MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AMABOH 135286 2033 3732681 4235464 Shekh Mukhtar 9755613072 Mishrilal Verma 9977510434 Ajay Choubey 9993037066 CBIN0280753 1920220875 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 AMAJHIRI 135287 1816 4241121 4464645 Satish Raghuwanshi 9926882311 Prem Kumar Raghuwanshi 9424326435 Santosh Raghuwanshi 9754891680 CBIN0280753 1920221176 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 BADGAON 135288 2239 6909905 5913093 Kushma Invati 8305144804 Sakil shigh banjara 9340143426 Neelu Raghuwanshi 8224950356 CBIN0281814 2347477928 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 BADIWARA 135289 1502 1342091 2964678 Jamuna Prasad Verma 7389372043 Lekharam Dehariya 8719009064 Virendra Sahu 9977121718 CBIN0280753 1920221223 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 BAMHANI LALA 135290 1300 5976450 2400274 Kamlesh Sahu 8120950606 Manoj Kumar Raghuwanshi 9893336155 Sakharam Sahu 9424725890 CBIN0280753 1920221165 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 BAMHANITURA 135291 2131 4261699 5009171 Sushila Uikey 9977475666 Govind Thakkar 9755614261 Jaikumar Singare 9754297645 CBIN0281814 2347478070 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 BAMHANWADA 135298 1915 3719707 3090280 Ramvati Dhurve 7773058486 jagdeesh verma 7898891444 Dharmendra Chandrawanshi 9179219919 CBIN0284674 1920221325 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 BANKANAGANPUR 135292 2714 5040078 4216687 Hema Dhurve 8085509355 Shivram Uikey 9165063530 0 9685681630 CBIN0280753 1920220740 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 BANSKHEDA 135293 2236 4962898 5216155 Jamvati Chouriya 9630394329 Haridas Manikdive 9993937310 Dasrath Malvi 9993077407 CBIN0281814 2347477882 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 BARAHBARAYARI 135294 1348 2503336 1280121 Mr. Krushna Indarlal Sahu 9755381343 Ramnarayan Raghuwanshi 7049009075 - 0 CBIN0284674 1920222034 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 BARELIPAR 135295 1668 3422444 2565833 shiv kumari narayan verma 9977981272 Rajendra Bharatsing Verma 9893465956 Priyanka Verma 9589413905 CBIN0280753 1920221563 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 BATRI 135296 1726 1648909 3159439 Sukhiya Nagpure 9981572846 Ramdas Mehadole 7898404482 - 0 CBIN0281814 2347478274 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 BIJHAWADA 135297 1378 2399174 2956911 Meera Dehriya 8462973783 Shyam kumar kahar 7999034272 Shyamkumar Kahar 7697870308 CBIN0280753 1920221711 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 CHICHGAON 135300 2209 3822035 3940955 Bediram Pal 8959401876 Sanjay Bais 9893753392 - 0 CBIN0280753 1920221948 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 CHIKLIKHURD 135301 1434 3297359 2574049 Shivnarayan Verma 7898988815 Sanjay Kumar Pal 9685016210 Veerendra Kumari Verma 9981950141 CBIN0281814 2347477973 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 DEORIMAL 135302 2164 4927604 8735936 Rajendra Bhalavi 7697938457 Parsamram Sanodiya 9644436695 Rakesh Verma 9630758227 CBIN0280753 1920220762 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 DHANORA 135303 1412 3429144 2896014 Smt.urvashi parasram verma 9893628935 Santosh Sakharam Verma 8085134546 - 0 CBIN0284674 1920222012 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 DILAWARMOH GAON 135304 1559 2268180 1929253 Lalita Mehdole 7089967466 Shekh Mateen Mansuri 7869344006 - 0 CBIN0281814 2347478230 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 DUNGRIYA 135305 1732 1873488 2973195 Munni Masram 9685084979 Jayram Verma 9589929236 Tejlal Verma 9111562704 CBIN0280753 1920221620 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 GHORAWADI 135307 1697 942020 3719378 Sumer Singh Gaharwar 9754613716 Ram lakhan sanodiya 9165427364 Kapil Sanodiya 9893867696 CBIN0280753 1920221824 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 GOPALPUR 135308 2346 3247793 4265321 Ramhet Dehriya 9109862581 Rajesh sahu 9755170508 Rajesh Sahu 9755170508 CBIN0280753 1920220911 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 GUMGAONDAWAJHIR 135309 1737 3047118 3543379 Mangalvati Uikey 8718069949 Raj Kumar Surele 7898404466 Santkumar Verma 7389447308 CBIN0281814 2347478387 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 GURAIYYA 135310 1804 