadav 9713175964 BKID0009935 993510110002884 बैंक ऑफ इण्डिया
38 HIRAPUR 142362 2606 4590015 4012093 Anoksing Chohan 9826953364 ASHOK KARMA 9926052740 Chhogalal Shobharam 9754549795 BKID0009935 993510110002923 बैंक ऑफ इण्डिया
39 JALKHA 142363 2353 2690951 4916447 Bashu Bai Ramkaran 9977726522 NAHARSING DHARVE 8770404688 Dilip Patel 9977463685 BKID0009935 993510110002879 बैंक ऑफ इण्डिया
40 JAROLI 142364 1939 2693449 3694113 Balu Kishan 9617116324 edu more 9754409461 Virendra Bhalse 8959208152 BKID0009935 993510110002891 बैंक ऑफ इण्डिया
41 KAMODWADA 142366 2406 4529821 4256322 Nirmlabai Meena 9669408864 NAGYA BHARGAV 9575104932 Dhamendra Meena 9174653746 BKID0009935 993510110002932 बैंक ऑफ इण्डिया
42 KATKUR 142367 3165 6504384 6774471 Radhika Bhairam 9826224429 Vikash Patidar 9826650731 Gulabchand Gangle 9009585930 BKID0009935 993510110002938 बैंक ऑफ इण्डिया
43 KHADKWANI 142368 2675 3563191 4047479 Ashik Annamulla 8959558786 Rupesh patel 9826920303 Rupesh Patel 9826920303 BKID0009935 993510110002915 बैंक ऑफ इण्डिया
44 KHAL BUJURG 142369 8278 3994119 9317367 Uma Bai Dilip 9977673342 lankesh nikumbh 9826535397 Kamlesh Sen 9977385216 BKID0009935 993510110002924 बैंक ऑफ इण्डिया
45 KHAMKHEDA 142370 5010 6004121 12371861 Ranjana Bai Subhash 9285300507 hawsilal gokulvansi 9826574158 Govind Birle 9584975440 BKID0009935 993510110002916 बैंक ऑफ इण्डिया
46 KHEDI 142371 1858 2725680 2817878 Manjula pandarinath sohani 7610487447 Rameshchandra Pawar 9575453483 Ravindra Patidar 9753332726 BKID0009935 993510110002914 बैंक ऑफ इण्डिया
47 KHEDI BUJURG 142372 2594 3615635 3975418 Kadwa Tukaram 9617563404 dinesh namdev 9926412486 Rajesh Malakar 9977661907 BKID0009935 993510110002913 बैंक ऑफ इण्डिया
48 KIRGAON 142373 2262 1431590 4083304 Umrav Ramchand 9826881973 Dinesh Namdev 9926412486 Kanhaiya Chouhan 8435446662 BKID0009935 993510110002928 बैंक ऑफ इण्डिया
49 KONDAPURA 142374 1800 2128595 3451346 Ajida Bee Talim 7610477509 Sachin Rathod 9926667620 - 0 BKID0009935 993510110002936 बैंक ऑफ इण्डिया
50 LEPA 142375 2711 3311402 5520237 Yashwant Gangaram 9926680724 ajay varma 9826458487 Ajay Verma 9826458487 BKID0009935 993510110002880 बैंक ऑफ इण्डिया
51 LOHARI (MURADABAD) 142376 3135 3947145 3393720 Bharat singh Supadiya 9754524178 rajesh kumar 7999377401 Deepak Devle 9926090154 BKID0009935 993510110002882 बैंक ऑफ इण्डिया
52 MAGARKHEDI 142377 4665 8259703 7742526 Mamta bai Mahesh Patel 9617130161 Mukesh Unjwal 9926837044 Makhhan Rathod 7509525801 BKID0009935 993510110002941 बैंक ऑफ इण्डिया
53 MAKADKHEDA 142378 2312 2431620 2509697 Narayan Verma 9826834905 Ravindra Patel 9977550159 Namrata Khede 9926067993 BKID0009935 993510110002937 बैंक ऑफ इण्डिया
54 MAKUNDPURA 142379 1888 2132102 2610306 Anokhi lal Devaji 9669415181 AMIT SHARMA 9826555940 Kundan Unjwal 9754328101 BKID0009935 993510110002939 बैंक ऑफ इण्डिया
55 MALTAR 142380 2087 3098101 5116103 Chetan Santosh 7697660260 BHURELAL SARJALIYA 7247498567 Sanjay Chouhan 9179272079 BKID0009935 993510110002934 बैंक ऑफ इण्डिया
56 MOGAWAN 142381 1376 3284005 3632868 Nirbhay Singh 9753042913 LOHENDRA MANDLOI 9977282242 Chhatansingh Patel 9575203753 BKID0009935 993510110002931 बैंक ऑफ इण्डिया
57 MULTHAN 142382 3364 4298592 7308049 Santosh Mori 9754704629 JAGANNATH PATEL 9926953912 Vinit Malakar 9977875515 BKID0009935 993510110002940 बैंक ऑफ इण्डिया
58 NAYDAD 142383 2947 2552286 3400275 Bhuwansingh Bhalya 9754662912 MAHESH TIROLE 9926759006 Reshma Nigwal 9753697432 BKID0009935 993510110002889 बैंक ऑफ इण्डिया
59 NIMRANI 142384 4788 5307618 4515573 Gita Bai Rajesh 8120210888 ASHOK SOLANKI 9826537123 Rahul Sharma 9009739605 BKID0009935 993510110002926 बैंक ऑफ इण्डिया
60 OZRA 142385 3612 4309936 6232876 Premlal Patel 9977076581 kalusingh sawner 9755755204 Omprakash Patel 9926570877 BKID0009935 993510110002876 बैंक ऑफ इण्डिया
