MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AGRA 149234 1776 11538167 16930701 Shikha Yadav 9977205938 Laxman Singh Yadav 9926601510 Amit Yadav 9926822385 BKID0009015 901510110005567 बैंक ऑफ इण्डिया
2 ambajdid 149235 1343 2186093 4209552 Ganeshram 9926453113 Santosh Kushwah 9754437787 Ramkhilon 9754381115 BKID0009015 901510110005577 बैंक ऑफ इण्डिया
3 ambakadim 149236 1730 2126489 3208115 Samli Bai 8463063527 SANJAY MALVIYA 9753275012 Sanjay Malviya 9753275012 BKID0009015 901510110005579 बैंक ऑफ इण्डिया
4 amirganj 149237 3500 2105519 6434800 Seetaram 9753991822 Rakesh Dhurve 9977182508 Rakesh Dhurve 7747088434 BKID0009015 901510110005580 बैंक ऑफ इण्डिया
5 BABRI 149238 1433 2806893 6761138 Ashok Patel 9617606590 Viswanath Rajput 9425651345 Dinesh Kumar 9200383042 BKID0009015 901510110005598 बैंक ऑफ इण्डिया
6 BADNAGAR 149240 2718 2336419 7905665 Shri Mati Sunita Bai Parte 7909911312 Shri Kelash Narayan Jat 9926818998 Ramsevak Pethari 8965089368 BKID0009015 901510110005593 बैंक ऑफ इण्डिया
7 bagvada 149241 2031 2854246 3267909 Shri.Girja Panwar 8959489012 Santosh Malviya 8085408494 Vikas Kumar 9691239055 BKID0009015 901510110005620 बैंक ऑफ इण्डिया
8 bai 149242 1944 2622403 4546021 Chhinta Bai Rakesh 9630240848 Shiv Narayan Sahu 9753997251 Dharmendra Jat 9754606454 BKID0009015 901510110005599 बैंक ऑफ इण्डिया
9 bajgaiv 149239 2120 728839 4122067 Sarjubai 7909608600 Neelesh Tiwari 9977381689 Rahul Patel 9575603502 BKID0009015 901510110005602 बैंक ऑफ इण्डिया
10 balagav 149243 2128 1718161 3743469 Umashankar Dhosiya 9753849432 ARJUN SINGH MEENA 9229935779 Ashok Chouhan 9981819845 BKID0009015 901510110005595 बैंक ऑफ इण्डिया
11 basantpur pangori 149244 2762 2247263 2929200 Chinta Bai 9617602202 sunil barela 9826717087 Mukesh Rathore 9156093324 BKID0009015 901510110005594 बैंक ऑफ इण्डिया
12 bhadakui 149246 1831 3786201 6994597 Omprakash Meena 9753099794 Devisingh Meena 9926738833 Mukesh Meena 9669461278 BKID0009015 901510110005563 बैंक ऑफ इण्डिया
13 BHILAI 149247 3043 3782293 5519550 Shrimati Naurangi Bai Barela 8827281790 Shri Prakash Khatri 7869010579 Rajesh Hariyale 9200299506 BKID0009015 901510110005629 बैंक ऑफ इण्डिया
14 bholpur 149260 2441 4164907 4967186 Sundarlal Jat 9826409225 Suresh Yogi 9826367848 Govind Jat 9754297313 BKID0009015 901510110005611 बैंक ऑफ इण्डिया
15 BORGHATI 149248 1141 1424806 5657781 Vinita Yadav 9617477183 Roopnarayan Malviya 9200655953 - 0 BKID0009015 901510110005597 बैंक ऑफ इण्डिया
16 borkheda kala 149249 2799 6199441 8181461 Rajni Bai Rajput 9926473840 Dhirendra Singh Panwa 9425411118 Bhagvat Singh 9165026652 BKID0009015 901510110005596 बैंक ऑफ इण्डिया
17 chali 149275 2836 3630691 4919815 Jayanarayan Nargave 7879131233 Suner Panwar 9754437696 Motisingh Barela 7047199029 BKID0009015 901510110005603 बैंक ऑफ इण्डिया