3407840 3251170 Kusumsharma 9893013069 Sunil Kumar Sharma 9754792332 - 0 CBIN0280753 1920221416 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 HALALKHURD 135311 2971 6398542 6209966 Kranti Dehriya 7610454541 shivkumar chauriya 7999885044 Lekhram Pal 8435767825 CBIN0280753 1920298650 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 HATHNI 135313 2024 3954757 4274287 Pramila Rajababu Verma 9753251989 Vijay Kumar Uikey 9685164642 Meena Verma 9893193503 CBIN0280753 1920221574 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 HIRRI 135314 1465 2817035 3085674 Jhunna Bai Bhalavi 7869828022 Radheshyam Sahu 8461062888 Ramlal Verma 9165485723 CBIN0280753 1920221686 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 HIWARKHEDI 135315 3484 5260151 7867961 Santoshi Dhurve 7389477747 Charan Das Dehariya 9893855435 Ramkresh Verma 8223836294 CBIN0284674 1920219043 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 JAMTARA 135316 1222 2728183 2438849 Karuna Maskole 7697578629 Wahid Ali 8966867295 Dilip Saryam 9617364224 CBIN0281814 2347478354 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 JAMUNIYA 135317 2231 4043074 5676837 Netram Sanodiya 9752953678 Lalit Narayan Dehariya 9630764224 - 0 CBIN0280753 1920221347 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 JHILMILI 135375 1938 3273396 4494118 Rajkumar verma 6265976356 Vinod Kumar Verma 9009418979 Pradeep Pateskar 9685681630 CBIN0280753 1920221982 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 JHIRIYA 135376 1500 6864475 8475416 Shivkumari Verma 8959627878 Vishnu Prasad Verma 9893466836 Anil Verma 8319339411 CBIN0280753 1920221518 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 KALKOTI 135318 1459 3288266 3406781 Suresh Kumar dehriya 9893758812 Shivkumar Sajjelal Chandrawanshi 9406743622 Pawan Verma 9685626764 CBIN0280753 1920221256 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 KAPURDHA 135319 2336 3204800 3278417 Vinod Shrivas 8120061159 Ram Kumar Verma 9981570398 Satish Shukla 8959222116 CBIN0280753 1920221813 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 KEOLARISAMBHA 135322 1397 2160654 2746789 Rajkumar 8889760039 Raghuveersingh Janghela 9630431762 CBIN0284674 1920222045 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 KERIYA 135321 1308 2446913 3690627 Kusum Dehariya 9630290784 Rajkumar sharma 9424324223 Satish Sareyam 9407883137 CBIN0280753 1920220842 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 KHAIRIKHURD 135323 2005 2813830 3192878 Ajaj Khan 9893746874 Shivprasad Chandrawanshi 9752969805 Shriom Raghuwanshi 9111562691 CBIN0280753 1920221799 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 KHATKAR 135325 1570 1958903 2056931 Rakesh Ray 9755930224 Shivkumar Verma 8889134388 Vishal Bais 9630030625 CBIN0280753 1920221461 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 KHEIRIRANI 135324 2116 2773311 5296821 Bhagwati Verma 8085662617 Satyanarayan rao 8889423788 Chandraprabha Sahu 9981041965 CBIN0280753 1920221007 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 KHIRKHIRI 135326 1346 2178223 2376832 Vijendra Dhurve 7748000925 Tulsiram Pandey 9993165072 Ashish Sharma 9479487501 CBIN0280753 1920221370 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 KHUTPIPARIYA 135327 2200 5999414 3964854 Sevka Sahu 7898081231 Roopnarayan Namdeo 9406770410 Vijay Verma 8085718477 CBIN0280753 1920219054 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 KOAKHEDA 135320 1642 2081013 2964984 Gnga Bai Barole 9993947423 Sanjay Raghuwanshi 9424960137 Gajendra Vishwakarma 9098515511 CBIN0281814 2347478014 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 KUNDHA 135328 2876 4454999 8076032 Anita Chourasiya 7247609316 Manoj Kumar Verma 7745949697 Sourabh Jain 9179392013 CBIN0280753 1920220900 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 LALGAON 135329 1930 3243985 4691298 Sehnaj Ali / abid ali 9039159347 Wkeel Khan 9754062022 Farukh Khan 9685679284 CBIN0281814 2347477940 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 LIKHDHI 135330 1276 2392704 2943129 Nanda Sengar 9617566657 Bhagat Singh Sissodiya 8319003098 Rakesh Verma 9630270312 CBIN0280753 1920221392 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 LOHARA 135331 2064 3665242 4510923 Sarita Verma 8319733347 Deveelal Verma 9755102315 Santosh Verma 8120036775 CBIN0280753 1920221278 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 LONIKALA 135332 3103 6868866 6300356 Revaram Raghuvanshi 8458987879 Vinod Dubey 9893082555 Sangeeta Yadav 8718056303 CBIN0280753 1920299289 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
