MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 ADEGAON 149873 5932 6939355 12528979 Dinesh kumar uikey 8827519624 shyamsingh uikey 9617146177 Praveen Nema 9039178320 CBIN0280748 1887440194 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 AMAI 149874 1345 2263753 2849802 Bharat Singh Markam 8889383197 Daya Ram Sarathe 9424757316 Dayaram Sarathe 9424757316 CBIN0280748 1887440183 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 Amai 244976 1462 4095806 4686822 Patola Bai Bhalavi 7089232319 Maheshprasad Rajak 9770098897 Pramod Kumar Vishvkarma 7771089097 CBIN0280748 1887478140 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 Aurapani 149952 2012 2900835 5779342 Maya Bai Saryam 8224817211 Rakesh Tiwari 9340420633 Gajram Dehariya 9993867618 CBIN0280748 1887440207 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 Badnaour 149875 1560 2556151 3637705 Mohaniya Bhalavi 9424987036 Latif Qureshi 9479504201 Sipat Bhalavi 9424681054 CBIN0282063 2290228814 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 BAGLAI 149876 1450 3410360 4433043 Mamta Atte 8965867387 Santosh Singh Thakur 9424363603 Arjun Singh Usrethe 9479508008 CBIN0280748 1887494956 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 BAMHANWADA 149877 1546 2414975 3851547 Babita Uikey 9407814964 Shakti Prajapati 7000499736 Ramkumar Sarve 9407847570 CBIN0280748 1887497753 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 Bamhodee 149878 1188 2177920 4027643 Shakun Bai Irpanche 7587667249 Kumesh Bihuniya 9424388221 Pramod Yadav 9691006773 CBIN0280748 1887494912 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 Banbari 149880 1870 2865854 4377959 Rukmani Bai Kumre 9713735654 Archna tiwari 7804072996 Rahim Khan 9584626896 CBIN0280748 1887439564 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 BANDHA 149879 1549 3289248 5697867 Laxmi Bai Yahke 9407060209 Peetam Yadav 9827644683 Rajkumar Sahu 8989629840 CBIN0280748 1887439553 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 BATKA 149881 1465 4495395 4155480 Horilal Marshkole 9644742946 Shivram kumre 8965931342 Shiv Ram Kumre 8965931342 CBIN0280748 1887494661 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 Bawali 149882 2373 2713644 9330958 Shanilal Maravi 9009619535 Virendra Singh Rajput 9424725959 Devi Lal Uikey 8305995123 CBIN0280748 1887439586 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 Begapipariya Mal 149883 2124 4553020 5219757 Memwati Uikey 9285138373 SANTOSH KUMAR YADAV 7000870660 Jitendra Bhalavi 8305594107 CBIN0280748 1887439609 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 BELKHEDI 149884 1256 3575870 2884370 Dropati bai 8989112476 Kripal Patter 9425888173 Jagdish Uikey 9424965823 CBIN0280748 1887439610 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 Bhajiya 149885 1155 3543815 3157534 Smt Dhaniya Parte 9644850767 DHARMENDRA GOLHANI 9424929262 Dharmendra Golhani 9424929262 CBIN0280748 1887494774 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 BHARDA 149886 1502 3869266 4508379 Govind Singh Uikey 9424987019 Shankar Lal Yadav 7000488057 Rajesh Kahar 7489557571 CBIN0280748 1887495268 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 BHARGA 149887 1489 4443443 5051180 Durga Bai Dhurve 7909565013 Rajkumar Yadav 9630961898 Sukhchand Nagesh 8878241772 CBIN0280748 1887495144 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 BHILMA 149888 1538 1995954 2380735 Bisso Bai Dhurve 9753181554 Beni singh Patel 8319831176 Dharmendra Patel 9406763238 CBIN0280748 1887494649 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 Bhorgadhi 149889 1661 3455466 4181813 Janki Bai Bhavadiya 9753441676 Krishnakumar Kudopa 7999503937 Krishna Kumar 8878160053 CBIN0280748 1887439961 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 BIBI 149890 1495 2517606 2584526 Tikiya Bai Uikey 9285161574 ramcharan karpe 9340684452 Netram Ahirwar 9827654042 CBIN0280748 1887439575 