MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 ANHONI 135914 2052 2834857 5062955 Kranti Bai Uikey 9424409840 Pramlal Rai 9407519686 - 0 MAHB0000552 60114670118 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
2 BAMHNI 135915 1979 3719933 6912827 Surendrashah Uikey 8989232383 Jaisingh Uikey 9407301021 Santosh Ahirwar 9407377620 CBIN0R20002 2000331010006343 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
3 BAMHORI KHURD 135916 2088 4040123 5173723 Suryabhanshah 7648832305 Suresh Kavreti 9424771012 Kamlesh Pal 9479905016 MAHB0000552 60114664693 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
4 BANDHIBODAL KACHAR 135917 1843 2218531 2065832 Sheshkumar Wadiva 9406941196 Gaya Prasad Patel 8989224615 Manish Kumar Wadiba 9406933465 MAHB0000552 60114664547 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
5 BANGAI 135918 2111 3333562 7326146 Sonwati Dhurve 9399655697 Baliram Kumre 8120998413 Anita Parteti 9879893040 CBIN0R20002 2000331010006346 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
6 BANKI 135919 1964 645647 2605697 Durgaprasad Tekam 9098241304 Anaklal Navreti 9575770221 Sahpal Dhurve 8964063743 CBIN0R20002 2000331010006347 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
7 BHODIAPANI 135920 1629 3673172 5807636 Tarabai Bharti 8889781940 Kamaldash Dehariya 9424909449 Sumarlal Uikey 9407370742 MAHB0000552 60114668133 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
8 BIJORI 135921 2070 4450291 4696515 Lalita Parteti 7697189130 Teeka Ram Sahu 9407838883 - 0 CBIN0R20002 2000331010006349 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
9 BIJORIPATHAR 135922 2401 1484564 4683033 Salakram Kudopa 9479489526 Jaysankar Dehriya 7648930714 Jayshankar Dehariya 9424961214 MAHB0000552 60114666952 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
10 BODALKACHAR 135923 1741 1413643 663659 Sarita Angarey 9425938862 Omprakash Patel 9479894243 Omprakash Patel 9479894243 CBIN0R20002 2000331010006351 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
11 CHAKHLA 135924 1738 1020635 3767914 Suresh Bharti 9424379450 Sheikhwaheed Khan 9424317549 Nirmal Shah Kavreti 9424465241 CBIN0R20002 2000331010006352 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
12 CHAVAL PANI 135925 2705 2092344 6352553 Surendra Pendam 9479735757 Jasvant Kubre 8989814987 Gopal Patel 9406561409 CBIN0R20002 2000331010006353 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
13 CHHINDI 135926 2850 3123725 5675389 Chandrasa Marfey 9424536750 Makarlal Tumdam 9407012152 Nitin Thakre 9407367613 CBIN0R20002 2000331010006354 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
14 CHOPNA 135927 2021 1333461 3974867 Shailkumari Bhalavi 9406541994 Shivlal Kudopa 9407828664 Khusheeram Sahu 9407328803 CBIN0R20002 2000331010006355 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
15 CHORADONGRI 135928 1256 1756697 1679689 Siyaram Marskole 9407804862 Santram Markam 9407357424 Anshram Parteti 9407576113 CBIN0R20002 2000331030002036 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
16 DAURIYAKHEDA 135929 2289 9096607 10451813 Phoolchand Uikey 9407574465 Yogendra Chandel 9406706541 Rameshwar Bhalavi 9424734832 CBIN0R20002 2000331010006357 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
17 DELAKHARI 135930 2922 4111577 8800615 Sukhwati Thakur 9755499899 Bhagirathi Uikey 9424947469 Akhil Kumar Pandey 8989854520 MAHB0000552 60114668905 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