18 chandagrahan 149250 1092 1272761 2318036 Kosha Bai 8718944980 Sanjay Sharma 9926492342 Jeevan Singh 9009218337 BKID0009015 901510110005588 बैंक ऑफ इण्डिया
19 CHANDPURA 149251 1669 831882 2830927 Rekha Bai 9575524690 Shri.Bheem Singh Yaduwanshi 9826732268 Sunil Yadav 9826784058 BKID0009015 901510110005586 बैंक ऑफ इण्डिया
20 chapri 149252 2427 831721 5965506 Chh0Te Lal Barkade 8959764774 OM PRAKASH KUSHWAH 9753506078 Santosh Kumar 9977556558 BKID0009015 901510110005581 बैंक ऑफ इण्डिया
21 cheec 149256 1483 2489879 4768638 Ramsheela Panwar 7049302699 Bhagvan Singh Mehra 9926601493 Nil 0 BKID0009015 901510110005589 बैंक ऑफ इण्डिया
22 chichlahakla 149257 2138 1769024 3517925 Kachrulal 9926424940 Girvar Singh 9926385871 Vinod Pawar 9575404839 BKID0009015 901510110005617 बैंक ऑफ इण्डिया
23 chidragav kachi 149254 2178 799851 4333151 Vasu Bai 9926885535 Dinesh Kumar Sahu 9926384852 Shweta Khandelwal 9200546475 BKID0009015 901510110005621 बैंक ऑफ इण्डिया
24 chindgav moji 149254 2178 1080164 2884221 Narbadas Prasad Meena 9926419108 VISHNU PRASAD HARVYASI 9926415380 Shweta Khandelwal 9685391243 BKID0009015 901510110005628 बैंक ऑफ इण्डिया
25 chipanar 149255 2263 1873666 6803173 Prabha Bai 9754437671 Anand Singh Rajput 9926508107 Dharamendra Ramanlal 8827916813 BKID0009015 901510110005566 बैंक ऑफ इण्डिया
26 chorsakhedi 149258 1887 1299459 4036894 Shrimati Sugna Bai Meena Meena 7389163824 Rishiraj Chauhan 9977826390 Ramvilas 8517064322 BKID0009015 901510110005587 बैंक ऑफ इण्डिया
27 dabri 149245 2386 5116136 6228509 Rami Bai 8458913290 Khurshid Ali 9229676447 - 0 BKID0009015 901510110005613 बैंक ऑफ इण्डिया
28 DHABA 149259 2821 6133650 7566668 Shriram Jatav 7692971289 Kamal Singh Meena 6267950715 - 0 BKID0009015 901510110005592 बैंक ऑफ इण्डिया
29 digvad 149261 1728 1153829 3083641 Anokhi Lal Yaduvanshi 9926343966 Rajesh Kushwah 9926738787 Lakhanlal 9826410738 BKID0009015 901510110005618 बैंक ऑफ इण्डिया
30 dimavar 149262 1886 1535797 4182855 Sunil 7049015918 RAM KRISHNA PAWAR 9926738688 Jitendra Yadav 9754222166 BKID0009015 901510110005622 बैंक ऑफ इण्डिया
31 ghutvani 149264 2154 1425441 4844126 CHENSINGH BARELA 8815540697 SURESH VISHKARMA 9926673595 Jeeban Singh 9826697041 BKID0009015 901510110005608 बैंक ऑफ इण्डिया
32 gillor 149265 1914 7213654 8929826 Sugna Bai Kangali 9753534629 Vijay Kumar Dube 9926271182 - 0 BKID0009015 901510110005565 बैंक ऑफ इण्डिया
33 GOPALPUR 149266 2545 3642535 9621289 Prahalad Gir 9981874866 Chen Singh Singh 9977556507 Chandan Gir 9993204222 BKID0009015 901510110005575 बैंक ऑफ इण्डिया
34 GORAKHPUR 149267 2548 2980799 4835053 Ishak Khan 9617013805 HARISINGH KUSHWAHA 9826986833 Jitendra Vishwakarma 9685355665 BKID0009015 901510110005574 बैंक ऑफ इण्डिया
