MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 ALAMOD 135518 1697 3605548 4229018 Smt Premwati Parteti 9424749389 Shri Rajesh Kumar Sakam 9479357693 Rajeshkumar Sakam 9476357693 CBIN0282534 3144760160 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 ANKIYA 135519 2386 1765972 5736993 Shri Arun Parte 8223036923 Shanikeram Dhurvey 7746807621 Lakhanlal Khusram 7898027180 CBIN0282534 3144778543 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 AVRIYA 135520 1586 3474766 4248544 Smt Shudha Ahake 9174596709 Premlal Uikey 9009321782 Bharat Yaduvanshi 9993190846 CBIN0282534 3144778032 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 BADNOOR 135521 1198 1749070 3520257 Smt Ramla Bai Uikey 7089857989 Brajlal Parteti 7828390457 Ku Seema Kaithwash 9424949580 CBIN0282534 3144777107 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 BAKODI 135522 2015 4988769 7791406 Shri Sumarlal Sallam 9407372439 Pandhri Kapse 9424665922 Dileep Sallam 8989630557 CBIN0282534 3144771092 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 BAMHAN WADA 135523 1199 3594687 6301037 Shri Ujjan Bosam 9644571920 shri CHAITRAM YADUWANSHI 9424947680 Chaitram Yaduvanshi 9424947680 CBIN0282534 3144776056 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 BANABEHRA 135524 1953 4349169 4687444 Smt Laxmi Dhurvey 9407874065 Arvind sahu 9425895855 Sanju Prajapati 9575616197 CBIN0282534 3144766865 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 BARELIPAR 135525 2218 3950169 10716981 Shri Sukal Singh 9174708710 Raju Chauhan 8458816909 Ramcharan Ivnati 7879017504 CBIN0282534 3144777516 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 BATRI 135526 2380 7301484 9239786 Smt Munni Darshma 9826379755 Kailash Basam 9424739904 - 0 CBIN0282534 3144762599 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 BELGAON MAL 135527 1995 2872315 6487515 Smt Saniya Kumre 7389952327 Santulal Uikey 6260663503 Subhash Kumre 9752278870 CBIN0282534 3144779433 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 BHAKARA 135528 1481 6319812 6991487 Shri Ashok Shilu 9770703270 Sukhadayal Nagwanshi 9669545989 Santosh Dhakariya 9424531591 CBIN0282534 3144766106 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 BHARDAGARH 135529 2006 5516145 6273091 Matarlal Darshma 9407301634 Smt. Savita Thakur 9589793238 Kreshakumar Yaduwanshi 9475127714 CBIN0282534 3144767778 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 BHARDI 135530 2131 9633850 12826881 Shri Lalsingh 9424909132 Shri Dubelal Lobo 9424693791 Aneeta Belvanshi 8982303379 CBIN0282534 3144765646 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 BHATODIYA KHURD 135531 2865 2645777 4644070 Shri Mahesh Kumar 9174601247 Dhanraj Yaduwanshi 9575878045 Deepika Devangan 9479828307 CBIN0282534 3144777866 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 BICHBEHARI 135532 2734 8753389 9935721 Shri Subhan Singh 9516217099 Padeep Sivvanshi 9425461238 Sandeep Vishwakarma 9009578309 CBIN0282534 3144760807 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 BICHUA KHURD 135533 1356 2073563 5685183 Smt.Shyamvati Bhalavi 9685429487 MR.MUKESH KHARE 9425896689 Mukesh Khare 9425896689 CBIN0282534 3144767949 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 BILAVARKALA 135534 1586 2300765 4545393 Smt Sunita Parteti 8120345875 Gokalsa Narre 8817953344 Arvind Amre 8989432187 CBIN0282534 3144763706 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 BILAVARKHURD 135535 1495 4322031 5408360 Smt Punam 9575906890 Indrakumar Viswakarama 9098349572 Durga Saryam 9752646928 CBIN0282534 3144766322 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 BINDRAI 135536 2638 2014389 4289390 Smt Kamla Dhurve 7024731878 Ashok Yaduvanshi 9755118950 Deviram Pahade 9977849806 CBIN0282534 3144779240 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 