18 DHUNSAVANI 135932 2130 2259359 4309960 Pancham Irpachi 8964007848 Jagatshah Tekam 9424637943 Tirpalshah Irpachi 9424948621 CBIN0R20002 2000331010006360 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
19 DOB 135933 2369 2867185 6636381 Sirsu Uikey 9171187010 Bhuvan Deshmukh 8718989419 - 0 CBIN0R20002 2000331010006361 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
20 GHAGDIYA 135931 2067 3807113 6003275 Rajbal Dhurve 9977894718 Mandirshah Kumre 7771840022 Kisanlal Dhurve 7049305490 CBIN0R20002 2000331010005545 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
21 GHATLINGA 135934 2132 5650654 10661424 Ratansi Bagdariya 8827526015 Omprakash Sahu 9340997852 Shivpalshah Marskole 8989115944 CBIN0R20002 2000331010006362 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
22 HARAKPURA 135935 1844 4807390 4712063 Tondo Bai Parteti 9407430711 Shivdayal Kakodia 9407538032 Govind Yadav 8989795689 CBIN0R20002 2000331010006363 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
23 HARRA KACHAR 135936 1613 2321657 5012125 Shankar Kudopa 9424649831 Rajelal Pandram 9479606440 Kamalnath Uikey 8989967296 CBIN0R20002 2000331010006364 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
24 HIRRIPATHAR 135937 2196 739500 3622355 Sharmila Markam 9407507208 Manoj Dehariya 9424375055 Vijayshankar Sailam 8827097420 CBIN0R20002 2000331010006365 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
25 ITAWA 135938 1705 1837659 2885344 Dulichand Dhurve 9754037760 Rajesh Kumar Dhurvey 9407030868 Bhonendra Kumar Satwanshi 9165802112 MAHB0000552 60114664398 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
26 JAITPUR 135939 1813 1454204 3361970 Malti Bai 9098655549 Durgaprashad Amrawanshi 9424962339 Balram Kavreti 8989082118 MAHB0000552 60114669997 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
27 JAMUNDONGA 135940 1823 2379299 5253076 Jyoti Narre 9425393106 Chamanprakash Rai 9424326180 Manoj Kumar Parteti 9827249295 CBIN0R20002 2000331010006369 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
28 JAMUNIYA 135941 2015 3409160 3734225 Gayaprasad Saryam 9479826015 Roop singh Patel 9407023423 Shivprasad Ahakey 9479968580 MAHB0000552 60114669657 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
29 JHIRPA 135942 2517 4043822 5226693 Sharda Kumre 8989441743 Brajbhushan Pal 9424436698 Rajaram Dhurvey 9407551216 CBIN0R20002 2000261030005976 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
30 JOGIMUAR 135943 2872 7481356 7738112 Rusma Bai 8889165112 Sumran Markam 9424959590 Sunilkumar Dehariya 8959345692 CBIN0R20002 2000331010006371 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
31 KAPURNALA 135944 2206 3094045 11875471 Saniya Bai Dhurve 9479735253 Baldev Prasad Yadav 9424960578 Gyanchand Uikey 8989114597 CBIN0R20002 2000331010006372 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
32 KAREAM RATED 135945 2020 2529863 4844952 Dasri Khamariya 9424748503 Antlal Bharti 9425080755 Mehtusing Pandram 9407377646 CBIN0R20002 2000331010006373 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
33 KHAPAKHURD 135946 2580 3404524 5701110 Tulsa Parteti 9479805049 Lakhan Yadav 9479890583 Lakhan Yadav 9479890583 CBIN0R20002 2000331010006374 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
34 KHAPASANI 135947 2172 2091006 3220810 Heerabai 9406752263 Dheeraj Ahkey 8989814188 Narayan Prasad Uikey 9407804241 CBIN0R20002 2000331010006375 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
35 KHIRAITIMAL 135948 2034 169900 5072698 Tilakwati Kavreti 9424698950 Basodchand Uikey 9407373848 Basodchand Uikey 9407373848 CBIN0R20002 2000331010006376 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