35 gulpura 149268 2288 4150414 6374391 Bhagwan Singh Meena 7697007704 Suresh Malviya 9229413031 Sachin Panwar 9203006351 BKID0009015 901510110005572 बैंक ऑफ इण्डिया
36 haliakhedi 149269 1596 2464177 1932454 Shaitan Singh Ivane 9630979265 Ramnarayan Sonanki 9977337426 Vijay So 9617094941 BKID0009015 901510110005568 बैंक ऑफ इण्डिया
37 hameedganj 149270 3222 4833522 6198275 Teejabai 7746871502 ANIL PATEL 9770319030 - 0 BKID0009015 901510110005548 बैंक ऑफ इण्डिया
38 HATHIGHAT 149271 1282 3971647 6238516 Smt.Glukoj Meena 9229672086 Radheshyam Panwar 9926271230 Hukum Singh 9926836426 BKID0009015 901510110005564 बैंक ऑफ इण्डिया
39 ITARSI 149272 1818 1185788 3369974 Rajendra Mandelkar 9669419487 Pradeep Patel 8109864072 - 0 BKID0009015 901510110005614 बैंक ऑफ इण्डिया
40 itavakala 149273 1374 4732799 7811915 Manju Sethi 9993845677 Ramdayal keer 9203003938 Amit Gangrade 9753620233 BKID0009015 901510110005600 बैंक ऑफ इण्डिया
41 itavakhrd 149274 3750 5503709 10500870 Sursingh Barela 9977808952 Sobhag Singh 9753462538 Santosh Kumar 8959615652 BKID0009015 901510110005601 बैंक ऑफ इण्डिया
42 jogla 149276 1546 4449893 6908395 Sonu Bachhaniya 9039334649 Navin Sharma 9826488742 Sunil Panwar 9806887774 BKID0009015 901510110005584 बैंक ऑफ इण्डिया
43 kalvana 149277 2088 2104644 5055361 Taaj Wi 9977499592 Shri Sarvan Panwar 9977556619 - 0 BKID0009015 901510110005632 बैंक ऑफ इण्डिया
44 KHAJURI 149279 2659 3239016 6511405 Lalbai Jainaram 7773086284 Jagdish Markam 9926415351 - 0 BKID0009015 901510110005604 बैंक ऑफ इण्डिया
45 KHANPURA 149280 1392 1086680 1890190 Aasha Bai 8085394012 Vimlesh Sharma 9926382911 Dinesh Dhurve 8085621875 BKID0009015 901510110005605 बैंक ऑफ इण्डिया
46 khatyakhedi 149282 1604 1732991 2555599 Devi Singh 9826708732 ANAND SINGH RAJPUT 8458978318 Devraj Malviya 9713852557 BKID0009015 901510110005619 बैंक ऑफ इण्डिया
47 khedgav 149278 1580 1455586 4959121 Hemvati Bai 9617011041 Sanjeev Sharma 9977925413 Mahendra Giri 8827343437 BKID0009015 901510110005606 बैंक ऑफ इण्डिया
48 khrsania 149281 1231 1952295 3823664 Shipra Bai 9752424526 Seetaram Bankariya 8435850586 - 0 BKID0009015 901510110005607 बैंक ऑफ इण्डिया
49 kodhra pipalya 149283 2065 3421810 6242502 Rajendra Singh 9926376593 Devi Singh Meena 8959345057 Arvind Singh 9977779707 BKID0009015 901510110005630 बैंक ऑफ इण्डिया
50 KUMANTAL 149284 2124 2821139 3661561 Aabad Patel 7354866822 Ashok Parte 9926385354 Amrat Singh 9754163173 BKID0009015 901510110005631 बैंक ऑफ इण्डिया
51 KURI NAYAPURA 149285 1690 2324610 5689606 Phulchand Barela 8462044117 OM PRAKASH KUSHWAH 9753506078 Deepak Yadav 9200521087 BKID0009015 901510110005627 बैंक ऑफ इण्डिया
52 lachor 149263 2631 3070310 5407014 Vishnu Prasad Sisodiya 9753717561 Kamal singh rajput 9926492770 Mamtesh Yadav 9165343436 BKID0009015 901510110005571 बैंक ऑफ इण्डिया
