MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 ACHARKUNDH 135451 1940 6638676 8471867 Smt.Sipatiya Uikey 7649814864 Mr. Mangal Saha Kudopa 9407426956 Rajkumar Uikey 8989715138 CBIN0280754 2320088284 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 AHARWADA 135452 2115 3600733 5214241 Smt.Rekha Bai Uikey 7617347670 Dayaram Uikey 9406743613 Mantosh Sallam 8889118717 CBIN0280754 2320088998 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 AMARI 135453 1653 1280944 1021793 Smt. Shanti Bai Uikey 9425649022 Ku. Kiran Uikey 9340068632 Bhdhlal Uikey 8959743943 CBIN0280754 2320088874 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 ANDHOL 135454 1467 2270193 3281292 Smt.Jhinvati Uikey 8989919331 Teku Prasad Bhalavi 9479941905 Mr. Omprkash Nagvanshi 8989779351 CBIN0280754 2320088658 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 ATRIYA 135455 3289 729171 4546333 Smt.Sakun Parteti 9424778117 Jaykumar saryam 9407367769 - 0 CBIN0280754 2320088422 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 BAKA 135456 1939 1975644 4556715 Smt.Ramasiya Bai Uikey 9406942750 Antlal Uikey 9479433098 Antlal Uikey 9479433096 CBIN0280754 2320088636 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 BARGI 135457 2189 2234556 5510880 Mr. Sukhlal Kumre 9522653792 Mr. Rambalak Dehariya 7999455171 Rambalak Dehariya 9424990660 CBIN0280754 2320089050 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 BATKA KHAPA 135459 3376 8679874 10732943 Smt.Leela Bai Saryam 9424326043 -Shree Sunil Kumar Sahu 9424057499 Sunil Sahu 9424057499 CBIN0280754 2320088273 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 BELPATHAR 135460 2389 2708828 5307392 Mr. Deeplal Uikey 9407498600 Ramesh Inwati 9424673165 - 0 CBIN0280754 2320088535 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 BHALPANI 135462 1990 8648195 7903603 Smt.Shyamwati Sareyam 8989757932 Mr. Jayram Taram 9479730136 Sangeeta Belwanshi 9479486613 CBIN0280754 2320089129 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 BHEDA 135463 1516 2041831 2272494 Smt.Deepa Kakodiya 8435768351 Mr. Rajendra Choure 9424374906 Krishana Ahirwar 9754364760 CBIN0280754 2320088909 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 BHESKHOH 135461 2270 1683220 2620916 Mr. Pussulal Thakariya 9424479262 Mr. Arun Kumar Uikey 9479487880 Arun Uikey 9479487880 CBIN0280754 2320088444 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 BHOIPAR 135464 1749 1513030 3097959 Mr. Shreelala Kudopa 9407891646 Mr. Ramsingh Dhurve 9425871283 Sevenshah Uikey 9407342258 CBIN0280754 2320088524 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 BHUMKA 135465 2922 1419931 4146942 Smt.Rmatiya Taram 9425145163 Mr. Harikisan Sallam 9644680298 Satish Bhalavi 8989232431 CBIN0280754 2320089221 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 BICHHUA 135466 1401 207500 2561075 Smt.Santra parteti 9407451459 Teekaram Barsiya 9407003342 Mr. Suresh Brasiya 9406519005 CBIN0280754 2320088240 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 BUDDEINA 4984184 4688240 Mr. Brajbhansah Dhurve 9174395878 Ghanshyam Dehariya 9407328069 Jaipalsha Uikey 7509752553 CBIN0280754 2320087734 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 BUDHEINA 135468 2112 4544474 6742321 Mr. Mehalsi Dhurve 8435101678 Bhavni Dehariya 9111052538 Laxmiprasad Dhurve 8085089158 CBIN0280754 2320089301 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 BUSRIYA KHURD 135458 1639 2009895 5354108 Smt Mahawati Markam 8889703237 Mr. Nitin Sharma 9424324691 Jaisingh Dehariya 8817971246 CBIN0280754 2320089367 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 CHATAKALA 135470 1585 1581302 3917928 Smt.Romtee Bai Tekam 7879964515 Mohan Lal Dehariya 8120162073 Raghunath Dhurwe 9907049215 CBIN0280754 2320089389 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 CHHINDA 135471 1679 1086757 3109252 Smt.Belo Bai Taram 7089851031 Mr. Chunnilal Yadav 9340290002 Nil CBIN0280754 2320087814 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 CHILAK 135472 1851 878082 1767983 Mr. Bablushingh Pachaliya 8989071603 Mr. Lalit Kumer Dehariya 9424636556 Ramkumar Bagothiya 9425872388 CBIN0280754 2320087495 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 CHOPNA 135473 1463 1690533 2191300 Mr. Hori Kumre 8989658088 Mr. Chranlal Dhurve 7489908590 Sunil Dehariya 9424961278 CBIN0280754 2320088217 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 CHURIKHURD 135474 1834 178954 3408707 Smt.Dukkhobai