MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AGHAVAN 142409 1628 2812823 3925483 Mahesh Ramsingh 8770277981 Arvind panwar 9926741859 Pooja Patidar 9713153480 BKID0009933 993310210000018 बैंक ऑफ इण्डिया
2 AKAVLYA 142410 1474 5840364 6900998 Kashiram Gataliya 9977049909 Rajkumar Patidar 9993240008 Deepika Patidar 7582897239 BKID0009933 993310210000019 बैंक ऑफ इण्डिया
3 ASANGAON 142408 1686 2940610 3891525 Sunita Santosh 8120306912 Praveen Yadav 9479438893 Dinesh Sathe 9753333120 BKID0009933 993310210000020 बैंक ऑफ इण्डिया
4 BAGWA 142411 1947 2690374 3261360 Kanchanbai Pappu 9009819991 Mayaram Patidar 7869153802 Yashwant Patidar 9165291872 BKID0009933 993310210000035 बैंक ऑफ इण्डिया
5 BAIJAPUR 142412 2557 3323388 6085399 Rumaliya Ismile 8120803283 Kailash Rokde 9754103857 Rakesh Mavde 9754946594 BKID0009933 993310210000034 बैंक ऑफ इण्डिया
6 BALWADI 142413 2576 1923987 4852742 Chhagan Bhawsingh 9617803350 Krashnalal Patidar 7828993013 Vimlesh Sawle 9617557257 BKID0009933 993310210000036 बैंक ऑफ इण्डिया
7 BARUD 142414 10400 10411718 15927105 Geena Hiralal 9926953213 Raju khan 9179726510 Vinod Bhagore 8519098927 BKID0009933 993310210000033 बैंक ऑफ इण्डिया
8 BEDIYAW 142415 1395 3211220 4846752 Sewantibai Dasrath 9179381722 Shivram Kushwah 9977789917 Vijay Chouhan 9993789970 BKID0009933 993310210000026 बैंक ऑफ इण्डिया
9 BHASNER 142417 2408 3713647 4967720 Gayatribai Mahesh 9826872904 Akhilesh Kumravat 9977573633 Deepak Soni 9754380479 BKID0009933 993310210000043 बैंक ऑफ इण्डिया
10 DALKA 142418 2320 4561123 6814651 Salitabai Shobharam 7898792592 SONA PATIDAR 9826973174 Shobha Patidar 8435438019 BKID0009933 993310210000025 बैंक ऑफ इण्डिया
11 DASANGA 142419 1375 2582167 3074888 Sumanbai Rewaram 7697049716 Sanjay Sen 9754744475 Krapal Varma 9617230702 BKID0009933 993310210000014 बैंक ऑफ इण्डिया
12 DONGARCHICHLI 142420 4913 5129805 5739074 Valsingh Pema 9754194609 Dinesh Waskale 9165899895 Kishan Kharte 9826688641 BKID0009933 993310210000011 बैंक ऑफ इण्डिया
13 DONGARGAON 142421 2241 4183098 8728360 Seetabai Mandloi 7089786988 Hukum Patidar 9977029624 Rakesh Patidar 9826951844 BKID0009933 993310210000012 बैंक ऑफ इण्डिया
14 GAWSAN 142422 2085 1271096 5304245 Kushum Mohan 9589120998 Ganesh Patidar 9691138821 Shikan Pagare 9009764680 BKID0009933 993310210000022 बैंक ऑफ इण्डिया
15 GHEGAWA 142423 1968 1951891 4845141 Kasturi Shivram 8462965193 mayaram patidar 9826877336 - 0 BKID0009933 993310210000029 बैंक ऑफ इण्डिया
16 GHOTYA 142424 2528 1400992 5204689 Komal Mayaram 7617318363 Radheshyam Patidar 9977798092 Radhesyam Patidar 8319730857 BKID0009933 993310210000024 बैंक ऑफ इण्डिया
17 ICHHAPUR 142425 1548 3405533 4542498 Sundar bai Chouhan 7440360936 Hemraj Gurjar 9753270636 Ranjna Bhalse 8818919687 BKID0009933 993310210000040 बैंक ऑफ इण्डिया
18 IDARTPUR 142426 2355 5741066 7269734 Chanda Mahendra 8458843504 Mahendra Patidar 7999062242 Manohar Kogale 9926504251 BKID0009933 993310210000032 बैंक ऑफ इण्डिया
19 JAMLI 142428 2876 1906081 2944780 Dharam Ditya 9171742911 DILIP RAGLIYA 9755932684 Mukesh Khandy 9826168706 BKID0009933 993310210000015 बैंक ऑफ इण्डिया
20 LIKKHI 142429 3432 5025289 9206508 Reshma bai jagdish 9009868427 Mangilal Patidar 9179915999 - 0 BKID0009933 993310210000045 बैंक ऑफ इण्डिया
21 LONARA 142430 4349 3722731 7883067 Badri Baddhu 8357868541 Laxminarayan 7509553101 - 0 BKID0009933 993310210000023 बैंक ऑफ इण्डिया
22 MANGRUL BUJURG 3493806 3412591 Seemabai Shivram 9617207644 Ashok Yadav 9575014981 Vishal Kushwah 9617814604
