MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AGHAVAN 142409 1628 2109298 3233275 Mahesh Ramsingh 8770277981 Mahendra Patidar 8462079435 Pooja Patidar 9713153480 BKID0009933 993310210000018 बैंक ऑफ इण्डिया
2 AKAVLYA 142410 1474 4857942 6657984 Kashiram Gataliya 9977049909 Rajkumar Patidar 9993240008 Deepika Patidar 7582897239 BKID0009933 993310210000019 बैंक ऑफ इण्डिया
3 ASANGAON 142408 1686 2538979 3488975 Sunita Santosh 8120306912 Praveen Yadav 9479438893 Dinesh Sathe 9753333120 BKID0009933 993310210000020 बैंक ऑफ इण्डिया
4 BAGWA 142411 1947 2242153 2582482 Kanchanbai Pappu 9009819991 Farukh Khan 9617860961 Yashwant Patidar 9165291872 BKID0009933 993310210000035 बैंक ऑफ इण्डिया
5 BAIJAPUR 142412 2557 2748246 5544154 Rumaliya Ismile 8120803283 Kailash Rokde 9754103857 Rakesh Mavde 9754946594 BKID0009933 993310210000034 बैंक ऑफ इण्डिया
6 BALWADI 142413 2576 1742987 4671542 Chhagan Bhawsingh 9617803350 Krashnalal Patidar 7828993013 Vimlesh Sawle 9617557257 BKID0009933 993310210000036 बैंक ऑफ इण्डिया
7 BARUD 142414 10400 8394178 15074969 Geena Hiralal 9926953213 Raju khan 9179726510 Vinod Bhagore 8519098927 BKID0009933 993310210000033 बैंक ऑफ इण्डिया
8 BEDIYAW 142415 1395 2239816 4298011 Sewantibai Dasrath 9179381722 Shivram Kushwah 9977789917 Vijay Chouhan 9993789970 BKID0009933 993310210000026 बैंक ऑफ इण्डिया
9 BHASNER 142417 2408 2147274 4265868 Gayatribai Mahesh 9826872904 Akhilesh Kumravat 9977573633 Deepak Soni 9754380479 BKID0009933 993310210000043 बैंक ऑफ इण्डिया
10 DALKA 142418 2320 3287975 6346163 Salitabai Shobharam 7898792592 SONA PATIDAR 9826973174 Shobha Patidar 8435438019 BKID0009933 993310210000025 बैंक ऑफ इण्डिया
11 DASANGA 142419 1375 1614849 2563769 Sumanbai Rewaram 7697049716 Sanjay Sen 9754744475 Krapal Varma 9617230702 BKID0009933 993310210000014 बैंक ऑफ इण्डिया
12 DONGARCHICHLI 142420 4913 4843005 5980366 Valsingh Pema 9754194609 Dinesh Waskale 9165899895 Kishan Kharte 9826688641 BKID0009933 993310210000011 बैंक ऑफ इण्डिया
13 DONGARGAON 142421 2241 2395359 8127067 Seetabai Mandloi 7089786988 Hukum Patidar 9977029624 Rakesh Patidar 9826951844 BKID0009933 993310210000012 बैंक ऑफ इण्डिया
14 GAWSAN 142422 2085 1201942 5245869 Kushum Mohan 9589120998 Ganesh Patidar 9691138821 Shikan Pagare 9009764680 BKID0009933 993310210000022 बैंक ऑफ इण्डिया
15 GHEGAWA 142423 1968 1350626 4576787 Kasturi Shivram 8462965193 mayaram patidar 9826877336 - 0 BKID0009933 993310210000029 बैंक ऑफ इण्डिया
16 GHOTYA 142424 2528 1156996 4868833 Komal Mayaram 7617318363 Laxminarayan Patidar 7509553101 Radhesyam Patidar 8319730857 BKID0009933 993310210000024 बैंक ऑफ इण्डिया
17 ICHHAPUR 142425 1548 2679795 4400478 Sundar bai Chouhan 7440360936 Hemraj Gurjar 9753270636 Ranjna Bhalse 8818919687 BKID0009933 993310210000040 बैंक ऑफ इण्डिया
18 IDARTPUR 142426 2355 2852921 5473611 Chanda Mahendra 8458843504 Mahendra Patidar 7999062242 Manohar Kogale 9926504251 BKID0009933 993310210000032 बैंक ऑफ इण्डिया
19 JAMLI 142428 2876 1682615 2786050 Dharam Ditya 9171742911 DILIP RAGLIYA 9755932684 Mukesh Khandy 9826168706 BKID0009933 993310210000015 बैंक ऑफ इण्डिया
20 LIKKHI 142429 3432 4432002 8493778 Reshma bai jagdish 9009868427 Mangilal Patidar 9179915999 - 0 BKID0009933 993310210000045 बैंक ऑफ इण्डिया
21 LONARA 142430 4349 2154497 7732787 Badri Baddhu 8357868541 Laxminarayan 7509553101 - 0 BKID0009933 993310210000023 बैंक ऑफ इण्डिया
22 MANGRUL BUJURG 2765169 3285017 Seemabai Shivram 9617207644 Ashok Yadav 9575014981 Vishal Kushwah 9617814604