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 Bichhua 149891 1140 2106380 2881168 Sukhman 7089845230 Rekha Markam 9669340047 Hari Dehariya 7879316072 CBIN0280748 1887439745 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 Bichhua Londa 149892 1312 2287465 2435341 Shivkumari Kakodiya 8965828308 Damodar Prasad 9424681860 Sunita Sahu 9691840256 CBIN0280748 1887439734 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 Bijana 149893 1554 2928458 4322166 Maniram Uikey 9131915516 Preeti Soni 9131840080 Shriram Parihar 9424965572 CBIN0282063 2290229090 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 Boriya 149894 1491 146350 2200260 Dabbal Singh 7746089091 Rajkumar Baisle 9425888393 Rakesh Marskole 7869892280 CBIN0280748 1887439597 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 BUDHWANI 149895 1294 2202820 3603957 smt Meena Bai 8225908988 Shivprasad Sharma 8719803182 Neeraj Golhani 9691788305 CBIN0280748 1887494627 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 CHARGAON 149897 1897 1987923 5057299 Revti Bai Pandre 8223830711 Balram Chouksey 8889665026 Shivcharan Patel 9575947323 CBIN0280748 1887440138 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 CHHAPRA 1935195 2326467 Shashi Uikey 7974270490 Bhagwandas Ivne 9407014705 Sarla Pathak 8819804757 CBIN0280748 1887440105 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 Chhiraru 149898 1327 408914 2172367 Sukko Bai Koreti 7610675730 Pappu Kumare 9691133818 Shashi Kant Pathak 9691133789 CBIN0280748 1887439938 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 Choolgaon 149899 1555 2127510 2583017 Bardani 8462820926 Vandna Dehariya 9407053092 Tularam Sallam 8458861182 CBIN0280748 1887495111 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 Chutka 149900 1565 2100208 3501114 Govind Pandre 8718929578 Narendra Sharma 7509397382 Vijay Dehariya 7879726034 CBIN0280748 1887494854 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 DALA 149901 1890 5517539 4598999 Summa Kumre 7692944883 Pramod Chandra 8319643832 Devi Prasad Nagesh 9685869310 CBIN0280748 1887495188 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 Dangargaon 149908 1238 2415659 2550859 Vimla Bai 9479505132 Omprakash Patel 7000984759 Sugriva Saiyam 9407476213 CBIN0280748 1887440081 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 DARGADA 149902 1473 813209 2337702 Maya Bai Kakodiya 8236878280 Tofansingh Patel 9098059442 Pitam Yadav 9827644683 CBIN0280748 1887440116 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 Deovri 149903 1224 1618416 2821098 Chandani Maravi 7089027675 Harishankar Yadav 9425834167 Jamna Gurge 9770366985 CBIN0280748 1887440127 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 DHANKAKDI 149904 1884 1886416 3605782 Kishanlal Taram 9617180633 Prehlad Kumar Dehariya 6267542717 Dwarka Rai 7697640432 CBIN0280748 1887439825 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 Dhapara 149896 1305 1057818 2685723 Bhagwati Inwati 7049870975 Anni Lal Uikey 9131768446 Annilal Uikey 8817216539 CBIN0280748 1887439803 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 DHARPATHA 149906 1302 1477106 3370506 Anni Lal Kannari 9424748063 Vishal Parte 8120816498 Parmanand Areba 8889741281 CBIN0280748 1887439814 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 DHOOMA 149907 5314 10284798 19306556 Gulsham Bai Parte 9165171242 Balram Yadav 9424372743 Jyoti Dubey 7509050765 CBIN0280748 1887439836 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 Dungariya 149909 1788 3863173 5631728 Siyaram 7772905467 Kanchan Uikey 9340016375 Parmanand Parte 9977160458 CBIN0280748 1887440092 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 GANESHGANJ 149910 1925 2172721 3004925 Siyavati Saiyam 8770301121 Israr Qureshi 9131284077 - 0 CBIN0280748 1887497888 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 GANGAI 149911 2312 3655142 3955114 Rukma Bai Dhurve 9399718661 Deen Dayal Parashar 8827677322 