MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 Anjaniya 149555 2044 1577956 2979674 Jagram Parte 7869650849 Kumbhi Lal Bhalavi 6266343577 - 0 CBIN0281987 2251077541 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 Babaiya 149556 2299 3433344 6257984 Mansaram Bhalavi 9479637206 Ramkumar Masram 8989628445 Mehtap Singh Parte 8989628483 CBIN0281987 2251077314 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 Bakodaseoni 149557 1759 2110661 1546458 Smt.Sitiya Bai 6264094191 Hazarilal Sarathe 9111067520 Eishlal Uikey 9407358491 CBIN0281987 2251077325 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 Bhatamtra 149559 2039 1586477 3638796 Bashant Rao Kumre 7772878948 Laxman Singh Rajpoot 8770823896 Dharmendra Kumar Banjara 9575010251 CBIN0281987 2251077585 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 Bheemgadh 149560 2436 4127129 4053357 Balwant Kushram 7869158325 Wachanlal Yadav 9424363111 Pawan Shivvedi 9691801846 CBIN0281987 2251077427 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 BIHIRIYA 149562 1580 2160517 3063956 Ramsingh Uikey 8963919021 shree Ram Yadav 9098999618 Mahesh Kumar Gajjam 8120063096 CBIN0281987 2251077449 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 Bijadeori 149558 2721 6760370 6334226 Smt Trilekha Utti 9691122798 Shri Imrat Daheriya 7581866145 Govind Ahirwar 9302922862 CBIN0281987 2251077290 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 Bilakta 149563 2357 7503846 8463756 Rajaram Dhurve 6267005069 Mehmood Kureshi 8889942073 - 0 CBIN0281987 2251077733 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 Chamari Khurd 149564 2483 7250678 11517660 Smt Dasoti Khandate 8989945911 Shri Rafeeq Ansari 9425958503 Kumdesh Thakur 9407841926 CBIN0281987 2251077518 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 CHHAPARA 149565 15371 39327903 41194710 Krishna Narayan Tekam 8878713235 Mahendra Bharti 8959550511 - 0 CBIN0281987 2251077722 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 Chhapara Kala 149566 2059 2907113 3291296 Ramdevi Bharti 8120332187 Bhagchand Pancheshwar 7509267379 Shivanand Thakur 9424904662 CBIN0281987 2251077530 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 DANGAWANI 149567 2102 2029500 3114561 Janki Bai 9425683523 Balbhadra Singh 9131734798 - 0 CBIN0281987 2251077529 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 Darvai 149570 2015 4305756 5423440 Suresh Parte 9575299241 Baliram Saryam 9406747774 - 0 CBIN0281987 2251077664 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 Deogaon 149569 3133 7349237 4571524 Meenvati Bai 7879058028 Satish Barkade 8319002102 - 0 CBIN0281987 2251077711 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 Deori Kala 149568 2356 2948270 5535364 Chamru Tekam 8989663207 Yogendra Pathak 9425897625 Dharmendra Awasthi 9424787618 CBIN0281987 2251077619 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 Gangai Ryt 149571 2081 5922498 7596956 Rajkumari Kakodiya 8461813132 Wachan Lal Yadav 9424363111 - 0 CBIN0281987 2251077438 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 Ghunghsa 149572 2068 2521017 4643361 Dasman Tumram 8839153362 Umendra Arsiya 9424681470 Devendra Kumar Yadav 7898061704 CBIN0281987 2251077267 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 GOHNA 149573 1736 7706291 9596521 Sushma Uikey 9516461421 Mahendra Bharti 8959550511 Vinod Dehariya 8319683824 CBIN0281987 2251077483 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 Gorakhpur 149574 2007 5120850 4675338 Ramdayal Idpache 9479471471 Uday Singh Belwansi 9425707205 Sumeri Parte 7247298470 CBIN0281987 2251077494 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 Gorakhpur 149575 2638 6293494 6854106 Smt Satyabhama 7049178535 Manokamna Thakur 9407393959 - 0 CBIN0281987 2251077256 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 Imaliya 149576 1346 3239998 2969935 Rammo Bai 8989662619 Ramsharan Singh Parihar 8989585905 Shekh Firoj Qureshi 9407815404 CBIN0281987 2251077744 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 Imleepadhar 149577 1476 2105749 4018157 Chandrakumar Uikey 9424681840 Daduram Dhurve 9407374973 Ravindra Kumar Uikey 9617574942 CBIN0281987 2251077574 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 Jhiree 149578 2137 3052114 4503300 Darshan Singh 9479505193 Ansar Khan 9425848444 Sevakram Kushawaha 8989540304 CBIN0281987 2251077223 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 Jogigupha 149579 2028 2770082 2869885 Dhaneram Uikey 7697339523 Jitendra Singh 9424681465 - 0 CBIN0281987 2251077563 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 KEKDA 149580 2635 17471015 13440429 Smt Durga Bai Dhurve 9303854469 Awdhesh Pratap Singh Thakur 9425821587 Punaram Jharia 9479630701 CBIN0281987 2251077686 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 KEOLARI 149581 1849 7284790 10152704 Dhoorsingh Uikey 9165783383 Lalit Sharma 8458992733 Dimakchand Belwanshi 9424398380 CBIN0281987 2251077620 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 KHAIRI 149582 1541 4029600 4240278 Smt Mitlesh Invati 8463026084 Amit Kumar Chouksey 8120223394 Balvir Kumar Nagle 9303754173 CBIN0281987 2251077369 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 Khamriya 149583 