23 MENGAON 142431 2128 1566268 3516569 Kamla Mukesh 9754681166 Kishor Dawane 8964914414 Alkesh Patel 9753169176 BKID0009933 993310210000042 बैंक ऑफ इण्डिया
24 Motapura 142432 1275 1322734 2402167 Sundarbai 7089785051 RAJENDRA KANUNGO 8120386688 - 0 BKID0009933 993310210000037 बैंक ऑफ इण्डिया
25 NANDGAON 142433 1982 1203605 3924851 Shital Dilip 9285273672 Mahesh Patidar 9977150546 Chandrashakhar Karma 9009514010 BKID0009933 993310210000027 बैंक ऑफ इण्डिया
26 NANDGAON ROAD 142434 1856 955861 3774803 Shivlal Sabal 7898734435 Ramesh Patidar 9009404410 Bhupendarsing Rajput 9926666866 BKID0009933 993310210000016 बैंक ऑफ इण्डिया
27 NARAYNPURA 142435 1691 4571063 5674434 Chachariya Amriya 9109267315 Sangita Bhalse 9111337720 Sangita Bhalse 9111337720 BKID0009933 993310210000017 बैंक ऑफ इण्डिया
28 NIMGUN 142436 1792 1187850 1787359 Shaniram Chandrasingh 8120687205 Kishore Dawane 8964914414 Manish Yadav 7354213748 BKID0009933 993310210000046 बैंक ऑफ इण्डिया
29 OON BUJURG 142437 6540 2825331 9852153 Chunnibai Ramkaran 8120508844 Kamlesh Kumpawat 8770454128 Manish Patidar 9630499224 BKID0009933 993310210000031 बैंक ऑफ इण्डिया
30 OON KHURD 142438 2409 1568812 3433416 Santosh Chhaganlal 9926644062 Radheshyam Patidar 9977798092 - 0 BKID0009933 993310210000030 बैंक ऑफ इण्डिया
31 PANDHANYA 142439 1903 2585391 3724768 Jayram Rabla 9669745730 mahendra patidar 9826485037 Yokesh Shrma 8889604627 BKID0009933 993310210000038 बैंक ऑफ इण्डिया
32 PIPARI 142440 2436 3297803 5914541 Radhabai Mahadev 9522672550 Ramesh Patidar 9009118400 Parmanand Chouhan 9752746638 BKID0009933 993310210000049 बैंक ऑफ इण्डिया
33 PIPRATA 142441 2428 2907706 4246123 Usha Kailash patel 9575442418 Brajesh joshi 9826971191 Dileep Kushawah 9009405096 BKID0009933 993310210000048 बैंक ऑफ इण्डिया
34 RAJUR 142443 2374 2498839 5819569 Nisha Santosh 9111024045 Mangilal Patidar 8889094498 Ashavin Barche 9826652260 BKID0009933 993310210000004 बैंक ऑफ इण्डिया
35 RANGAON 142444 2617 816801 4240058 Sumanbai Chouhan 8120067927 Vinod Sugandhi 9424058737 Rajesh Nagraj 9179148720 BKID0009933 993310210000041 बैंक ऑफ इण्डिया
36 RAYBIDPURA 142445 4717 2187846 7939603 Devesingh Babusingh 9754258698 Mangalsingh mandloi 9993112316 - 0 BKID0009933 993310210000028 बैंक ऑफ इण्डिया
37 ROMCHICHLI 142446 2202 1433691 5018687 Sumanbai Bhagwan 9993051551 Kamlesh Kumawat 7869708141 Radheshyam Chouhan 9753522113 BKID0009933 993310210000013 बैंक ऑफ इण्डिया
38 SAIKHEDA 142447 3157 2109158 5685516 Mayaram Kishan 9009766647 Kishore Bhalse 7694047134 Pooja Pawar 8718974171 BKID0009933 993310210000005 बैंक ऑफ इण्डिया
39 SINKHEDA 142449 2279 2132896 4912803 Sudha Kishan 9993620894 MAHENDRA PATIDAR 9009353715 Narendra Balake 9630483365 BKID0009933 993310210000047 बैंक ऑफ इण्डिया
40 SONIPURA 142450 1544 1239755 1992575 Ganga Radheshyam 9111283674 Pushpendra Panwar 9993769785 - 0 BKID0009933 993310210000007 बैंक ऑफ इण्डिया
41 SURPALA 142452 1589 1571616 4373656 Smt.Pramila Rajesh 7440927017 Keshav Talware 9926090936 Vijay Bhalse 9806850332 BKID0009933 993310210000009 बैंक ऑफ इण्डिया
42 TEMLA 142453 3287 1831146 9147300 Mamta Govind 9111368886 Dilip singh Chouhan 9826965193 Ashish Patidar 9009927232 BKID0009933 993310210000021 बैंक ऑफ इण्डिया
43 UBADI 142454 1511 1534824 3096443 Lacchiram Keshiya 9575734772 Krashnalal Patidar 9826457257 Dhirendra Patidar 9165444220 BKID0009933 993310210000010 बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above