MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AJGAR 138213 1481 2479276 3009324 Galsi Bai 9669654957 Jay Gopal Saiyam 8517954740 Urmila Dhurwey 8120077109 SBIN0005511 32726249387 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
2 ANDAI RYT 138214 1012 6515996 8579171 Amrat Singh Markam 9009045735 Veersingh Yadav 9617928900 Manoj Kumar Markam 8435973684 SBIN0005511 32726249637 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
3 ATARIYA 138215 2132 4006103 5647144 Sahdri Bai Dhurwey 9827833414 Manjulal 9644023480 Indra Kumar 7247378104 SBIN0005511 32726249955 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
4 BAMHANI 138216 1581 4402796 5988437 Gaytri Markam 7697631525 Yakoob Khan 9713989102 Chain Kunwar Yadav 9584181895 SBIN0005511 32726250176 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
5 BANJRA 138217 1516 406800 4227199 Rukmani Markam 7617385650 Nand Kumar Sureshwar 6266037928 Dhaniram Keram 9907628259 SBIN0005511 32726263345 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
6 BARGAON RYT 138218 1379 3863210 6032539 Sushila Markam 9754763191 Son Singh Markam 9165483462 Jahendra Kumar Maravi 8718090376 SBIN0005511 32726263594 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
7 BHAJITOL MAL 138219 1322 1981428 2468227 Meera Bai 9754329081 Budhu Singh 9617648421 Ghanshyam Singh 9926174126 SBIN0005511 32726263899 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
8 BILAIKHAR 138220 2581 9840232 10904992 Baiyan Bai 8103697262 Lokram Yadav 9977365397 Sooraj Kumar Baghel 8878423276 SBIN0005511 32726264305 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
9 BUDRUKHI 138221 1485 2349069 4250269 Sanjay Dhurve 9174374790 Trilocksingh Mohari 9009909136 Khuman Singh 9754036570 SBIN0005511 32726265897 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
10 CHANDRANI 138222 2472 4786736 8863052 Chandrabhan Marko 9907360599 Prabhavati Batiya 9617729242 Radheshyam Rajput 9926654845 SBIN0005511 32726282552 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
11 CHHATA 138223 3220 12513771 13116553 Makhan Saraiya 8349187584 Jamuna Prasad 9630376560 Gyan Chandel 7354808292 SBIN0005511 32726282777 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
12 DAMITITRAHI 138224 1929 9167059 9756072 Hirandiya Bai 9669894324 Hanumat Singh 6261882530 Hanumat Singh Markam 9644294032 SBIN0005511 32726304429 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
13 DEWALPUR 138225 1851 4122115 4789589 Saroj Bai 7747006919 Ramesh Patta 9171296458 Balram Singh 9617795082 SBIN0005511 32726315839 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
14 DHURKUTTA 138226 1051 797041 1706209 Shyam Lal Odariya 7648001023 Shankar Lal 8817244266 Shankar Lal 7247668435 SBIN0005511 32726315873 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
15 Dungariya Rayat 138227 1326 1574997 3626264 Rajkumari 9009132584 Amarsingh Baroha 9111672634 Ganesh Singh Mande 8120837060 SBIN0005511 32726315931 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
16 Fitari 6302830 6972049 Sudhram 9174144078 Maniklal Meravi 9174214063 Tara Chand 9630991021 SBIN0005511 32726315997 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
17 GHATA RYT 138229 1496 1474000 3067879 Girja Bai 9669549674 Ram Vishal Thakur 7049755953 Samaru Singh Dhurwey 8959714522 SBIN0005511 32726316184 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
18 GOURAKANHARI 138230 1694 5120910 5768831 Laliya Bai 7247315865 Gend Singh Paraste 7909748632 Chhatar Singh 8717969635 SBIN0005511 32726316082 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
19 JADASURANG 138231 1697 3897646 4724504 Premwati 7772049603 Manoj Yadav 9753631962 Patiram Maravi 7772048067 SBIN0005511 32726316219 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
20 JATADONGRI MAL 138232 2306 4396511 6736813 Ahilya Bai 9285137588 Digambar Singh Rajput 9893796519 Shanker Singh 8878342576 SBIN0005511 32726316322 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
21 JHANKI MAL 138233 1753 3418287 4551915 Meera Bai 9754757818 Sudheer kumar baghel 8223910322 Rajesh Kumar Dhurwey 9669568751 SBIN0005511 32726222058 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
22 KANCHANPUR 138234 1799 1727319 3725102 Chhabi Lal Maravi 9753213913 Dansingh Yadav 9630917186 Ram Gopal 8959100466 SBIN0005511 32726316843 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
23 KAREGAON 138235 1395 5929176 7382250 Chandrawati 8435187702 Prhladsingh Thakur 9644107175 Uttam Das Sonwani 9617792477 SBIN0005511 32726317734 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
24 KEOLARI 138236 1564 3768451 8317703 Bhagat Singh 9285487466 Punvasingh Maravi 9753617542 vacant post SBIN0005511 32726319833 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