36 KHULSAN 135949 2158 866098 3748475 Reema Yahke 9754787780 Asant Kolare 9424749588 Anil Kumar Pawar 8889742250 CBIN0R20002 2000331010006377 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
37 KUMHADI 135950 2222 2750809 5995984 Suraniya Kudopa 9407467649 Raghunath Vishvkarma 9479614915 Raghunath Vishwakarma 9479614915 CBIN0R20002 2004351030050433 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
38 KURSHIDHANA 135951 2539 5479834 10550153 Saroj Kavreti 9589299526 Rajendra Sahu 7879275083 Subhashkumar Wadiva 9424300271 CBIN0R20002 2000331010006379 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
39 LAHGADUA 135952 1686 1063288 4281825 Revtikuvar Markam 8305828560 Raganshah Saryam 9424317554 Devlal Yahkey 9424693861 CBIN0R20002 2000331010003865 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
40 LINGA 135953 2244 3708043 4417359 Ramesh Bharti 9770391963 Brajpalsa Bhalavi 9424087048 Mangalsa Uikey 8989034177 CBIN0R20002 2000331010006381 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
41 LOTIA 135954 2768 3839630 6340547 Shri Lal Kavreti 9407373677 Brajmohan Choubey 9406745144 Delsing Rathor 9407474706 CBIN0R20002 2000331010006382 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
42 MAHULJHIR 135955 1767 2423521 3545214 Kamleshwari Shah 9407329025 Maneesh Sallam 9479869182 Prakash Pal 9407558634 CBIN0R20002 2000261010000952 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
43 MANAKA DEVARI 135958 1692 1342218 2894711 Chandarsa Uikey 9406727132 Santosh Pandre 9479645968 Vacant 0000000000 CBIN0R20002 2000331010006386 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
44 MANEGAON 135956 1881 2868407 3624426 Kavita Uikey 9407584620 Brajbhushan Pal 9424436698 Balramsingh Kavreti 9424391294 CBIN0R20002 2000331010006384 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
45 MANKADEI 135957 1875 490500 4071988 Shanti Parteti 8989000425 Santosh Bhannare 8959423048 Gangaram Belwanshi 8305017718 MAHB0000552 60114666102 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
46 MUTTAIR 135959 2512 1049961 4075422 Aghansha Dhurve 7770859775 Sipatlal Pandre 9754339168 Rakesh Kumar Ahkey 9407830119 MAHB0000552 60114666656 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
47 NAGARI 135960 1781 1934728 3912244 Lalshing Dhuvre 9479730835 Abdulhafeez Khan 9424648106 Budhman Kavreti 8989108838 MAHB0000552 60114672604 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
48 PANDHUPIPARIA 135961 2027 2070526 4146248 Phulbhan Dhurve 9407131352 Sukpal Uikey 8989232719 - 0 CBIN0R20002 2000331010006390 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
49 SAJKUHI 135962 2775 1762040 5240440 Nirmala Kudopa 9294610597 Surndra Bhalavi 7693825327 Asheesh Kumar Dhurve 8305563575 CBIN0R20002 2000331010003383 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
50 SAVARVANI 135963 1467 2474143 2356570 Kamransha 8989225134 Kailash Rai 9406545744 - 0 MAHB0000552 60114668326 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
51 SIDHOULI 135964 1946 2087089 4007353 Indrabhan Uikey 9406745078 Sumran Markam 7697315292 Bhuresing Uikey 6260646758 CBIN0R20002 2000331010006393 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
52 SINGHODI 135965 1588 4649335 3520642 Durgabai Dhurve 9407510603 Meena Yadav 9407850826 Hariprasad Kavreti 9407861631 CBIN0R20002 2000331010006394 सेन्ट्रल मध्‍यप्रदेश रूरल बैंक
53 TAMIA 135966 5481 9473317 13289050 Anil Bharti 9424396322 dinesh sahu 7828707374 Dinesh Sahu 9424362381 MAHB0000552 60114669556 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above