Uikey 9406528597 Mr. Ramesh Belvanshi 8989643019 Asharam Karpe 8435239648 CBIN0280754 2320087610 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 CHURISAJAWA 135475 1584 1208789 2040260 Mr. Dimakchand Dhurve 9425471630 Jamna Prasad Thakre 9407828217 Rajkumar Uikey 8989642855 CBIN0280754 2320088364 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 DAMKHOH 135476 1669 756067 3220555 Smt.Uneesa Sareyam 9425832393 Vijay Kumar Dehariya 7828746519 Vijay Dehariya 9479485183 CBIN0280754 2320088557 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 DEORI 135477 1696 2821615 2282074 Mr. Kmalbhansha Batti 8989695701 Ramprsad Narre 8989484471 Ramprasad Narre 9424991393 CBIN0280754 2320088160 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 DHANORA 135478 2020 3684505 3267001 Mr. Prembhansah Thakur 9406840200 Mr. Mohan Kahar 9479619216 Arvind Dehariya 9407089697 CBIN0280754 2320089163 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 DHARMI 135479 1974 1946180 3091878 Smt.Anar Bai Sareyam 7049012090 Smt. Asmita Masram 9617792232 Ramkumar Barkade 7879339947 CBIN0280754 2320089425 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 GAGAI 135480 2273 4121656 5887473 Smt.Batiyabai Uikey 9406948255 Mr. Roshanlal Kakodiya 8989231639 Gopal Uikey 8989854357 CBIN0280754 2320087621 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 GAURPANI 135481 1522 607681 1502089 Smt.Rajkumari Barkade 9285458149 Mr. Lakhansi Dhurve 9926120378 Ravindra Sarathe 9977023820 CBIN0280754 2320089469 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 GHOGHRI 135482 1368 1186724 2385379 Mr. Bhole Prsad Sallam 9575128720 Vijayram Dehariya 9479614951 - 0 CBIN0280754 2320087359 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 HADHAI 135483 1949 1529774 4464498 Mr. Shribhansah Uikey 8435161248 Mr. Dhaniram Marskole 9977637577 Laluprasad Pandram 9098884319 CBIN0280754 2320089323 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 JAMUNIYA 135484 1643 4029912 5956984 Mr. Indrlal Uikey 9754128186 Uday Sinh Uikey 9669982932 Pramod Yadav 9752366545 CBIN0280754 2320089287 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 JHIRNA 135517 2144 2998099 4883059 Smt.Makhiya Bai Bhalawi 9407087290 Dimakchand Tekam 9479460464 Anesh Dehariya 9407365946 CBIN0280754 2320088580 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 JILEHARI 135467 1582 3090738 3889654 Mr. Gurugansha Dhurve 7354962619 Mr. Sunil Bhalabi 7898780877 Rakesh Uikey 8435874851 CBIN0280754 2320089209 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 KAMTHEE 135485 2151 1808473 5704198 Mr. Kindhansa Bharti 9407873073 Mr. Sadaram Dehariya 9479618121 - 0 CBIN0280754 2320088477 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 KARER 135486 1750 2723495 3270782 Smt.Vimla Batti 9285156479 Mr. Rajbhan Batti 9174557314 Jhamsingh Batti 7828533306 CBIN0280754 2320089447 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 KHAMTARA 135487 1553 1788599 3003637 Mr. Omkar Inwati 8435462759 Mr. Naresh Kumar Kavreti 9165243189 Nareshkumar Kavareti 9165005285 CBIN0280754 2320088943 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 KHAPA 135488 1507 1366006 3784209 Mr. Akhilesh Dhurve 7049943203 Shankarlal Ahke 7987893372 - 0 CBIN0280754 2320089265 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 KIRDA 135489 1679 1730631 2858341 Smt.Ramkuvar Marpe 7987329402 Vijay Kumar Dehariya 9479893429 Vijay Dehariya 9479893429 CBIN0280754 2320089141 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 KOHPANI 135490 1535 1118251 2563797 Rajkumar Inwati 9399325546 Hiraman Shah Warkade 9165511799 Mohansingh Tekam 9691115957 CBIN0280754 2320089403 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 KOTHIYA 135491 2223 789179 4490101 Smt.Manjulata Uikey 9424644275 Mr. Santosh Dehariya 8989967375 Basant Barasiya 8989714637 CBIN0280754 2320088603 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 MADHAI 135492 1570 921774 2418738 Mr. Hjarlal Parteti 9425881613 Raju Arya 9424324748 Vimlesh Inwati 8889326076 CBIN0280754 2320088761 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 MADHI 135494 1884 3836373 4823033 Smt.Somwati Seeram 9406547278 Manesh Dhurvey 9479892878 - 0 CBIN0280754 2320087371 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 MANKWADI 135493 1581 2288335 3033363 Smt.Mahawati Navreti 9479734311 Mr. Bhaglal Singare 9406746248 Satyabhan Navreti 8989780321 CBIN0280754 2320089174 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 MEHDA 135495 1572 4010584 3054144 Mr. Satybhan 7089443188 Ramchran Dhurve 8839278356 Nil CBIN0280754 2320087950 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