47 MACHAGORA 135333 1927 4067025 4552435 Sukarvati Bhariya 7024283809 Suneel Kumar Verma 9300161899 - 0 CBIN0280753 1920221937 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
48 MACHIWADA 135334 1647 2466902 3305707 Praveen Sanodiya 9977695217 Mahesh Malvi 9977136920 - 0 CBIN0280753 1920221777 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
49 MADAI 135335 2037 1559321 4023416 Asha Sharma 9575700742 Sandesh Kumar Sharma 9685572013 - 0 CBIN0280753 1920221529 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
50 MARKAHANDI 135336 2127 3484257 4377496 Basant verma 9424300718 Kamalsing Dhakarwar 9179173009 Babloo Verma 9584905680 CBIN0280753 1920221915 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
51 MEGHDON 135337 2016 3401636 3882676 Vinod Choriya 9752217583 Brajlal Vishwakarma 9285115209 Govinda Soni 8085476171 CBIN0281814 2347478309 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
52 MOARI 135338 1795 2665536 3280803 Visanlal Uikey 9669165698 Harwansh Singh Thakur 9039073328 Kavita Verma 7049090810 CBIN0280753 1920220706 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
53 MOGHAR 135339 1872 3131116 4549963 Usha Bai 8827235291 Gulsher Khan 9630635002 Sarita Verma 9713828634 CBIN0281814 2347478058 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
54 MORKHA 135340 1564 2973659 3571193 Saroj Uikey 7049469751 Balkishor Verma 8461001252 Beerbal Chandrawanshi 7566749308 CBIN0280753 1920299041 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
55 NAULAJHIRI 135341 1508 1426314 2003019 Chandrabai Choriya 7224849834 Santosh Solanki 9617424114 Nandkishore Gonekar 7566901512 CBIN0281814 2347478105 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
56 NAVEGAON GOUD 135343 1253 1770752 2105892 Raghuveer Choriya 9575177361 Rameswar Chouriya 9993465450 Rajaram Choure 9425751083 CBIN0281814 2347478207 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
57 NAVEGAONMAKRIYA 135342 2608 3783353 4587662 Chainsingh Verma 9893781486 Rajendra Shriwas 9754443414 Keerti Dehariya 9827225706 CBIN0280753 1920221438 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
58 NEELKATHI KHURD 135344 1039 1541289 1449536 Mehtab Singh Wankhede 7697268442 Santos Verma 9893758804 Vikas Choure 8120367314 CBIN0281814 2347478127 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
59 NISHANJANOJI 135345 1347 2223651 2315779 Fattu Binjhade 8458874528 Arjun Barkhane 9993773266 Sarla Chouraiya 8085488945 CBIN0281814 2347478138 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
60 ORIYA 135346 2082 3590074 4213063 Aslekha Verma 8120310107 Narayan Singh Verma 9753880270 Mithlesh Kumar Dehariya 9752770772 CBIN0280753 1920221868 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
61 PACHGAON 135347 1935 3329660 4887094 Pohapsingh bhalavi 8435223656 Shyamsundar Rode 9755903793 Bhagatram Raghuwanshi 9926332202 CBIN0280753 1920221143 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
62 PALADAUN 135348 1719 2284598 2731825 Dinesh Soni 9827802233 Kailash Nagwanshi 8120897942 Krishn Kumar Verma 9753494095 CBIN0280753 1920219521 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
63 PALHARI 135349 2044 3004252 3520905 Omprakash Uikey 9009689061 shriram uikey 9424909547 Seema Lilhare 7828870122 CBIN0280753 1920221993 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
64 PANJRA 135350 1339 2777286 4611902 Krashna Bai Vishwkarma 8120006272 Noulsingh Vishvakarma 7049049269 - 0 CBIN0280753 1920221212 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
65 PARASGAON SARRA 135351 1987 1774329 2583310 Kumer Uikey 8965827964 Dilip Singh Chouriya 9993913158 Dayanand Barpete 9669449240 CBIN0281814 2347477917 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
66 PARSOLI 135352 2504 4008040 3895748 Girdhari Sahu 7869320568 Rajendra Verma 9993919315 - 0 CBIN0280753 1920221198 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
67 PAUNIYA 135353 1906 3602676 2280229 Sukhvati Bhoi 9685182937 Gopal Singh Raghuwanshi 7773074080 Ramsunder Raghuwanshi 9753036900 CBIN0280753 1920221234 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