Janki Yadav 9406752570 CBIN0280748 1887495326 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 Garghatiya 149912 1525 3809393 3656570 Sukhwati Maravi 9516859875 Achhelala Uikey 8889942093 Teeka Ram Sahu 9009007316 CBIN0280748 1887440218 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 Gaurabibi 149917 1523 3934129 4596468 Rajkumari Uikey 9399190166 RajKumar Yadav 9424691414 Sheelchand Karyam 9174926035 CBIN0280748 1887440229 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 Ghoghari 149913 2256 4005402 5381480 Gannu Lal Thakur 6265819354 Ajay Baghela 8821999492 Mukesh Manik 9589295710 CBIN0280748 1887497800 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 Ghoghari (Nagan) 149915 1601 1605200 4055484 Kamla Bai 9479589369 Neeraj Thakur 9407811867 Sunil Kumar Sen 9424393828 CBIN0280748 1887439858 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 Ghoghari Kala 149914 2148 4134024 4234780 Smt Chironja Bai Maravi 9713024615 Krishna Kumar Markam 9407071807 Krishna Kumar Markam 9407071807 CBIN0280748 1887439847 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
47 Ghoorwada 149916 1292 2705902 4119375 Santosh Kumar Rajnegi 9584238289 Teekaram Jhariya 7987257078 Devendra Golhani 9584691587 CBIN0280748 1887439869 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
48 GUNGWARA 149918 1839 3375976 3382129 Sumeri Lal Dhurve 8357053272 Jitendrakumar Sahu 9424747479 Rajni Thakur 9407341304 CBIN0282063 2290228495 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
49 JAMUA 149919 1635 1496525 4156170 Madhulal Kumare 8518097033 Jasman Irpache 7987274964 Nitendra Chouksey 9755271033 CBIN0280748 1887440149 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
50 Jhamrmal 149920 1717 1471866 2128675 Dulari bai 8965808922 Bharti Uikey 9753234892 Neeraj Bhardwaj 9713735966 CBIN0280748 1887439542 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
51 Joba 149921 2568 1108500 2600718 Sunita Bai Uikey 9644209984 Dimak Chand Dehariya 7987391682 Suresh Uikey 8236004749 CBIN0280748 1887497708 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
52 Jogigupha 149923 1698 4325436 5624901 Babu Lal Uikey 8989031763 Achhelal Dehariya 8989781836 Chandan Lal Chandrawanshi 8989687849 CBIN0282063 2290228723 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
53 Jowa 149922 1373 3087276 5137166 Ramganesh Saryam 9981119357 anjani kumar mishra 9407045869 Dimak Dehariya 9926532656 CBIN0280748 1887440150 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
54 JUGRAI 149924 1844 3626843 4902910 Kalsa Bai 7999154120 Amit Kumar Dubey 9303828178 Gyan Singh Kulaste 7999264116 CBIN0280748 1887440161 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
55 KARANPUR 149925 1489 2370814 3372034 Rukmani Nami 9425446318 Biharilal Sen 7999858365 Prachi Mishra 9753063431 CBIN0280748 1887494978 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
56 Karanpur Ryt 149926 2457 3837570 7345535 Pitai Kakodiya 9165136774 Vinod Kumar 7987209004 Vinod Karpe 8120899249 CBIN0280748 1887439632 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
57 Karchhuai 149927 1386 2597741 2680278 Ram Kumari 8827678896 Jhadulal 7049659515 Dinesh Uikey 9109414441 CBIN0280748 1887439621 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
58 KATORI 149928 2338 2941277 4908917 Haro Bai Tekam 9754995297 Prem Shah 8719045796 Lakhan Bhalavi 7694872582 CBIN0280748 1887498145 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
59 KEOLARI 149929 1613 1305240 2626737 Shankar Lal Maravi 9644185368 Netram Bhavadiya 8120228996 Amit Uikey 8965029589 CBIN0280748 1887439676 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
60 KHAIRNARA 149930 1818 3383205 3624044 Sukhman Lal Uikey 9111518082 sahablal uikey 8462948146 Sahab Lal Uikey 8462948146 CBIN0280748 1887495224 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