23 MENGAON 142431 2128 2462057 4369249 Kamla Mukesh 9754681166 Kishor Dawane 8964914414 Alkesh Patel 9753169176 BKID0009933 993310210000042 बैंक ऑफ इण्डिया
24 Motapura 142432 1275 2243337 3279328 Sundarbai 7089785051 RAJENDRA KANUNGO 8120386688 - 0 BKID0009933 993310210000037 बैंक ऑफ इण्डिया
25 NANDGAON 142433 1982 1375395 4065516 Shital Dilip 9285273672 Mahesh Patidar 9977150546 Chandrashakhar Karma 9009514010 BKID0009933 993310210000027 बैंक ऑफ इण्डिया
26 NANDGAON ROAD 142434 1856 1107632 3941743 Shivlal Sabal 7898734435 Ramesh Patidar 9009404410 Bhupendarsing Rajput 9926666866 BKID0009933 993310210000016 बैंक ऑफ इण्डिया
27 NARAYNPURA 142435 1691 4939068 6040834 Chachariya Amriya 9109267315 Mahesh Patidar 8319887534 Sangita Bhalse 9111337720 BKID0009933 993310210000017 बैंक ऑफ इण्डिया
28 NIMGUN 142436 1792 1509850 2118359 Shaniram Chandrasingh 8305835271 Kishore Dawane 8964914414 Manish Yadav 7354213748 BKID0009933 993310210000046 बैंक ऑफ इण्डिया
29 OON BUJURG 142437 6540 4629381 11693311 Chunnibai Ramkaran 7747968599 Kamlesh Kumpawat 8770454128 Manish Patidar 9630499224 BKID0009933 993310210000031 बैंक ऑफ इण्डिया
30 OON KHURD 142438 2409 2050301 3668758 Santosh Chhaganlal 9926644062 Radheshyam Patidar 9977798092 - 0 BKID0009933 993310210000030 बैंक ऑफ इण्डिया
31 PANDHANYA 142439 1903 3089674 4061228 Jayram Rabla 9669745730 mahendra patidar 9826485037 Yokesh Shrma 8889604627 BKID0009933 993310210000038 बैंक ऑफ इण्डिया
32 PIPARI 142440 2436 3896493 6494209 Radhabai Mahadev 9522672550 Ramesh Patidar 9009118400 Parmanand Chouhan 9752746638 BKID0009933 993310210000049 बैंक ऑफ इण्डिया
33 PIPRATA 142441 2428 3729763 5137238 Usha Kailash patel 9575442418 Brajesh joshi 9826971191 Dileep Kushawah 9009405096 BKID0009933 993310210000048 बैंक ऑफ इण्डिया
34 RAJUR 142443 2374 3545869 6840329 Nisha Santosh 9111024045 Mangilal Patidar 8889094498 Ashavin Barche 9826652260 BKID0009933 993310210000004 बैंक ऑफ इण्डिया
35 RANGAON 142444 2617 1588369 4546776 Sumanbai Chouhan 8120067927 Mahendra Patidar 9669607654 Rajesh Nagraj 9179148720 BKID0009933 993310210000041 बैंक ऑफ इण्डिया
36 RAYBIDPURA 142445 4717 2434614 8109476 Devesingh Babusingh 9754258698 Mangalsingh mandloi 9993112316 - 0 BKID0009933 993310210000028 बैंक ऑफ इण्डिया
37 ROMCHICHLI 142446 2202 2091534 5098939 Sumanbai Bhagwan 9993051551 Kamlesh Kumawat 7869708141 Radheshyam Chouhan 9753522113 BKID0009933 993310210000013 बैंक ऑफ इण्डिया
38 SAIKHEDA 142447 3157 3108530 6748780 Mayaram Kishan 9009766647 Kishore Bhalse 7694047134 Pooja Pawar 8718974171 BKID0009933 993310210000005 बैंक ऑफ इण्डिया
39 SINKHEDA 142449 2279 3360946 5973630 Sudha Kishan 9993620894 MAHENDRA PATIDAR 9009353715 Narendra Balake 9630483365 BKID0009933 993310210000047 बैंक ऑफ इण्डिया
40 SONIPURA 142450 1544 1389639 2176060 Ganga Radheshyam 9111283674 Pushpendra Panwar 9993769785 - 0 BKID0009933 993310210000007 बैंक ऑफ इण्डिया
41 SURPALA 142452 1589 2335055 5560737 Smt.Pramila Rajesh 7440927017 Keshav Talware 9926090936 Vijay Bhalse 9806850332 BKID0009933 993310210000009 बैंक ऑफ इण्डिया
42 TEMLA 142453 3287 4157478 10590550 Mamta Govind 9111368886 Dilip singh Chouhan 9826965193 Ashish Patidar 9009927232 BKID0009933 993310210000021 बैंक ऑफ इण्डिया
43 UBADI 142454 1511 2121561 3605553 Lacchiram Keshiya 9575734772 Arvind Panwar 6264462033 Dhirendra Patidar 9165444220 BKID0009933 993310210000010 बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above