BORDEHI KHURD 135537 1404 648872 2180070 Smt.Asha Shilu 7691930962 Shri Ramkisor Pahare 7089852922 Jayram Yaduvanshi 9407836958 CBIN0282534 3144776997 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 BUDHVARA 135538 2213 2475217 4103316 Smt Munni Bai Irpachi 8120662893 Murari Yaduwanshi 9407804441 Murarilal Yaduwanshi 9407804441 CBIN0282534 3144776385 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 BURRI KALAN 135539 2271 3215523 5007251 Shri Lakhan Sirsam 9407298057 Chandraprakash Vishwakarama 9826801772 Chanchlesh Pawar 8989108488 CBIN0282534 3144776589 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 BURRIKHURD 135540 1558 1949905 5534588 Smt Rampuri Iwnati 8462042851 Shri Suresh Yadav 9926994995 Dayashankar Amrawanshi 8120652758 CBIN0282534 3144776432 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 CHATUA 135541 1348 478000 1924033 Smt Mahawati Sallam 8463868084 Shri Munshilal 8120986151 Ganesh Nayak 9926680594 CBIN0282534 3144776307 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 CHAUMAU 135542 2115 5114444 6779579 Smt Bhute 8989116810 Satish Verma 6260898903 Sateesh Verma 8989108701 CBIN0282534 3144767133 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 CHAVDA 135543 1573 5200767 5328952 Shri Budhansa Barkade 9479566964 Anil Patil 9479617111 Suresh Uiekey 9754104726 CBIN0282534 3144763263 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 CHHINDI KAMATH 135544 2607 2772581 4763214 Smt Kacharo Uikey 8965887432 Shri kishor yaduwanshi 9009267725 Kishore Kumar 9009267725 CBIN0282534 3144776090 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 CHIKATBARRI 135545 2586 9495280 9793627 Smt Sunita Bosam 9479623431 Shri Dubelal Lobo 9424693791 Eshkumar Nayak 8224057553 CBIN0282534 3144780530 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 CHIKHANLAMAU 135546 1918 3782098 5161693 Smt Gyanwati Uikey 7224881429 Shri Bhagulal Pahade 9770830302 Parsoo Pandram 9575063967 CBIN0282534 3144766649 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 CHIKHLAR 135547 2010 1101416 3854609 Shri Panchhi 9111657466 Gangaram Bhammarker 9754463568 Kamlesh Yaduvanshi 7724808081 CBIN0282534 3144777390 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 DATLAVADI 135548 3577 499268 4098692 Shri Vikash Sareyam 9407331990 Smt Anita markam 9407572331 Krishna Somkuwar 8817728177 CBIN0282534 3144764574 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 DHAKAR WADI 135549 2239 1744800 3719581 Shri Sevaram Uikey 9669445747 Baggulal Nandwanshi 7879173615 - 0 CBIN0282534 3144779160 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 DODASEMAR 135550 1817 1282311 3224818 Smt Sanawati 8889293796 Grs Birbal Rakse 9575164779 Beerbal Rakse 9575164789 CBIN0282534 3144778258 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 DUNGRIYA 135551 1964 4955502 8833501 Shri Dasharath Raute 9479330072 Shri Guruprasad Banwanshi 8349514342 Vandna Thakur 9575156647 CBIN0282534 3144775609 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 DUNGRIYA BHARDAGARH 135552 1415 2562981 4457417 Shri Babulal Parteti 9977732612 Omprakash Gujre 7354158515 Suraj Falke 9575186647 CBIN0282534 3144775789 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 EKLAMASANI 135561 1555 6924348 6694583 Shri Bisulal Narre 7354709639 Bhola Ram 9993863819 Suratlal Kumre 7772071450 CBIN0282534 3144772007 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 GHANA UMRI 135553 2131 2471740 3157151 Smt Samoli Dhurve 9755215855 Santosh Pal 9993505878 Bhagwandas Bardahe 8959214272 CBIN0282534 3144778509 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 GHODAVADIKHURD 135554 2548 3425670 8301569 Smt Anita Sareyam 8819972324 Shri Harishankar Thakur 7909775651 Ravikumar Aamrawanshi 8878516501 CBIN0282534 3144767858 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 GOPH 135556 