25 KHAMA 138237 1409 3102347 4620646 Gend Singh 9165493504 Ghanshyam Prasad Yadav 9753173810 Seetaram Rathor 9630340698 SBIN0005511 32726319902 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
26 KHAMHI 138238 2209 5332928 7321611 Indra 7697608702 Ram Vishal Rathour 9575437880 Nand Kumar Panariya 7746940397 SBIN0005511 32726320906 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
27 KIVTTY 138254 1391 4951940 5049005 Jugal Kishor Tekam 8966809333 Jeevan Maravi 9617676620 Manju Lata Tekam 9589947724 SBIN0005511 32726325734 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
28 KIWAD RYT 138239 1618 3990099 5973251 Shanti Bai 8435159240 Amar Das Sonwani 9009890251 Anita Kulesh 7747951523 SBIN0005511 32726325654 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
29 KOKOMATA 138240 1422 3747775 5660710 Narbadiya Bai 7772960989 Keshu Singh 9575656828 Indarman Thakur 8516855658 SBIN0005511 32726326034 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
30 KUKARRAMATH 138241 2072 3652446 3244440 Mahendra Kumar Banwashi 8120341636 Jeevan Maravi 9617676620 Gore Durwasa 7389593729 SBIN0005511 32726326341 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
31 LADWANI 138242 1423 1193480 3304928 Budhsen 7746945386 Suraj Prasad Thakur 9165390810 Gayadeen Yadav 8458863814 SBIN0005511 32726329319 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
32 MADHOPUR 138243 1804 6736626 9131998 Pryag 9644569192 Gyansingh Durwasa 9165126977 Nand Lal 8889756381 SBIN0005511 32726332424 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
33 MAJHGAON 138244 2160 7174286 10264163 Meera Bai Kushram 9174126145 Mohan singh baghel 9977304312 Kamlesh Kumar Dhanjay 9753835424 SBIN0005511 32726332491 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
34 MANIKPUR 138245 1815 1628678 4718537 Santosh Kumar Banvasi 8719840974 Udaysingh Rajput 8817839316 Shanker Lal Yadav 7898058614 SBIN0005511 32726332593 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
35 MARGAON 138246 1918 4428304 7023360 Shashi Marko 7772941645 Gopal Das Sureshwar 8305289212 Shrawan Kumar Gautam 8878404017 SBIN0005511 32726337013 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
36 MOHGAON 138248 2283 1518450 5171363 Geeta Bai 9644172130 Dev Singh Thakur 9644038916 Dinesh Kumar Sonwani 9752906895 SBIN0005511 32726337126 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
37 MOHTI RYT 138247 1434 4841636 6298828 Shashi Prabha 9009165919 Seva Singh Rajput 9753628678 Madan Singh Tekam 8889609247 SBIN0005511 32726337091 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
38 MUKUTPUR 138249 1778 2975426 4238164 Girwar Singh 7089694210 Chandrabhansingh Thakur 9165519738 Ashok Kumar 8463814260 SBIN0005511 32726487322 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
39 NANDINDORI 138250 1704 3920354 5766197 Ramesh Singh 9424712426 Ram Vishal Gautam 7049986881 Avdhesh Kumar 8223801036 SBIN0005511 32726337159 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
40 PADARIYA (3 Villages) 5954492 7583843 Maya Armo 7089760449 Durgesh Barotiya 9575225376 Anil Kumar Baghel 8719946088 SBIN0005511 32726337331 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
41 PADARIYA(2 Villages) 138251 2143 6436658 7743030 Sukro Bai 8959382954 Rajendra das Tandiya 9754870713 Bhagwat Dhar Badgaiya 7697091670 SBIN0005511 32726337273 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
42 PIPARIYA 138252 1700 9337330 4958869 Choti Bai 9301663018 Samarsingh Paraste 7771979834 Sandeep Kumar Tiwari 9977971797 SBIN0005511 32726338551 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
43 PREMPUR 138253 1674 1890154 3641247 Rajkumari Barme 7049586806 Yatendra Kumar 8966971651 Santosh Kumar Parashar 7771846221 SBIN0005511 32726338607 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
44 SALHEGHORI MAL 138255 1733 5602403 6562737 Sonarin Bai 9753620710 REVA PRASAD THAKUR 8120033629 Rewa Prasad Gautam 9644613985 SBIN0005511 32726338652 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
45 SAMNAPUR 138256 4571 11328857 15943086 Vijay Kant Pusham 8959933066 Gyan singh thakur 9165249824 Om Prakash Kartik 9479857669 SBIN0005511 32726248601 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
46 SARAI 138257 1360 1084934 2228755 Komal Maravi 9926414284 Devendra Paraste 7746940743 Rajendra Kumar Chandel 9752198001 SBIN0005511 32726487275 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
47 SARAIMAL 138258 2325 10686156 9608690 Swami Deen Saraiya 7354908395 Durgesh Barotiya 6260971824 Sandeep Kumar Ahirwar 8435212063 SBIN0005511 32726487300 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
48 SUNDARPUR 138259 1583 3228130 4842031 Satendra Dhurve 8358800950 Narayan Prasad Baghel 9516841182 Deepak Kumar Barman 8085488787 SBIN0005511 32726248861 स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above