61 Khakhariya 149931 2101 1293134 2561923 RamDas Irpache 9285161433 Jwar Singh Sahu 9981309650 Jvar Singh Sahu 9981309650 CBIN0280748 1887439870 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
62 Khamariyapahadi 149933 1503 2065502 1887985 Mamta Bai Taram 6260438393 Vandna Sharma 7999907375 - 0 CBIN0280748 1887439881 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
63 Khamhee Raiyat 149934 2250 2876606 4967500 Brajesh Kumar Yuvne 7694885498 Radhelal Pandre 9691234988 Govind Yadav 8823064764 CBIN0280748 1887439905 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
64 Khamriya Gosai 149932 2137 1167049 2093611 Shanta Bai Barksde 9285136404 Dinesh Rajak 8103364701 Dinesh Rajak 8103364701 CBIN0280748 1887494809 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
65 Khubi Raiyat 149935 1470 1549443 3234235 Arjun Singh Inwati 9340118289 Hirai lal Dehariya 9770920976 Brijesh Taram 8989781589 CBIN0280748 1887497902 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
66 KHURSIPAR 149936 1250 1556977 3788021 Gopal Prasad Uikey 9713431812 Chooraman Singh Patel 9754009985 Vinod Jhariya 8989825818 CBIN0280748 1887494582 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
67 LINGPANI 149937 1201 683589 1702858 Laxmi Bai Uikey 9165523649 Ramswaroop 9424381168 Omkar Jharia 9713567979 CBIN0280748 1887439950 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
68 Madai 149942 1363 3359803 3496652 Shivkali Bai 9165885702 Arvind Dehariya 8319614717 Arvind Dehariya 7509440302 CBIN0280748 1887494990 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
69 Madhdeori 149943 1661 1932920 2882086 Santosh Parte 8889609306 Reeta Rajput 8458989776 Sharad Chauksey 7566276127 CBIN0280748 1887439687 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
70 MADHI 149939 2675 3156421 5865964 Shyamwati Barkade 9009531659 Manoj Kahar 8085574633 Manoj Kahar 8085574633 CBIN0280748 1887495280 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
71 MAKARJHIR 149940 1374 1570758 3425175 Sukhlal Maravi 8462957732 Manoj Kumar Rajak 9424968543 Manoj Rajak 9424968543 CBIN0280748 1887497731 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
72 MALKHEDA 149941 1713 5837223 6118361 Choksingh Kakodiya 8223868611 Yashwant Golhani 9131656338 Purushottam Jaisawal 9009399434 CBIN0280748 1887494887 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
73 Manwada 149938 2299 1260052 3907564 Kailash Prasad Uikey 7869838757 Narayan Prasad Thakur 8839840076 Narendra Dehariya 7067191886 CBIN0280748 1887495291 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
74 Mohgaon Dhuma 149944 1791 1751021 2353392 Pyari Bai Barkade 7509168386 Dileep sings marvi 7447042242 Bhagwan Das Yadav 8878100336 CBIN0280748 1887439698 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
75 Mohgaongujar 149945 1205 4854941 5244980 Omkumari Dhurve 7869505437 Ashok Kumar Dubey 9630390212 Vijay Dhurve 9993952635 CBIN0280748 1887439723 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
76 Mohgaonkala 149946 1207 1850200 2103289 Sushila Uikey 9617533572 Rajesh Patel 9589451035 Rajesh Patel 9589451035 CBIN0280748 1887495053 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
77 MOHGAONKHURD 149947 1298 2686451 2788450 Lasha Bai 9285136946 Bharatgiri Goswami 9425888488 Ghanshyam Jhariya 9584358220 CBIN0280748 1887494605 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
78 MOHGAONNAGAN 149948 1387 1647736 3159020 Santulal Kumare 7773065926 Pappu Kumre 9691133818 Pitam Yadav 9827644683 CBIN0280748 1887439712 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
79 NAGANDEORI 149949 1647 1249996 3036853 Jeet Lal Markam 9407015125 neelesh sirbaiya 9131566703 Neelesh Sirvaiya 8989731274 CBIN0280748 1887440172 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
80 Nawalgaon 149950 1587 1880264 4559150 Prahlad Uikey 7566958250 Anarilal Uikey 9575263557 Anjna Dixit 8878503372 CBIN0280748 1887494752 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