53 LADKUI 149286 6497 5137684 10095606 Rajendra kumar malviya 9039313939 Vishnu Prasad Harvyasi 9926415380 Vinod Kumar 9990064421 BKID0009015 901510110005570 बैंक ऑफ इण्डिया
54 magria 149288 1459 2049517 4965250 Shrimati Nirmala Meena 9926922474 RAMBHAROSH MEENA 9926922469 Javed Khan 9685737971 BKID0009015 901510110005635 बैंक ऑफ इण्डिया
55 mahagav jadid 149289 1498 1532591 4856860 Smt.Dulari Bai 9926391288 Omprakash Rathore 8719807748 Kailash Kumar 9827809916 BKID0009015 901510110005633 बैंक ऑफ इण्डिया
56 manjikhedi 149290 2299 3072157 8047527 Ram Singh 7049826082 Ram bharosh Meena 9926922469 Vijay Rambharos 9754169949 BKID0009015 901510110005626 बैंक ऑफ इण्डिया
57 muhai 149291 1895 3771145 4699747 Rukhmani Bai 9826481673 ANIL PATEL 9926112632 Mansharam Kankdiya 9977911890 BKID0009015 901510110005634 बैंक ऑफ इण्डिया
58 nandgav 149292 1698 2003637 2846807 Bhagvan Singh Patel 9926552696 Govind singh meena 9009602161 Shailendra Evne 9752814158 BKID0009015 901510110005583 बैंक ऑफ इण्डिया
59 NARELA 149293 2247 4839114 8510157 Premlata 9669658955 Omprakash 9926415286 - 0 BKID0009015 901510110005569 बैंक ऑफ इण्डिया
60 neelkand 149294 2478 1999631 5453277 Surekha Rajkumar Yaduwanshi 9926769158 Ramkrishn Panwar 9926738688 Smt Shakti 9926454505 BKID0009015 901510110005582 बैंक ऑफ इण्डिया
61 nibhnagao 149295 2150 4398896 5910719 Laxmi Barayela 9926552682 Deepak bankariya 9009229673 Deepak Bankriya 9009229673 BKID0009015 901510110005578 बैंक ऑफ इण्डिया
62 NIMOTA 149296 2375 5694187 5019823 SUNITA BAI UIKEY 9179371841 mangal singh rajput 9926415316 Vinod Prajapati 9926778598 BKID0009015 901510110005612 बैंक ऑफ इण्डिया
63 pachora 149299 1783 5369111 8068712 Kishan Seni 9926922573 Makhan Singh Panwar 9926344095 Amit Sharma 9691324252 BKID0009015 901510110005562 बैंक ऑफ इण्डिया
64 padalaya 149297 1610 2886443 4556820 Ramlal Dhurve 9826396326 Omprakash Sen 7697136887 Preeti Keer 7354411819 BKID0009015 901510110005561 बैंक ऑफ इण्डिया
65 palasikala 149298 1790 4186203 6995221 Ansuiya Bai 9179798165 Narendra Parsar 7024052206 Satyanarayan 9200002008 BKID0009015 901510110005559 बैंक ऑफ इण्डिया
66 patatlai 149300 1914 2349350 6772066 Sayabi Bai Bai 9200853630 Dharmendra Tiwari 9926376417 Balam So 9806676656 BKID0009015 901510110005560 बैंक ऑफ इण्डिया
67 piplani 149301 2932 2327389 6694510 Akhlesh Kumar 8120334500 Mangal Singh Rajput 9926415316 Arun Kumar 9755318444 BKID0009015 901510110005625 बैंक ऑफ इण्डिया
68 RALA 149303 3907 8273965 11518509 Devi Singh 9009254787 Mukesh Tiwari 9926380021 - 0 BKID0009015 901510110005549 बैंक ऑफ इण्डिया
69 RAMPURA CHAKALDI 149304 4687 32827529 31417399 Rajesh Kumar Vishwakarma 9926332555 Rakesh Barela 9165657983 Balram Patel 9200292933 BKID0009015 901510110005558 बैंक ऑफ इण्डिया
70 raphikganj 149302 2185 5416080 5725670 Kshama Bai 9826708701 MURARILAL TIWARI 9977970397 - 0 BKID0009015 901510110005556 बैंक ऑफ इण्डिया