1651 3250489 4512983 Suneeta Bai 9424627723 Durgesh Saiyyam 9806103362 Shivnath Uikey 9644399217 CBIN0281987 2251077675 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 KHURSIPAR 149584 2857 5214057 5355791 Urmila Marskole 7694034528 Bhagchand Pancheshwar 7509267379 Omprakash Bhalavi 9406704992 CBIN0281987 2251077507 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 KODIYAMAL 149585 1343 7002302 7471504 Ramprasad Bhalavi 9617343981 Balram Singh Daheriya 9424358510 - 0 CBIN0281987 2251077392 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 LAKWAH 149586 2476 4049559 4432561 Sharda Uikey 9617335713 Rambagas Gajjam 8989540869 Shravan Kumar Yadav 9479824842 CBIN0281987 2251077631 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 Latgaon 149587 2385 8335618 6577478 Shivprasad Uikey 9407860947 Yogendra Pathak 9425897625 Shekh Rafeeq 9407013280 CBIN0281987 2251077234 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 Ludagi 149588 1904 5086114 5816798 Nandini Bai 9691677971 Prakash Bhalavi 7610112727 Jay Narayan Koushle 9685206384 CBIN0281987 2251077358 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 Madhwa 149590 2023 3508359 5797304 Smt Kanti Bhalavi 9424383108 Rajkumar Sarathe 8989140223 Pradeep Kumar Inwati 9424372582 CBIN0281987 2251077336 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 MAHULPANI 149589 1807 4369918 3924749 Jhinna Bai Dhurve 9340092070 Dehlan Singh Dhurve 7772902038 - 0 CBIN0281987 2251077303 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 Mundarai 149591 1640 6716606 8001153 Ramswaroop Parte 7509466618 Sarman Jhariya 9407391758 Mersingh Parte 9713525884 CBIN0281987 2251077700 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 Nandiya Kala 149592 1274 2872030 2893093 Geeta Bhalavi 8989555893 Deemagchand Dheriya 9407045059 Triveni Kakodiya 8989734781 CBIN0281987 2251077653 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 PAHADI 149593 2630 7082507 6031977 Chotelal Kumre 9407046496 Saabir Khan 9977386648 Santosh Uikey 8989627620 CBIN0281987 2251077596 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 Paondi 149597 1658 3249504 4159893 Rajni Marskole 8959433280 Aabid Mansuri 9424965965 Sunil Kumar Singotiya 9009953745 CBIN0281987 2251077697 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 Payali Khurd 149595 2255 3985994 5433415 Soni Bai Karveti 9425848188 Lalchand Kakodiya 8989628792 Mahendra Brahmane 8085529899 CBIN0281987 2251077370 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 Payalikoadiya 149594 1758 8648599 9032780 Dhanlal Kusre 8889329390 Hariprasad Dehariya 9425832842 Rajesh Barkade 7697225051 CBIN0281987 2251077416 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 Pipardhana 149596 2710 6250096 6010945 Seetaram Sarvati 9165560408 Ramkishor Gajjam 9407814891 - 0 CBIN0281987 2251077347 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 Pratapgar 149598 2650 4656597 5575206 Somvati Marskole 7869311094 Ram Singh Yadav 7770989641 Dhaneeram Chandravanshi 9617050511 CBIN0281987 2251077450 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 Ramgar 149599 1659 2465435 2612703 Khemsingh Inwati 8817793360 Ghanshyam Kumre 8989825662 Shekh Azeem Kureshi 8989825662 CBIN0281987 2251077608 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 Sadakseoni 149600 1334 2480113 3113687 Gulaba Bai 7354873256 Takhat Singh 8269840200 - 0 CBIN0281987 2251077461 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 Sagar 149601 1495 2759124 3579658 Saroj Bai Thakur 9424393997 Shivkumar Jhariya 7000975687 Shiv Kumar Jhariya 9407841482 CBIN0281987 2251077405 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
47 Sagar 149602 1935 2156649 2098979 Rames Invati 9479823797 Ghanshyam Sihotiya 9424363384 Swami Lal Uikey 9479397801 CBIN0281987 2251077289 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
48 Sukari 149604 2517 3817177 4635072 Taran Lal Invati 9111518228 Foolsingh Yadav 8989722712 Keshari Uikey 9755916805 CBIN0281987 2251077278 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
49 Sukari 149605 1521 3061439 5110769 Smt Satwanti Inwati 9285082184 Shri Rajesh Kudopa 9425832814 Ramgulam Bhalavi 9424966094 CBIN0281987 2251036865 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
50 Suwakheda 149603 1437 2279465 2729605 Shashi Inwati 9752691207 Ganesh Parte 9424680315 Om Prakash Yadav 8120160321 CBIN0281987 2251077472 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
51 Tendani 149606 1506 419888 1965089 Laxmi Bai 9424335071 Seema Thakur 9407072168 Ishwar Singh Rajpoot 9424718121 CBIN0281987 2251077245 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
52 TINSA 149607 2899 7543632 10096186 Suneel Uikey 9479635468 Balakram uikey 9340820694 Mamta Dhurve 9424327422 CBIN0281987 2251077552 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
53 Tulaph Ryt 149608 1789 2974947 3418317 Suraj Bhalavi 6262217510 Saleem Kureshi 9425828010 Chatru Lal Dehariya 9753575886 CBIN0281987 2251077642 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
54 Vichhuawarra 149561 1998 2945149 3087476 Smt Anso Bai 7770998507 Malkhe Singh 9424633368 Yogesh Yadav 7509222564 CBIN0281987 2251077381 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above