47 MOARSANI 135496 1543 1434374 1672621 Smt.Indra Bhalawi 9407400538 Mr. Khershing Batti 9424087710 Sukhram Parteti 9424991788 CBIN0280754 2320088783 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
48 MOHRIYA 135497 1462 2776627 3952622 Mr. Bhagchand Uikey 9425180314 Mr. Satish Kumar Uikey 7974358612 Satish Uikey 8120005552 CBIN0280754 2320088104 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
49 NAVALPUR 135498 2254 2247480 2235898 Smt.Mangobai Uikey 8889361982 Omprakash Choursiya 9424636977 - 0 CBIN0280754 2320088829 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
50 OJHALADHANA 135499 2052 3528324 4854453 Smt.Ramkali Bai Batti 9424963421 Mr. Bijmansa Inwati 9165805923 Dalveer Marskole 9479891847 CBIN0280754 2320087564 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
51 PALANI 135500 1910 3144364 4353335 Smt.Dhanwati Dhurve 9425740912 Ashok Kumar Kori 9424303479 Omprakash Nagvanshi 8989779351 CBIN0280754 2320088670 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
52 PARTAPUR 135501 1380 855698 1659049 Mr. Pramlal Maraskole 7999270488 Mr. Satish Kumar Thakur 9424771332 Pooja Singare 9926549237 CBIN0280754 2320087246 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
53 RAJDHANA 135503 1762 4270640 3036744 Smt.Manwati Tekam 7879076589 Parshulal Inwati 9165805623 Jamunaprasad Barasiya 9753901785 CBIN0280754 2320089345 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
54 RATAMATI 135504 1762 2435318 4519538 Mr. Vijansee Uikey 7049561917 Mr. Ramcharan Uikey 7745958388 Rajendrakumar Inwati 9977855062 CBIN0280754 2320088068 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
55 REIYARAO 135502 1491 2688735 3436210 Satybhan Uikey 7974511973 Mr. Santosh Gir 9424725785 Sahtapsi Bhalavi 9753860891 CBIN0280754 2320088976 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
56 SAGONIYA 135505 1487 1976678 2981065 Mr. Mantosh Dhurve 9479828988 Mr. Vijay Kumar Soni 6263991085 Brijesh Dehariya 8989863405 CBIN0280754 2320089185 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
57 SALDHANA 135507 2021 2539076 3893466 Mr. Surybhan Uikey 9407026877 Mr. Jamnaprsad Dhurve 7649863119 Naresh Barasiya 9497829025 CBIN0280754 2320088319 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
58 SALEIYBULAKI 135506 2055 3078055 4642841 Smt.Kamla Dhurve 9285156748 Rajesh Kumar Rathor 9691097574 Sundershah Dhurwe 7566576676 CBIN0280754 2320089027 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
59 SAMARDHOH 135508 1568 3217054 6196949 Mr. Bhaglal Dhurve 9407269559 Deokaran Singotiya 9479634378 Shivnarayan Uikey 9617683215 CBIN0280754 2320087687 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
60 SATHIYA 135509 1427 725327 1652655 Smt.Naviya Bai 7049308020 Mr. Jamal Mansuri 9424997786 Harpal Navreti 8120508969 CBIN0280754 2320089083 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
61 SEJAWADA 135510 2548 3907376 6884237 Smt.Asha Sirsam 7974087152 Mr. Jagdeesh Bhalavi 8770740371 Jagdish Bhalavi 9575739187 CBIN0280754 2320089118 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
62 SUKHAPURA 135511 2121 4340366 3691698 Mr. Dhaniram Bhalavi 8120515648 Uttamprasad Sahu 9479828664 Sukhdas Uikey 9754328027 CBIN0280754 2320088910 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
63 SURLA 135512 2040 9245650 9447058 Mr. Raghubhanshah Uikey 8718055043 Rambhagat Dhurve 9753337898 Balraj Yadav 7869769798 CBIN0280754 2320089254 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
64 TENDINI 135513 1604 4206320 2721759 Smt Durga Bai 7748828816 Mr. Seetaram Tekam 9644695156 Mr. Gulabchand Uikey 7772999005 CBIN0280754 2320087881 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
65 TENDUKHEDA 135514 1568 1390142 3069117 Mr. Brajbhansa 9617339454 Mr. Kamlesh vishvkarma 9753304680 Shivcharan Dehariya 9165521301 CBIN0280754 2320087927 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
66 THAKHA 135515 1899 4887582 5436134 Mr. Omprkash Sirsam 9424362336 Avadhbihari Dehariya 9406746235 Raghuraj Barasiya 9407088677 CBIN0280754 2320088738 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
67 TINSAI 135516 1607 1118280 2375565 Smt.Amasobai Uikey 8989108382 Radhesyam Invati 9479663167 Makondi Kahar 9479484118 CBIN0280754 2320088705 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above