MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 Anjaniya 149555 2044 1537609 2904174 Jagram Parte 7869650849 Kumbhi Lal Bhalavi 6266343577 - 0 CBIN0281987 2251077541 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 Babaiya 149556 2299 3301575 6064349 Mansaram Bhalavi 9479637206 Ramkumar Masram 8989628445 Mehtap Singh Parte 8989628483 CBIN0281987 2251077314 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 Bakodaseoni 149557 1759 1998188 1429310 Smt.Sitiya Bai 6264094191 Hazarilal Sarathe 9111067520 Eishlal Uikey 9407358491 CBIN0281987 2251077325 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 Bhatamtra 149559 2039 1535894 3554596 Bashant Rao Kumre 7772878948 Ramakant Amrate 8319915658 Dharmendra Kumar Banjara 9575010251 CBIN0281987 2251077585 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 Bheemgadh 149560 2436 3532129 3534160 Balwant Kushram 7869158325 Wachanlal Yadav 9424363111 Pawan Shivvedi 9691801846 CBIN0281987 2251077427 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 BIHIRIYA 149562 1580 1603181 3008806 Ramsingh Uikey 8963919021 Mahesh Gajjam 8839509956 Mahesh Kumar Gajjam 8120063096 CBIN0281987 2251077449 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 Bijadeori 149558 2721 6147508 5853514 Smt Trilekha Utti 9691122798 Shri Imrat Daheriya 7581866145 Govind Ahirwar 9302922862 CBIN0281987 2251077290 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 Bilakta 149563 2357 6821469 7784034 Rajaram Dhurve 6267005069 Mehmood Kureshi 8889942073 - 0 CBIN0281987 2251077733 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 Chamari Khurd 149564 2483 6625292 10884131 Smt Dasoti Khandate 8989945911 Shri Rafeeq Ansari 9425958503 Kumdesh Thakur 9407841926 CBIN0281987 2251077518 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 CHHAPARA 149565 15371 30613527 36724513 Krishna Narayan Tekam 8878713235 Mahendra Bharti 8959550511 - 0 CBIN0281987 2251077722 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 Chhapara Kala 149566 2059 2699851 2859860 Ramdevi Bharti 8120332187 Bhagchand Pancheshwar 7509267379 Shivanand Thakur 9424904662 CBIN0281987 2251077530 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 DANGAWANI 149567 2102 1724500 2806561 Janki Bai 9425683523 Balbhadra Singh 9131734798 - 0 CBIN0281987 2251077529 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 Darvai 149570 2015 3119756 4234565 Suresh Parte 9575299241 Baliram Saryam 9406747774 - 0 CBIN0281987 2251077664 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 Deogaon 149569 3133 5227858 3525825 Meenvati Bai 7879058028 Sarman Kumar Jhariya 9407391758 - 0 CBIN0281987 2251077711 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 Deori Kala 149568 2356 2126276 4780363 Chamru Tekam 8989663207 Sumarlal Bhalavi 8966837446 Dharmendra Awasthi 9424787618 CBIN0281987 2251077619 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 Gangai Ryt 149571 2081 2876403 4626636 Rajkumari Kakodiya 8461813132 Ramansingh 9098657956 - 0 CBIN0281987 2251077438 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 Ghunghsa 149572 2068 2350004 4544361 Dasman Tumram 8839153362 Umendra Arsiya 9424681470 Devendra Kumar Yadav 7898061704 CBIN0281987 2251077267 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 GOHNA 149573 1736 3617492 5538080 Sushma Uikey 9516461421 Mahendra Bharti 8959550511 Vinod Dehariya 8319683824 CBIN0281987 2251077483 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 Gorakhpur 149574 2007 3432528 3480897 Ramdayal Idpache 9479471471 Uday Singh Belwansi 9425707205 Sumeri Parte 7247298470 CBIN0281987 2251077494 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 Gorakhpur 149575 2638 5249040 5815616 Smt Satyabhama 7049178535 Manokamna Thakur 9407393959 - 0 CBIN0281987 2251077256 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 Imaliya 149576 1346 2273372 2207847 Rammo Bai 8989662619 Ramsharan Singh Parihar 8989585905 Shekh Firoj Qureshi 9407815404 CBIN0281987 2251077744 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 Imleepadhar 149577 1476 2071350 3940777 Chandrakumar Uikey 9424681840 Daduram Dhurve 9407374973 Ravindra Kumar Uikey 9617574942 CBIN0281987 2251077574 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 Jhiree 149578 2137 1907210 3591856 Darshan Singh 9479505193 Ansar Khan 9425848444 Sevakram Kushawaha 8989540304 CBIN0281987 2251077223 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 Jogigupha 149579 2028 2256315 2397088 Dhaneram Uikey 7697339523 Jitendra Singh 9424681465 - 0 CBIN0281987 2251077563 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 KEKDA 149580 2635 17306473 13087323 Smt Durga Bai Dhurve 9303854469 Awdhesh Pratap Singh Thakur 9425821587 Punaram Jharia 9479630701 CBIN0281987 2251077686 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 KEOLARI 149581 1849 7117114 9959244 Dhoorsingh Uikey 9165783383 Lalit Sharma 8458992733 Dimakchand Belwanshi 9424398380 CBIN0281987 2251077620 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 KHAIRI 149582 1541 2401483 2335547 Smt Mitlesh Invati 8463026084 Amit Kumar Chouksey 8120223394 Balvir Kumar Nagle 9303754173 CBIN0281987 2251077369 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 Khamriya 149583 1651 