71 richaria kadim 149305 1491 2005030 4145939 Ramsroop Yadav 9754831010 mukesh tiwari 9926380021 Sundar Bankariya 9752757543 BKID0009015 901510110005623 बैंक ऑफ इण्डिया
72 ridhvad 149306 1622 2780980 4708894 Lata Bai 8964970081 MAHENDRA PARASAR 9926056194 Dayal Singh 9977205111 BKID0009015 901510110005624 बैंक ऑफ इण्डिया
73 saatdev 149287 2046 2983904 4885715 Rada Bai 9754131706 Ram dayal Pethari 9977452200 Sunil Kumar 8666040437 BKID0009015 901510110005553 बैंक ऑफ इण्डिया
74 SATRANA 149308 1289 1484581 3445181 Vijay Singh 7354877578 Laxminarayan Panwar 9754437725 Kundan Panwar 7692985268 BKID0009015 901510110005576 बैंक ऑफ इण्डिया
75 seelkandh 149310 2035 5659746 8088815 Bharat Singh Rajput 9754136103 Vijay Dubey 9926271182 Praveen Yadav 9926531013 BKID0009015 901510110005554 बैंक ऑफ इण्डिया
76 segaiv 149309 1473 4080420 9124081 Bhagirath Panwar 7697434578 SANTOSH VISHKARMA 8120070575 Brajmohan 9179084801 BKID0009015 901510110005555 बैंक ऑफ इण्डिया
77 SHYAMPUR 149312 2445 1952900 5185626 Bhursingh 8349961358 Ramhet Meena 8120347273 Bheem Singh 9165730924 BKID0009015 901510110005610 बैंक ऑफ इण्डिया
78 shyamugav 149313 1336 1018916 2638553 Shilta Bai Bakoriya 8959089791 Sanjay Sharma 9926492808 - 0 BKID0009015 901510110005609 बैंक ऑफ इण्डिया
79 sihpur 149307 2036 4140804 5059969 Vikram Singh Barela 8120856234 Badri Prasad Jagnth 9009483425 Arjun Singh Verma Kumar 9977132520 BKID0009015 901510110005615 बैंक ऑफ इण्डिया
80 sodhiya 149314 2001 2197994 4954586 Kripa Bai Panwar 9229806986 NARMADA PRASAD RATHORE 9826987830 Ameer Singh 9926738748 BKID0009015 901510110005557 बैंक ऑफ इण्डिया
81 somalpani kadeem 149311 2561 5005269 7384604 Ishama Kavre 9926593788 Mukesh Kushwah 9926426680 Narendra Kumar 9926457372 BKID0009015 901510110005550 बैंक ऑफ इण्डिया
82 SOYAT 149316 1799 2913254 4988638 Anita Yadav 9977499598 Haridas Beragi 9993744605 Balveer Panwar 9754437770 BKID0009015 901510110005552 बैंक ऑफ इण्डिया
83 sukarvas 149317 1773 2217324 6414580 Mansharam Rajoriya 9630420322 Aanand Meena 9617606406 Kamlesh Kumar 9981929162 BKID0009015 901510110005551 बैंक ऑफ इण्डिया
84 TAJPURA 149318 1659 1618877 4512424 Sunita Bai 9009599130 BADAMILAL MAJHI 9926384791 - 0 BKID0009015 901510110005585 बैंक ऑफ इण्डिया
85 TIKAMOD 149319 2887 4182304 5751465 Mahesh Pawar 8120582707 Mr Morsing Panwar 8719075047 Jitendra Malviya 9826986715 BKID0009015 901510110005591 बैंक ऑफ इण्डिया
86 tiladiya 149320 2265 3867016 4818036 Sunita Bai 8085235715 Mukesh Kumar Meena 9039706514 Kamal So 9753225791 BKID0009015 901510110005616 बैंक ऑफ इण्डिया
87 vasudev 149315 2038 7471419 10427309 Arun Kumar Yadav 9977525168 Shri Dinesh Das Veragi 9893340595 Dharmendra Yadav 8959764343 BKID0009015 901510110005590 बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above