1637 4218800 5262545 Shri Sikal Sinhg 9407378656 Dayal Singh Batke 9407382759 - 0 CBIN0282534 3144763025 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 GUDUMM 135557 1416 2432470 3274912 Smt Anak Parteti 9575770976 Shri Udesa Dhurve 9977260776 Chetan Singh 8463046615 CBIN0282534 3144770780 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 GURREKHUREMAU 135558 1564 4061508 4748326 Shri Renge Singh 9669845501 Shri Kailash Bosom 7000505311 Anilkumar Bhoure 8989612526 CBIN0282534 3144762747 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 GUTTI 135555 2100 2111771 5035985 Shri Jagdeesh Pandram 9479632385 Shri Mukesh Nagwanshi 9407024372 Charulata Belwanshi 9424377571 CBIN0282534 3144766730 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 HANOITIYA 135559 2311 2825279 4014658 Shri Pritam Dhurve 9174715662 Santosh Dehareiya 9424902370 Anita Choksey 9424401107 CBIN0282534 3144776227 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 HIRDA GARH 135560 1697 4085290 9550262 Smt Sharmila 9617926574 Shri Ramsingh Bosam 9407074131 Lata Yaduwanshi 8989695629 CBIN0282534 3144775949 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 JAMBHAKIRADI 135562 2070 1200874 5394878 Shri Shankar Tekam 9754465407 Gulabchand Thakur 9977332037 Sukhdev Yaduvanshi 9753216178 CBIN0282534 3144777764 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 JAMKUNDA 135563 1464 2667363 3878499 Shri Prakash Kumre 9424679880 Shri Pushpkumar Vishwakarma 6265172128 Vinod Khare 9424749863 CBIN0282534 3144775654 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
47 JHAPIYA 135564 2320 5945023 11852428 Shri Najar Singh 7587507153 Priti Sahu 9407180902 Dharmendra Belvanshi 9479939644 CBIN0282534 3144761120 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
48 JHOTKALAN 135565 2056 6536611 12042610 Smt Sandhya Shilu 6269105806 Smt Khusabu Namdev 8109070092 Ashok Bagodia 7828227573 CBIN0282534 3144761540 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
49 JUNNARDEV VISHALA 135566 2047 5487825 6313935 Smt Ranjita Iwnati 8085552493 Shri Mahesh Ivnati 9407365644 Deepak Pawar 9425849404 CBIN0282534 3144766491 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
50 KANGRA 135567 1880 8790644 14611135 Shri Tularam Bethe 9407276579 Anupsingh Shilu 8989612703 Mehatlal Uikey 8989113824 CBIN0282534 3144771728 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
51 KARANPIPARIYA 135568 2113 3229617 6612986 Smt Surma Uikey 7697899457 Pushpkumar Vishwakarma 8109122739 Premlal Yadav 8120759228 CBIN0282534 3144764686 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
52 KAREIYA 135569 1358 3941551 5752026 Shri Dharmendra 8959478781 SEWAK ARSE 9977375318 Vikas Kumar 8120252554 CBIN0282534 3144776012 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
53 KARMOHNIBANDHI 135570 2885 6501211 7202550 Shri Chandra Singh 9752947384 budhmanshah kumre 9424724705 Gurucharan Belwanshi 7566922852 CBIN0282534 3144767881 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
54 KATKUHI 135571 2523 7001203 7717714 Shri Budlal Uikey 9826588184 Vijay Aarsey 8103790003 Bhupendra Sahu 8817538900 CBIN0282534 3144777979 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
55 KEVLARI 135573 1910 1788183 4390940 Smt Kamla Sarskole 9424991578 Vijay Sahu 9425438761 Dinesh Saryam 9425669082 CBIN0282534 3144770871 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
56 KHAMKHEDA RYT. 135574 1211 2272085 3372676 Smt Kinki Markam 7354767020 JIYAN MARKAM 7771070400 Jiyan Lal Markam 7771070400 CBIN0282534 3144777367 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
57 KHAMRAKALA 135577 1699 2261887 5964136 Smt Parmila Parteti 9407877359 Anil Patil 8770099338 Sukhdayal Uikey 9479488632 CBIN0282534 3144768035 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