2935489 4076953 Suneeta Bai 9424627723 Durgesh Saiyyam 9806103362 Shivnath Uikey 9644399217 CBIN0281987 2251077675 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 KHURSIPAR 149584 2857 4916803 4984167 Urmila Marskole 7694034528 Bhagchand Pancheshwar 7509267379 Omprakash Bhalavi 9406704992 CBIN0281987 2251077507 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 KODIYAMAL 149585 1343 4508452 5127505 Ramprasad Bhalavi 9617343981 Balram Singh Daheriya 9424358510 - 0 CBIN0281987 2251077392 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 LAKWAH 149586 2476 3834559 4280411 Sharda Uikey 9617335713 Rambagas Gajjam 8989540869 Shravan Kumar Yadav 9479824842 CBIN0281987 2251077631 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 Latgaon 149587 2385 6793483 5189235 Shivprasad Uikey 9407860947 Yogendra Pathak 9425897625 Shekh Rafeeq 9407013280 CBIN0281987 2251077234 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 Ludagi 149588 1904 2279114 3029269 Nandini Bai 9691677971 Prakash Bhalavi 7610112727 Jay Narayan Koushle 9685206384 CBIN0281987 2251077358 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 Madhwa 149590 2023 2451888 5084697 Smt Kanti Bhalavi 9424383108 Rajkumar Sarathe 8989140223 Pradeep Kumar Inwati 9424372582 CBIN0281987 2251077336 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 MAHULPANI 149589 1807 3740429 3380379 Jhinna Bai Dhurve 9340092070 Dehlan Singh Dhurve 7772902038 - 0 CBIN0281987 2251077303 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 Mundarai 149591 1640 4976205 6725161 Ramswaroop Parte 7509466618 Sarman Jhariya 9407391758 Mersingh Parte 9713525884 CBIN0281987 2251077700 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 Nandiya Kala 149592 1274 2235499 1942328 Geeta Bhalavi 8989555893 Deemagchand Dheriya 9407045059 Triveni Kakodiya 8989734781 CBIN0281987 2251077653 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 PAHADI 149593 2630 1636546 4047868 Chotelal Kumre 9407046496 Saabir Khan 9977386648 Santosh Uikey 8989627620 CBIN0281987 2251077596 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 Paondi 149597 1658 653931 1727960 Rajni Marskole 8959433280 Aabid Mansuri 9424965965 Sunil Kumar Singotiya 9009953745 CBIN0281987 2251077697 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 Payali Khurd 149595 2255 3039444 4940250 Soni Bai Karveti 9425848188 Lalchand Kakodiya 8989628792 Mahendra Brahmane 8085529899 CBIN0281987 2251077370 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 Payalikoadiya 149594 1758 6311102 6744157 Dhanlal Kusre 8889329390 Hariprasad Dehariya 9425832842 Rajesh Barkade 7697225051 CBIN0281987 2251077416 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 Pipardhana 149596 2710 4637625 4648645 Seetaram Sarvati 9165560408 Ramkishor Gajjam 9407814891 - 0 CBIN0281987 2251077347 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 Pratapgar 149598 2650 3535982 4382169 Somvati Marskole 7869311094 Ram Singh Yadav 7770989641 Dhaneeram Chandravanshi 9617050511 CBIN0281987 2251077450 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 Ramgar 149599 1659 2139151 2355023 Khemsingh Inwati 8817793360 Ghanshyam Kumre 8989825662 Shekh Azeem Kureshi 8989825662 CBIN0281987 2251077608 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 Sadakseoni 149600 1334 2254638 2907751 Gulaba Bai 7354873256 Takhat Singh 8269840200 - 0 CBIN0281987 2251077461 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 Sagar 149601 1495 2243124 3118955 Saroj Bai Thakur 9424393997 Nepal Singh Chandrawanshi 8770748935 Shiv Kumar Jhariya 9407841482 CBIN0281987 2251077405 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
47 Sagar 149602 1935 1330548 2070929 Rames Invati 9479823797 Ghanshyam Sihotiya 9424363384 Swami Lal Uikey 9479397801 CBIN0281987 2251077289 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
48 Sukari 149604 2517 2682255 4507157 Taran Lal Invati 9111518228 Foolsingh Yadav 8989722712 Keshari Uikey 9755916805 CBIN0281987 2251077278 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
49 Sukari 149605 1521 2886828 4919946 Smt Satwanti Inwati 9285082184 Shri Rajesh Kudopa 9425832814 Ramgulam Bhalavi 9424966094 CBIN0281987 2251036865 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
50 Suwakheda 149603 1437 2269465 2620509 Shashi Inwati 9752691207 Laxman Rajput 9424393742 Om Prakash Yadav 8120160321 CBIN0281987 2251077472 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
51 Tendani 149606 1506 404888 1940581 Laxmi Bai 9424335071 Seema Thakur 9407072168 Ishwar Singh Rajpoot 9424718121 CBIN0281987 2251077245 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
52 TINSA 149607 2899 4727828 7387049 Suneel Uikey 9479635468 Mamta Dhurve 9131435874 Mamta Dhurve 9424327422 CBIN0281987 2251077552 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
53 Tulaph Ryt 149608 1789 2174241 3348293 Suraj Bhalavi 6262217510 Saleem Kureshi 9425828010 Chatru Lal Dehariya 9753575886 CBIN0281987 2251077642 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
54 Vichhuawarra 149561 1998 1851776 2837349 Smt Anso Bai 7770998507 Malkhe Singh 9424633368 Yogesh Yadav 7509222564 CBIN0281987 2251077381 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above