81 NIDHANI 149951 1567 1721932 2672439 Ishwar Prasad Yuvne 9174199271 Ratan singh Parte 9424304702 Aishlal Uikey 7049795739 CBIN0280748 1887439949 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
82 Paondi 149960 2530 1844881 5578287 Rem Singh Inwati 7773838564 Gaura Yadav 9424394124 Ajay Vasuki 8989555797 CBIN0280748 1887440003 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
83 Parasiya 149953 1615 4385331 5369646 Narayan Prasad Dhurve 9407392279 Teekaram Jhariya 9407315375 Kunj Bihari Yadav 8878838098 CBIN0280748 1887439972 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
84 PATAN 149954 3161 4311363 5697111 Khumanwati Inwati 8224020280 Lekhram Dehariya 7489190009 Rajesh Sirsham 9424680325 CBIN0280748 1887440014 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
85 PATHADEORI 149955 1919 1679150 2935831 Radheshyam Uikey 7697728545 Keshlal Yadav 8989722640 Balram Jhariya 8878027848 CBIN0280748 1887439983 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
86 PATHARKATHI 149956 2048 6252800 7449188 Khubbo Bai 7649888242 Amit Namdev 9479504949 Anil Inwati 9424302262 CBIN0280748 1887497957 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
87 PINDRAI 149957 1674 1893750 2118683 Bharat Lal Kakodiya 7999691360 Munna Lal Dehariya 8871833792 Omkar Jhariya 7509842162 CBIN0280748 1887439767 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
88 Pindrai Ryt. 149958 1095 2484204 2185439 Harchand Bhalavi 7389879634 SHRAVAN KUMAR UPRELIYA 7898788485 Shravan Upreliya 7898788485 CBIN0280748 1887439778 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
89 Pipariya Mehra 149959 2055 886547 3059951 Savita Bai Dhurve 9174033803 Vijay Dehariya 9165090831 Vijay Dehariya 8103233510 CBIN0280748 1887439790 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
90 PURWA 149961 1273 1693719 2270490 Somnath Dhurve 8305224690 Shankar Kumre 7049672050 Shankar Kumre 7049672050 CBIN0280748 1887440025 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
91 PURWAMAL 149962 1756 3722968 4597851 Seetaram Uikey 9669608369 Pradeep Tiwari 7000121304 Ram Singh Dehariya 9302075426 CBIN0280748 1887494559 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
92 Raichore 149963 1276 2168581 3306086 Gyawati Bai 9575646698 Shakti Prajapati 8357004748 Ramkishor Dehariya 9407013863 CBIN0282063 2290229103 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
93 Ramnagari 149964 1775 5051993 6067515 Chatar Lal Kumre 9630468026 Durgesh Kumar Dehariya 9424904188 Dinesh Bhalavi 9630508045 CBIN0280748 1887440036 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
94 SAGAR 149965 1155 1229989 1598324 Sukhlal Inwati 9285161531 Indra Kumar Uikey 9340784257 Nand Kishor Inwati 9174033848 CBIN0280748 1887498043 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
95 SAHAJPURI 149966 1055 1661646 2951079 Janki Maravi 7566793597 Santlal Dehariya 9425749658 Shekh Naseem Qureshi 9424929679 CBIN0282063 2290228825 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
96 Sahasna 149967 1478 1893431 2942689 Gulab Singh 7999149339 Nirmal kumar Sharma 7748946795 Tophan Dongre 9425187169 CBIN0280748 1887494821 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
97 Salaiya 149968 1705 3930851 5080544 Smt Sumta Bai 9424357059 Bhawna Patel 8989849814 Rajkumar Sahu 8989629840 CBIN0280748 1887440069 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
98 SANAIDONGRI 149969 1303 561479 2756548 Durga Bai Yadav 7067984723 Kev Ram Bhardwaj 8817018010 Abha Yadav 8989847166 CBIN0280748 1887497720 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
99 Sangaimal 149970 1931 3440997 4901663 Fhoolwati Bai 8718872611 Gendlal Patel 9425898590 Ajay Inwati 7879774873 CBIN0280748 1887495086 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
100 SELUA 149971 2551 4483880 6370031 Itta Bai 7697059092 Santosh Upreliya 7693943508 Sumerchand Dehariya 9907980156 CBIN0282063 2290228632 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above