68 PHUTERA 135306 1539 2351103 2300319 Mr Gaoutam Raghuwanshi 9589181500 Sunil Kumar Sahu 9424633163 Vandna Lilhare 9179412547 CBIN0280753 3087454689 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
69 PIPARIYAKHATI 135355 2028 1991170 3843925 kavita pal 9993773424 Mohansing Godewar 9407011230 Tikaram Pal 9179323618 CBIN0280753 1920221121 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
70 PIPARIYAMANSINGH 135354 1823 2032256 3976352 Naresh Kumar 9993507139 Rajkumar 8889428335 Avneet Nageshwar 9893736309 CBIN0280753 1920220955 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
71 RAJALWADI 135356 1509 2234151 4098934 Balakram 9826502464 Om Prakash Verma 7692980356 Rinky Choudhry 7898677170 CBIN0280753 1920219611 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
72 RAMGARH 135357 2949 4490606 5417099 Ganesh Gohre 9009376744 Fagulal Sriwas 9755716044 Rajkumar Verma 9907010915 CBIN0280753 1920221096 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
73 RAMPURI 135358 1919 4380860 3996187 Manohari Uikey 7354181693 Sukhlal Yadav 7697558742 Raghvendra Raghuwanshi 9907659001 CBIN0281814 2347478321 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
74 SAJPANI 135359 2449 3149035 2407132 Ansuiya Chandrawanshi 7049225575 Arvind sharma 9806285629 Mohan Raghuwanshi 9589453425 CBIN0280753 1920297157 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
75 SALAICHHINDI 135360 1412 2545117 3379811 Manju Chouraiya 9926914620 Parsram Chouriya 9754445751 Manoj Chouriya 9575713441 CBIN0281814 2347478229 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
76 SALKHANI 135361 1503 3477205 2729574 Ramfali Pancheshwar 9669702549 Rambhrosh Sharma 9179059072 Mohit Tiwari 7610700912 CBIN0280753 1920221722 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
77 SAMASWADA 135362 3127 3719630 2858060 Shivraj Thakur 8827185027 Sunil Kumar Sharma 9754792332 Surendra Sahu 8103353332 CBIN0280753 1920221642 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
78 SANKH 135363 1886 7604884 4500782 Laxmi Raghuvanshi 9977876473 Rajendra Kumar Verma 8223941490 - 0 CBIN0280753 1920221041 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
79 SATOTI 135364 1804 2121428 4668970 Meghraj Raghuwanshi 9993912972 Deendayal Mangrole 9893905806 Anil Verma 7566881057 CBIN0281814 2347478150 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
80 SEEDAP 135365 1673 1558974 1806198 Prabhavati Uikey 8817055592 Parmalsingh Chouhan 9589159646 Kuldeep Uikey 9009277061 CBIN0280753 1920221631 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
81 SEETAPAR 135371 1597 5175409 7060767 Ghanshyam Sharma 7582096601 Vishu Sigotiya 7241174404 Gireesh Kumar Barkoriya 8982141702 CBIN0280753 1920221608 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
82 SIHORAMAL 135366 2502 3847501 3640350 Shankar Pal 9893987134 Ramnarayan Raghuwanshi 7049009075 - 0 CBIN0280753 1920221959 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
83 SIMARIYAKALA 135367 1774 3224865 3960247 Tikamani Sanodiya 9669659183 Sumansingh Geharwar 8964091578 Ramphool Barkade 8964081307 CBIN0280753 1920221653 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
84 SINGODI 135368 1878 3631640 4966260 Mrs Lila Patil 8462979250 Sundarlal Yadav 9589767290 Devesh Raghuwanshi 9685681677 CBIN0280753 1920221030 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
85 SIRAS 135369 1512 2996796 3420410 Durga Sahu 8963936232 Mahendra manhrole 9981276750 Akhilesh Raghuwanshi 9926449451 CBIN0280753 1920221110 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
86 SIREGAON 135370 1961 4063393 4289535 Bhagvati 8085175924 Dayaram Naagotiya 9630359244 Jaydeep Verma 8827221546 CBIN0280753 1920221450 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
87 TAP 135372 1641 1187965 2682435 Vinod Tekam 7745929226 yogendra raghuwanshi 9589208488 Yogendra Raghuwanshi 9589208488 CBIN0280753 1920222318 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
88 THAVRI 135374 1931 1340170 5330692 Ishwarsingh Choudhary 9893574852 Surendr Verma 9993849757 Piyush Sharma 8085710552 CBIN0280753 1920220977 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
89 TITRI 135373 1725 2236429 3191493 Dalsingh Dhurve 9754499250 Chandansingh Raghuwanshi 9993773382 Vijay Giri 8827944001 CBIN0281814 2347478263 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above