61 PATHORA 142386 1871 2833509 3622066 Shanta Bai Dayaram 9754432055 Badamsingh Mandloi 9826360262 Kamlesh Sen 9977385216 BKID0009935 993510110002873 बैंक ऑफ इण्डिया
62 PIPALGOAN 142387 6376 4666254 8275630 Ajay Joshi 9575431927 RAMESHWAR SAWNER 9165169461 - 0 BKID0009935 993510110002878 बैंक ऑफ इण्डिया
63 RAMPURA 142388 2546 2849589 3339848 Jhumakan Singh 7697262585 JAGDISH PATIDAR 9826782083 Kamalsingh Chouhan 9977778833 BKID0009935 993510110002871 बैंक ऑफ इण्डिया
64 RANGAON 142389 1962 3956972 4774287 Komal Jitendar Patel 7697927454 jitendra patel 9754216903 Virendra Verma 9926737241 BKID0009935 993510110002872 बैंक ऑफ इण्डिया
65 RASWA 142390 2527 4240996 4650972 Kali Bai Sukhlal 9926732471 Dhiraj Sharma 9926544391 Sukhlal Vaskle 9617727285 BKID0009935 993510110002870 बैंक ऑफ इण्डिया
66 REGWA 142391 3539 4371674 6418239 Badrilal Shankar 7089754031 Ganesh Patel 9926930470 Gayatri Patel 9977802631 BKID0009935 993510110002869 बैंक ऑफ इण्डिया
67 RUPKHEDA 142392 2030 2069128 3504889 Kali Bai Mangilal 9754267488 RADHESHYAM RATHORE 9753639158 Mahendra Patel 9993698777 BKID0009935 993510110002917 बैंक ऑफ इण्डिया
68 SAIKHEDA 142393 2074 2713978 4245780 Ganga Bai Mehtav 9575584853 Shivram Yogi 9754142907 Sukhlal 9617727285 BKID0009935 993510110002860 बैंक ऑफ इण्डिया
69 SAILANI 142394 2286 3389858 4212726 Kirshna Bai Manohar 9893577256 Dharmendra Jaiswal 9893571206 Shailendra Pawar 9826141824 BKID0009935 993510110002864 बैंक ऑफ इण्डिया
70 SALIMPURA 142395 2286 4100177 5773940 Krishnakant Patel 9926440485 KANTILAL JAISWAL 9399767625 Umesh Patel 9977572393 BKID0009935 993510110002890 बैंक ऑफ इण्डिया
71 SAMEDA 142396 2241 3072281 3744872 नुरिबाई 9754501972 RADHESHYAM RATHORE 9977535140 Santosh Gangarekar 9977056096 BKID0009935 993510110002868 बैंक ऑफ इण्डिया
72 SANGVI 142397 1214 1849587 2961210 Bhawarlal Raghuram 9977335621 Havsilal Gukulvanshi 9826574158 Sanjay Sen 9754101052 BKID0009935 993510110002861 बैंक ऑफ इण्डिया
73 SARVARDEVLA 142398 2614 4223882 3346351 Ganga Bai Santosh 9617601286 baliram yadav 9753980662 Sunil Yadav 8959196725 BKID0009935 993510110002865 बैंक ऑफ इण्डिया
74 SATKUR 142399 1355 1954003 2643233 Sangita Bai Devilal 9617203418 Omprakash Patidar 9926848967 Nilesh Sharma 9754219443 BKID0009935 993510110002862 बैंक ऑफ इण्डिया
75 SATRATHI 142400 2615 3668633 4267675 Satyendra Rampal 9424086970 GANESH PATEL 9926930470 Devendra Chouhan 9977762277 BKID0009935 993510110002867 बैंक ऑफ इण्डिया
76 SAYTA 142401 1919 2914521 2504265 Sunita Bhagirath 9926292864 Aakriti Sohani 9575442127 Akhilesh Malviya 9826331051 BKID0009935 993510110002859 बैंक ऑफ इण्डिया
77 SINGUN 142402 3323 6515590 7028533 Smt.Ladki Bai Ramlal 9752225206 DHEERAJ SHARMA 9926544391 Rahul Mandloi 9479667177 BKID0009935 993510110002927 बैंक ऑफ इण्डिया
78 SIPTAN 142403 2332 4017622 5164768 Kamala Shivram 9753725044 subhash nagraj 9993464376 Zubair Sayyad 9165169148 BKID0009935 993510110002921 बैंक ऑफ इण्डिया
79 SONKHEDI 142404 1550 2754739 3739395 Lilu Bai Fulsingh 9669007391 Pravin Yadav 9926948587 Ganesh Patel 9009123599 BKID0009935 993510110002863 बैंक ऑफ इण्डिया
80 SURVA 142405 2089 2805494 3755762 misarilal rajaram mishra 7610199524 Shantilal Patel 9926621549 Ramesh Jamod 9753727898 BKID0009935 993510110002875 बैंक ऑफ इण्डिया
81 TEMARNI 142406 2308 1113240 4967069 Geeta Patidar 7049603471 Rajendra Shinde 9754065763 Shivkumar Patidar 9669441556 BKID0009935 993510110002885 बैंक ऑफ इण्डिया
82 UTAWAD 142407 3299 6181260 6318846 dinesh yadav 8889536605 Munnalal Sisodia 9977290532 Yashwant Gadge 8889854254 BKID0009935 993510110002896 बैंक ऑफ इण्डिया
83 Zirniya 142365 1563 1213603 2546993 durga bai 8889383349 Radheshyam Rathod 9977535140 Rajendra Baghwan 8959129467 BKID0009935 993510110002930 बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above