MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 ASHAPUR 142455 5213 3655619 11225259 Joytibai Kalusing 9669910811 Rajesh Patidar 9617826334 Govinda Bagsingh 9165222744 BKID0009941 994110110000705 बैंक ऑफ इण्डिया
2 BABLAI 142456 1538 1260993 2180668 Rinki Sandip 9285268818 Parmanand Pande 9977351885 Ashish Solanki 9754442828 BKID0009941 994110110000689 बैंक ऑफ इण्डिया
3 BADDIYASURTA 142457 1685 635217 4271943 Smt Rangolibai 8964983336 Jagdish Choube 6263409168 Ravishankar Sharma 9111731604 BKID0009941 994110110000690 बैंक ऑफ इण्डिया
4 BADWEL 142458 2335 1744010 2975363 Madaru Umrao 9926113029 Hemendra Sitole 8839728074 Bhai Ram Chatmale 9617183954 BKID0009941 994110110000677 बैंक ऑफ इण्डिया
5 BAGDARA 142459 2488 2645468 4603225 Radesyam Devchand 9754168377 Magan Makvane 9826394791 Nikesh Jain 9630241765 BKID0009941 994110110000704 बैंक ऑफ इण्डिया
6 BAHEGAON 142460 3545 2905550 8381249 Sardar Bhimasigh 8959342324 Kalyansing Chouhan 9754700840 Sunil 9693543685 BKID0009941 994110110000686 बैंक ऑफ इण्डिया
7 BAKANER 142461 2645 920898 4367125 Shankar Gulabsingh 9165523695 Birja Katare 9111226132 Mukesh Singhare 9111310591 BKID0009941 994110110000688 बैंक ऑफ इण्डिया
8 BALSGAON 142462 2281 2343644 4409394 ramlal bhabhar 8966058452 Lalit jaiswal 9630055655 Javed Khan 9669184640 BKID0009941 994110110000693 बैंक ऑफ इण्डिया
9 BANDERA 142463 2918 3936604 9259162 Sevanti Bai Hiralal 9752129473 Satyanarayan Patel 9753552588 Ganesh Sawale 9752082169 BKID0009941 994110110000692 बैंक ऑफ इण्डिया
10 BANJARI 142464 1491 2351943 3685226 Parlibai Ramesh 9516329442 Punamchand Mansare 8964949440 Jitendra Patel 9685604619 BKID0009941 994110110000675 बैंक ऑफ इण्डिया
11 BARLAY 142465 2048 2155129 4380566 Ramdas Dendu 9285337972 Omprakas Sitole 9644084477 Surendrasingh Tanwar 9753975838 BKID0009941 994110110000687 बैंक ऑफ इण्डिया
12 BATHOLI 142466 2236 3931212 6086821 Raju Ganpat 9575780794 Kesrimal Pawar 9926088656 Vijay 9754196398 BKID0009941 994110110000685 बैंक ऑफ इण्डिया
13 BHAKLAY 142467 3131 2220488 4844378 Mishrabai 7354082359 Narayan Bhavre 7489462203 Deepak Verma 9617877146 BKID0009941 994110110000667 बैंक ऑफ इण्डिया
14 BHAMPURA 142468 2376 3834076 5074866 Pramilabai Shyamlal 8435434583 Baliram Khedekar 9669063498 Rahul Kumar Yadav 9009465397 BKID0009941 994110110000668 बैंक ऑफ इण्डिया
15 BHUDRI 142469 3411 2601138 6479309 Gori Bai 8120483766 Navin Sharma 9755301600 Kuldeep Patidar 9826114340 BKID0009941 994110110000669 बैंक ऑफ इण्डिया
16 BILBAWDI 142470 2111 1087554 3932812 Hajari Gedalal 7745943796 Chaganlal Piplde 9754050549 Vinod Patidar 9993297464 BKID0009941 994110110000648 बैंक ऑफ इण्डिया
17 CHHOTI KHARGONE 142471 4978 3760457 8770340 Aarti Pravin 7974477910 Bihari Patidar 9977551768 Dileep Tilok 9977174897 BKID0009941 994110110000717 बैंक ऑफ इण्डिया
