MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 Bahadur Maal 138167 1632 1835574 2384179 Smt.Durga Bai 9294612086 mahesh yadav 9424975673 Mahesh Yadav 9424975673 CBIN0281545 2387935315 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 Barai 138168 1406 406140 862877 Smt.Nilam Armo 9424526404 Charan Das Bairagi 8989580990 Charandas Bairagi 8989580990 CBIN0282948 2391876453 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 BHALWARA 138169 1968 3358774 5539244 Ganpat Singh Armo 9407194481 sunder lal urwey 9424676027 Bhuvanpratap Uddey 8989726296 CBIN0282948 2391876282 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 BHANPUR 138170 1267 2003467 1957892 Indiya Bai Paraste 9424312819 Balram Masram 9424398788 Vinoddas Panirya 9406771533 CBIN0281545 2387935246 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 Bhodasaaj Maal 138171 1745 4139192 4281171 Roop Singh Maravi 9479987115 Arjun singh dhurwey 7587550670 Arjunsingh Dhurwey 7587550670 CBIN0282948 2391875857 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 Bilgada 138173 1236 1261897 1486199 Smt Durgabai Dhurwey 8989269007 chandan singh parste 8224076648 Mahendra Singh Maravi 9575480170 CBIN0281545 2387934901 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 BuldaMaal 138174 1684 1984100 3629571 Smt.Gangavati Parte 8989727494 Ramjansingh Nety 8720017377 Bipatlal Taram 8989682365 CBIN0282948 2391884307 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 Chaubisa Maal 138176 2462 7932516 6959312 Chotu Lal Banwasi 8989687352 Raysingh Maravi 9424331320 Mastram Sahu 8989081486 CBIN0282948 2391891223 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 Chirpoti 138175 1162 1727124 2955256 Munna Lal Bhartiya 8989578233 Ravi sant 9406771199 Ravi Sant 9406771199 CBIN0282948 2391876703 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 Dogarghat 138178 1967 3201491 3638980 Buddhu Singh Maravi 8989726804 Rajaram Uddey 8989223934 Basant Kumar Marko 9479721905 CBIN0281545 2387971987 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 Dulhari 138179 2238 2796708 3359886 Smt.Bhana Bai Dhurve 8989847622 Sewakdas Manikpuri 9424772377 Ramprasad Markam 9407038040 CBIN0281545 2387934990 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 Ghmni 138177 2377 3491066 5845006 Makhan Lal Maravi 9424753036 Bhanupratap Maravi 9424931555 Dhaniram Kushram 7691911726 CBIN0282948 2391876770 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 Hartol Vangram 138181 1495 2394821 2703544 Smt.Chaya Sarote 9425853832 NARAYAN SINGH MARKO 6264283225 Ganga Prasad Saroute 8989565794 CBIN0282948 2391884294 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 JAITPURI 138182 1730 2779725 2874310 Gopal Singh Tekam 9424805170 jehar singh parste 7648980158 Pratibha Markam 9407321240 CBIN0281545 2387935213 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 Jharanejhar 138184 2147 1697495 2575460 Smt.Dropati Bai Shaiyam 9424832564 Rukkamlal Sahu 9407811945 Lakeshwer Dhurve 8989847275 CBIN0281545 2387935155 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 Jharguda 138183 1595 2460149 3686202 Smt.Bhudho Bai Pusam 9407087392 Pancham Maravi 8989665010 Nandlal Dharwey 9406753960 CBIN0282948 2391891154 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 Jurka Reyat 138172 2123 4380153 5773230 Summat Lal Dhurve 9407886093 AMARSINGH PARSTE 7648980812 Amarsingh Parste 8989081224 CBIN0282948 2391876894 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 Kalgitola 138185 2430 5930633 6151294 Smt.Geeta Bai Dhurwey 9424845113 Ramratan saiyam 9407409103 Santoshdas Sonwani 9425962532 CBIN0282948 2391891201 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 Kaneri Maal 138186 1501 1886537 1975974 Fulchand Kurram 8989224195 Jehar Parste 9424730076 Hem Singh Parste 9407059597 CBIN0281545 2387935202 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 KANHARI 138187 1492 1731773 1763994 Bhagwanti Bai Paraste 9479900032 Ratanlal Dhurvey 9425713469 Deversingh Parte 8989580072 CBIN0281545 2387945889 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 Kewaladar 138189 1463 2930596 4682060 Tikwa Singh Parste 9407388609 Narayansingh Marko 9407384876 Krishan Dhurwey 8959096346 CBIN0282948 2391884341 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 Khajari 138190 1413 1484667 2754519 Jamadar Singh Karcham 8989565297 pahal singh uikey 9424387178 Lankesh Masram 9425854649 CBIN0282948 2391883063 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 KHAJARWARA 138191 1942 1777443 2855265 Smt Saroj Parte 8989056412 sunil kumar sahu 9407310812 Sunilkumar Sahu 9424976375 CBIN0282948 2391875518 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 