58 KHAPA SWAMI 135578 1741 2975765 3781377 Smt Savita Iwne 9977682374 KAILASH YADUWANSHI 9424667054 Kailash Yaduwanshi 9424667054 CBIN0282534 3144775621 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
59 KHEIRMANDAL 135574 1211 2749902 4336816 Shri Kapurchand 9575436611 Jagannath Dhurve 9424724683 Pramila Parteti 9575376380 CBIN0282534 3144778076 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
60 KHEIRVANI 135575 1534 869274 1948955 Smt Sarita Uikey 9575064895 Shri Charanlal Uikey 9406734250 Tukaram Yaduwanshi 9407381085 CBIN0282534 3144776216 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
61 KHIDKI KANHERI 135579 2178 1934305 7350580 Shri Sarvan Dhurve 9644138361 Ku. Ranjana Deshmukha 6264670378 Balram Kumre 7898191213 CBIN0282534 3144779035 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
62 KHUMKAL 135580 2387 2763811 4254366 Shri Simmeelal partate 9406707790 Ramkishor Pahare 9174708660 Hanumanshah Batkar 9575373684 CBIN0282534 3144777617 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
63 KOBAJHIRI 135572 2433 1005640 4563644 Smt Devki Ahake 9754912413 Premshankar Yaduwanshi GRS 9425135979 Premshankar Yaduvanshi 9425735979 CBIN0282534 3144763445 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
64 KOHNIYA RYT. 135581 2929 4724889 6350856 Shri Santkumar 9754768651 Deviprasad Dehariya 9424771140 Mukesh Dongare 9753717948 CBIN0282534 3144776668 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
65 KOLHIYA 135582 1315 1399996 5152358 Shri Santosh Kumre 7697355876 Santram saryam 9977564602 Mithlesh Mehgiya 8871078242 CBIN0282534 3144764416 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
66 KORPANI KHURD 135584 1910 1925993 3370531 Shri Shanilal Gajam 8225982570 Shri Jamana Prasad Sigotiya 7879237351 Garjun Watkey 7828197387 CBIN0282534 3144778441 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
67 KUKARPANI 135583 1830 4469975 7204950 Smt Sonwati Shilu 9424052103 Sarvanlal Yaduwanshi 9174322867 Empty CBIN0282534 3144759723 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
68 MACHIGHAT MAL 135585 1903 931261 2820094 Shri Phaglal Barkade 9165907687 Lekhram Yaduwanshi 8319325457 Fundanlal Tumdam 8989643246 CBIN0282534 3144778087 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
69 MADHKA DHANA 135590 1580 2892185 3572418 Shri Santlal Dhurve 9165132893 Shri Ravi Viswakarama 9407891281 Leeladhar Yaduvanshi 9407365051 CBIN0282534 3144777243 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
70 MALI 135587 1581 1972782 4103208 Smt Reshawati Kayada 9424502420 Yashwantrao Somkunwar 9589708537 Prahlad Yaduwanshi 9977072161 CBIN0282534 3144766173 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
71 MALNI 135586 1394 2533891 4413692 Smt Rampyari Ivne 9285112474 Shri Niranjan Suryawanshi 9752701019 Mukesh Yaduvanshi 7803841928 CBIN0282534 3144776895 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
72 MANDHAI 135588 2110 4215038 6623432 Smt Jyoti Bai 7909616214 Shri Vijay Bhannare 9406745423 Jeevan Rakeshiya 9424396113 CBIN0282534 3144775803 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
73 MANKU GHANTI 135589 2163 11358514 6826174 Smt Suman Bhopa 9340457954 Shri Sanjiv Suryawanshi 9424947531 Empty CBIN0282534 3144777209 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
74 MOHGAON KISAN 135591 1526 759824 2193317 Smt Bharti 9926677743 Shri Kisanlal Yaduwanshi 6264572949 Mukesh Belwanshi 9754602021 CBIN0282534 3144777924 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
75 MORCHI 135592 1567 2343713 3133561 Najru Dhurvey 7697821956 Kashiram Yaduvanshi 8963960003 Chitrakalli Uikey 8966915441 CBIN0282534 3144778394 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
76 NAJARPUR 135593 1612 2412668 2672682 Sanilal Thakur 8461873852 SHIVRAM YADAV 9406759099 Shivram Yadav 9406759099 CBIN0282534 3144775701 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