18 CHINDADIYA 142472 1520 1334138 983685 Kaluram Sobharam 9753062340 KAMAL PATIDAR 7089005159 Kalu patel 7089929657 BKID0009941 994110110000665 बैंक ऑफ इण्डिया
19 CHOLI 142473 4904 3284800 6138424 Mukesh Sitaram 7898652214 Lalita Katare 8319544424 - 0 BKID0009941 994110110000714 बैंक ऑफ इण्डिया
20 DEBPIPLYA 142474 1822 3609522 4704634 Anjan Ganchand 9617706576 Radheshyam Dawar 9755987474 Ramkrishna Patidar 9977754165 BKID0009941 994110110000716 बैंक ऑफ इण्डिया
21 DHARGAON 142475 5105 6509613 10396124 Anita Bai Dinesh 9074737233 Ramanla Kushwah 9575790216 Kamlesh Patidar 9977826602 BKID0009941 994110110000679 बैंक ऑफ इण्डिया
22 GHATYABEDI 142476 1542 1223326 3621865 Guddu 9753049011 Tilokchand Dhadse 9926636961 Gulshan Rampal 9644313144 BKID0009941 994110110000680 बैंक ऑफ इण्डिया
23 GUJARMOHANA 142477 3024 1108242 2958719 Subhash Kalu 8120866384 Vinod Patel 9399462580 Hirasingh Mangtya 8120113546 BKID0009941 994110110000719 बैंक ऑफ इण्डिया
24 GULAWAD 142478 3049 3733015 7916438 Dipandra Singh Kalyansingh 9826449207 Kaluram Bhalerow 9754502560 Nikesh Jain 9630241765 BKID0009941 994110110000707 बैंक ऑफ इण्डिया
25 HODDIYA 142479 2839 3176681 4567092 Dinesh Kaluram 9752208189 Narendra Patidar 9754414661 Narendra Meghwal 7509765326 BKID0009941 994110110000666 बैंक ऑफ इण्डिया
26 ITAWADI 142480 2567 1746360 4659084 Kalya Bisan 7089187266 Ganesh Chakravati 8458943998 Ajay Rajaram 9575926753 BKID0009941 994110110000684 बैंक ऑफ इण्डिया
27 JALKOTA 142481 1954 4203766 6147320 Nana Budiya 9926561423 Mohanlal Sahani 9926073655 Sumit Chakre 9575067368 BKID0009941 994110110000713 बैंक ऑफ इण्डिया
28 JALUD 142482 4703 2652594 5320597 Mahendar Tisu 9926461843 Chandrapal Thakur 8435946074 Dilip Malviya 8889619034 BKID0009941 994110110000718 बैंक ऑफ इण्डिया
29 KAKARDA 142483 1842 907072 2711848 Pramilabai Chandar 9669241555 Ramesh Bhawre 6263685315 Kamal Gole 9584201401 BKID0009941 994110110000699 बैंक ऑफ इण्डिया
30 KANKRIYA 142484 1777 1281843 4786426 Mangubai 7898477326 Hemendra Sitole 9752996322 Seema Choubey 9827345752 BKID0009941 994110110000698 बैंक ऑफ इण्डिया
31 KARODIYA KHURD 142486 2099 2371087 3421538 Ashok Narsingh 9165019318 Sohan khode 9993983339 Yogendra Goud 8085003776 BKID0009941 994110110000696 बैंक ऑफ इण्डिया
32 KAROLI 142487 1810 4935590 9214015 Mamtabai Parsram 9926068335 Ganesh Chakravarti 9826996598 Mahendra Omprakash 9993183002 BKID0009941 994110110000697 बैंक ऑफ इण्डिया
33 KARONDIYA 142488 2490 3171858 4295495 Smt.Reshambai 9826740844 श्री लक्ष्‍मीनारायण कर्मा 9575963694 Dharmendra Patidar 9753173498 BKID0009941 994110110000695 बैंक ऑफ इण्डिया
34 KATRGAON 142489 2593 2676081 8854928 Mamtabai 9981321038 Archana Dongre 9977535269 Sunil Bhalekar 9893543685 BKID0009941 994110110000674 बैंक ऑफ इण्डिया