Khamhariya Maal 138192 1450 1984012 3275796 Gotam singh marko 9424696291 Gayadeen Yadav 9407036001 Chhatar Singh Paraste 9407811548 CBIN0282948 2391891187 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 Khragwara 138193 1870 3292468 3896993 Phoolchand Tekam 8989079708 Dharamsingh Maravi 9407801129 Ratan Singh Paraste 8989081734 CBIN0282948 2391891289 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 Kosamghaat 138194 2073 3819169 4463101 Smt.Ram Bai 7648979479 Rajesh Aandhwan 8989109540 Mandhusingh Parste 9479685926 CBIN0281545 2387932880 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 Kthotiya 138188 2736 2604854 4856946 Magal Singh Markam 8989106686 Vinodkumar Sahu 7587922952 Rajkumar Sahu 9407811200 CBIN0282948 2391875596 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 Kutrai Maal 138195 1325 2283530 3845387 Shree Sambhu Warkade 9425863625 Subhash Marko 9425898205 Teekaram Masram 9479982313 CBIN0281545 2387934923 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 Maneri Reyat 138196 2502 4786907 5678633 gulbasiya bai bhavedi 7879994204 pratap singh maravi 8989242803 Pratapsingh Maravi 8989222765 CBIN0281545 2387935268 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 Massorgughari 138197 1726 2630572 2896370 Ashok Kumar Udde 9424932686 Ramsingh Paraste 9424729607 Lekhsingh Marko 9424435323 CBIN0282948 2391884374 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 Matyaari 138198 2012 2861207 2894633 Smt.Maho Bai 9407321198 Krapaldas Sonwani 9424916860 Pyaresingh Pandram 9407091690 CBIN0281545 2387934967 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 Mehandwani 138199 2865 3928752 8517333 Chandr Singh Uikey 8989222743 Ganesh Sahu 9424784073 Rajesh Kumar Sahu 9424773234 CBIN0281545 2387926865 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 Padriya 138201 1526 2004339 3188922 Prem Singh Dhurwey 9407092224 parsadiya singh masram 9407008326 Soorajsingh Tekam 8989721547 CBIN0281545 2387935133 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 PARAPANI 138202 1157 3363294 3151206 Dhansay Dhurwey 9406533070 Tomeshwer singh 9424874795 Tomeshwer Poosham 9407075795 CBIN0282948 2391876769 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 PatriTola Maal 138200 1634 3353303 4033164 Smt.Samlo Bai 8989149337 Ram lal Nanda 9424931923 Ramlal Nanda 9669590429 CBIN0282948 2387935086 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 PAYALI 138203 1699 2378435 3804481 Surajwati Dhurve 9406761798 Anil Saiyam 9407338927 Gayaprasad Dhurwey 9407835196 CBIN0281545 2387923138 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 Phulwahi 138180 1538 1470256 2068761 Smt Devwati Maravi 9406703662 Kalyansingh Paraste 9407183481 Dhanesh Kumar Masram 9479521291 CBIN0281545 2387935042 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 Pipriya 138204 1506 2733629 2825112 Smt.Amma bai 9425389020 Indarsingh Masram 9407199471 Mahasingh Warkade 9407071428 CBIN0281545 2387935235 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 Radhopur 138205 1430 1558762 3646761 Samaliya bai 9424916956 Gopisingh Paraste 9406703636 Bhagat Singh Dhurwey 9752286808 CBIN0282948 2391891267 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 Rayee 138206 1775 1001753 2292944 Smt.Shivrani Bhavedi 9425646530 KAMLESH TEKAM 9407865766 Raju Singh Dhurwey 9424360535 CBIN0282948 2391891143 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 SARANGPUR 138207 1695 1416870 3005898 Shree Hirdaya Paraste 9424772641 Heeralal Ghaseeya 8989939069 Sevaram Uddey 9407223150 CBIN0281545 2387935020 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 Saras Doli 138208 2756 3985662 5353368 Smt.Sajni Bai Banvasi 8989881306 Anoop singh maravi 9479362819 Deepak Sahu 8989079924 CBIN0281545 2387945743 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 Sarsi Maal 138209 1342 2432210 3563809 Smt.Soniya Bai 9424812785 Mangal Masram 9424731130 Chilesh Kumar Maravi 9407008599 CBIN0282948 2391876736 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 Sukhlodi 138210 2162 2389719 4784474 Smt Rekha Bai Armo 9479783589 Ramesh Markam 9406542517 Jagdeesh Singh Urwey 9407262124 CBIN0282948 2391876544 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 SURAJPURA 138211 1400 1203452 2457309 Smt.Sonwati Valre 9479754378 narendra dharwey GRS 9424688925 Narendrakumar Dharwey 9424688925 CBIN0281545 2387934934 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 Umaria Reyat 138212 1997 3480819 5799908 Kashiram Marai 8989537291 Dumarilal Markam 7587923757 Pratap Singh Maravi 8989654077 CBIN0282948 2391879341 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above