77 NAVEGAON KALA 135595 2559 3409604 6812220 Smt Kamal Thakur 9285112649 Gopichand Warte 7746867229 Kaliram Dehriya 7804950165 CBIN0282534 3144777130 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
78 NOILAKHAPA 135594 1479 3517200 6337825 Shri Kailash Parteti 8889915910 Shri Sukhadas Kudopa 9407367872 Indresh Amrawanshi 7803862243 CBIN0282534 3144776465 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
79 PALACHAURAI 135596 7061 10262214 18136110 Smt Girja Uikey 9685216820 Rajesh Sorath 7746955122 Rajkumar Dehariya 8871532540 CBIN0282534 3144766809 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
80 PANARA 135597 4078 3574257 9410417 Smt Bhagwati 7691918855 Shri kamlesh somkuwar 8982802609 Kamlesh Somkuwar 8982802609 CBIN0282534 3144766457 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
81 PARVAT GHOGRI 135598 1724 1837484 3738623 INDRA BAN 7748027037 DHANIRAM SAHU 9424636489 Seetu Bhannare 7354833316 CBIN0282534 3144778327 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
82 PINDRAIKALA 135599 1652 2891726 6237463 Shri Deenu Darshama 9406785090 Shri Sukhnandan Vatti 9424622750 Nassulal Baithe 7354391970 CBIN0282534 3144775723 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
83 PUREINA KHALSA 135600 1015 3013253 4937858 Smt Sharda 7566276256 Smt Savita Thakur 9406759228 Sandeep Dhakre 9407351963 CBIN0282534 3144767916 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
84 RAKHIKOLA 135601 2181 2552955 2202798 Shri Anil Ahke 9425896495 Smt. Puspa Narre 9575438561 Kamalkant Bobde 9479889292 CBIN0282534 3144767790 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
85 RAMPUR 135602 4324 9685544 10180866 Smt.Ramiya Narre 9425959890 Shri Fulansa Narre 9685913996 Seikhsuphiyan Khan 9407030309 CBIN0282534 3144767734 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
86 RICHEDA 135603 2680 2742797 5772498 Smt Rekha 9179968563 Mukesh Nagwanshi 8226094993 Jitendra Barkhe 9200581132 CBIN0282534 3144770940 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
87 SANGAKHEDA 135604 2425 9283098 14405336 Smt Suli Bai 8989570166 Shiv Prashad Sahu 9407026507 Anil Darsma 9424470827 CBIN0282534 3144760397 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
88 SATGUARI 135605 2266 5017675 5523174 Shri Shukdayal Tumram 7772800665 Ashok Yaduwanshi 9399194582 Sanjay Dehariya 7869892497 CBIN0282534 3144779375 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
89 SURNA DEHI KALA 135606 1749 314217 2499079 Shri Chhanulal 9644319061 Sammilal Kumare 9479490521 Abhiram Ivnati 8463003468 CBIN0282534 3144776737 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
90 TARAI 135607 1770 4361042 7553130 Shri Sundar Sing Narre 9407388059 PANNALAL NAGWANSHI 9977499554 - 0 CBIN0282534 3144762861 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
91 TEKADHANA 135608 1763 2232602 3080091 Smt Surekha 9424674215 Shri Arvind Kumar Sahu 6268215787 Atul Narre 9407087243 CBIN0282534 3144767042 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
92 TELIBAT 135609 2140 3098741 4978545 Smt Ramkali Narre 8959084603 Shri Padamakar Bhusari 9424724548 Empty CBIN0282534 3144776169 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
93 TEMRU 135610 1923 3191147 5068640 Shri Sundarlal Darshma 9826340657 Shivprasad Sahu 9575792401 Heeralal Seelu 8989664283 CBIN0282534 3144760502 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
94 TOOMDHA 135611 1409 2005206 3877336 Smt Samlwati 9285112195 Shri Hanslal Yaduwanshi 8458817523 Bhaglal Arse 7566870215 CBIN0282534 3144776181 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
95 UMRADHI 135612 1662 1827258 3318637 Shri Shanilal Barkade 8989919216 ASHOK YADUWANSHI 9424961461 Ashok Yaduvanshi 9424961461 CBIN0282534 3144763637 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above