35 KAWANA 142490 1731 1858791 3763539 Radha Bai 7610176285 Yogendra Varma 9993431637 Ravishankar Sharma 9111731604 BKID0009941 994110110000703 बैंक ऑफ इण्डिया
36 KAWDIYA 142491 2459 2222463 4021279 Valasiya Gopal 7697238961 श्री शांतिलाल जाट 9754790942 Chagan Pipalde 975405054 BKID0009941 994110110000702 बैंक ऑफ इण्डिया
37 KHARADI 142492 3297 4244277 8618091 Dilip Chhagan 7697476686 Sukhadev Bhuriya 9977763166 Narendra Chouhan 9754883518 BKID0009941 994110110000681 बैंक ऑफ इण्डिया
38 KODLA 142493 2609 2813901 6241844 Sagarbai Revalsing 9516636440 Tularam Magre 7974106414 - 0 BKID0009941 994110110000700 बैंक ऑफ इण्डिया
39 KOGAWA 142494 1995 917340 4052004 Thansing Jamsing 7240850371 Amarsingh Makvane 9174797430 Kapil Jat 9926250081 BKID0009941 994110110000701 बैंक ऑफ इण्डिया
40 KUSUMBHYA 142495 2400 1897767 3998448 Devkaran Nabbya 9826337328 Kailsh Katare 9993489662 Tarachand 8435419273 BKID0009941 994110110000691 बैंक ऑफ इण्डिया
41 LADVI 142496 4835 4704595 8709957 Fulkibai Ratansing 9926494970 Satish Warmandle 8462938964 Vijay Yadav 9174628402 BKID0009941 994110110000706 बैंक ऑफ इण्डिया
42 MACHALPUR 142497 1517 1801361 3786943 Smt Sadhana 8461996123 Jagdish Chobe 9575103992 Mansingh Patel 9977791278 BKID0009941 994110110000656 बैंक ऑफ इण्डिया
43 MAKSHI 142499 1909 2009167 4471309 Kailesh Munna 9755544246 Puransingh Solanki 9752110311 Rajendra Makvane 9977382146 BKID0009941 994110110000660 बैंक ऑफ इण्डिया
44 Mandori 900578 2345438 Jhhudubai Nanuram 8458869447 Raghuvirsingh Patel 9893865955 Shriram Patidar 9754968938 BKID0009941 994110110000659 बैंक ऑफ इण्डिया
45 MATMUR 142501 3127 2193489 5430435 Genda Gopichand 7869555815 Bihari Patidar 7617370232 Bhairam Narsingh 9617183954 BKID0009941 994110110000655 बैंक ऑफ इण्डिया
46 MEHATWADA 142498 4019 3580194 5437565 Bhaggu Galya 9926327630 Amarsingh Makvane 8463860429 Narendra Khede 9926106659 BKID0009941 994110110000651 बैंक ऑफ इण्डिया
47 MELKHEDI 142502 2209 1101958 4456580 Kailash Nigwal 9755535096 Balram Gole 9993443931 Rajesh Thakur 8223034636 BKID0009941 994110110000652 बैंक ऑफ इण्डिया
48 MOGAWA 142503 1793 3204045 4614968 Umash Baktavr 9926976698 Magan Makvane 6264046784 Nirmal Patel 7415949811 BKID0009941 994110110000653 बैंक ऑफ इण्डिया
49 MOHAD 142504 1377 3106730 4303476 Mangti Rajaram 9669079463 Lalita Katare 9165073032 Omprakash Gangarekar 9617841384 BKID0009941 994110110000661 बैंक ऑफ इण्डिया
50 MOHANA 142505 3698 2136692 3869131 Punibai Chhagan 9926882215 Jitendra Billore 9977186589 Dinesh Verma 9617183985 BKID0009941 994110110000654 बैंक ऑफ इण्डिया
51 NAGZIRI 142506 2598 1381134 4529700 Maya Mahendra 9589068111 Mahesh Sharma 9993983285 Premsingh Malviya 9179734401 BKID0009941 994110110000710 बैंक ऑफ इण्डिया
52 NANDRA 142507 5596 8860164 14768715 Narmada Ravi 9009041047 Ramesh Bhalse 7697381230 Dayaram Gokhale 9753822356 BKID0009941 994110110000711 बैंक ऑफ इण्डिया
53 PALSUD 142509 1586 2330656 3706258 Karodibai Dukhilal 9753552601 Suresh Tatware 9754196234 Sharif Khan 9926925026 BKID0009941 994110110000658 बैंक ऑफ इण्डिया
54 PATHRAD KHURD 142510 6503 4429632 8568239 Pappu Shobharam 9977049772 Kamal Patidar 7772835423 Tilokchand Malviya 9753762243 BKID0009941 994110110000676 बैंक ऑफ इण्डिया
55 PEMPURA 142511 1711 2721593 4048463 Shardabai Madansingh 9926632512 Deepak Parasar 9993997310 Mangilal Tomar 8719930518 BKID0009941 994110110000671 बैंक ऑफ इण्डिया
56 PIPLYA BUJURG 142512 4346 2357395 8610565 Ramu Raysing 9926464661 Suresh Tatvare 6264767873 Antim Bala 9589264092 BKID0009941 994110110000650 बैंक ऑफ इण्डिया
57 PIPLYA KHURD 142513 1851 2954180 5390287 Kalabai Umsing 9165874935 Devram Reswal 9753101691 Sunil Solanki 9926064204 BKID0009941 994110110000649 बैंक ऑफ इण्डिया
58 PITAMLI 142514 2401 427980 4739368 Jamsing Nanuram 9977725752 premlal yadav 7697256461 Nawalsingh Panwar 7354067759 BKID0009941 994110110000657 बैंक ऑफ इण्डिया
59 SAMRAJ 142515 2599 2260018 5433783 Champabai Mohan 8085919995 Ranchod Dhanve 9977281667 Omprakas 9617841384 BKID0009941 994110110000672 बैंक ऑफ इण्डिया
60 SEJGAON 142516 2492 1369516 4900922 Chandabai Amarsing 9617596614 Krashna Patle 9669203782 Jitendra Aadtiya 9165238350 BKID0009941 994110110000673 बैंक ऑफ इण्डिया
61 SEL 142517 2382 1786747 3514021 Gulkabai Tolaram 8827568935 Bhuvaniram Patidar 8120500585 Amichand Bhaware 9165601001 BKID0009941 994110110000712 बैंक ऑफ इण्डिया
62 SIRSYA 142518 1930 3189188 2856713 Rupabai 9617234851 Sobharma Koge 9617038711 Indarsingh Bharud 9977382308 BKID0009941 994110110000663 बैंक ऑफ इण्डिया
63 Sitoka 142519 1580 3308656 4099598 Jasodabai Dolat 9753761941 Sunil Patel 9826610955 Ajaysingh Patel 9826688720 BKID0009941 994110110000664 बैंक ऑफ इण्डिया
64 SOMAKHEDI 142520 3256 3102654 4713719 Radhika Mahesh 7770954123 Mohan Nigwal 9644960207 Mohan Nigwal 9644960207 BKID0009941 994110110000709 बैंक ऑफ इण्डिया
65 SULGAON 142521 3556 2214012 2472476 sakhu bai teju 7049189305 Chandrapal singh thakur 9770636746 Sunita Khede 8959629427 BKID0009941 994110110000678 बैंक ऑफ इण्डिया
66 TEKWA 142522 1977 704641 3585444 Subadra Bai 9926526787 Karansingh Vaskale 9630906955 Sunita Bhaware 9926278174 BKID0009941 994110110000708 बैंक ऑफ इण्डिया
67 THANGAON 142523 3593 2649648 5385311 Shima Narrendra 8959072522 Tilokchand Patidar 9926815637 - 0 BKID0009941 994110110000683 बैंक ऑफ इण्डिया
68 VANI 142524 2069 3361152 5336966 Gulendrasing 7909983053 Sukhadev Malakar 9111159930 Shayam Verma 8516926370 BKID0009941 994110110000715 बैंक ऑफ इण्डिया
69 ZAPDI 142525 2075 1297478 3113870 Surj Bai Chandar 8120412569 Kalusingh Patel 7089929657 Satyesh Bhalekar 9926522366 BKID0009941 994110110000682 बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above