MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AMEDA 132196 2421 640890 2660244 Yogeshwar Uikye 9907173116 Ajay Lilhare 7869241571 Ajay Lilhare 7869241571 CBIN0281039 3054725263 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 AMGAON 132197 1758 2736691 2772687 Sudama Nagpure 7566564100 DHANENDRA 7617341606 Houslal Dhuware 9617903472 CBIN0281039 3115459690 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 ARNAMETA 132198 1857 2071689 3661697 Sudha Soni 9424942770 Nazmun nisha 9424967887 Basant Sarote 9407029450 CBIN0281039 3115459486 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 ATRI 132199 1609 2346933 2672449 Jaipal Marskole 8349290679 Humendra Belji 9424600524 Rajkumar Bisen 9630911848 CBIN0281039 3115460627 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 AWALAGHREE 132200 3049 3518828 3960432 Devendra Mohare 7898498444 Rajendra Pichhode 9926757068 Rajendra Banote 8435915671 CBIN0281039 3115459929 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 BAGDARA 132201 3516 5982684 5052563 Sunita Varkde 7691994341 SADHANA NAGPURE 9575936162 Satish Lilhare 8878336622 CBIN0281039 3054720208 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 BAGHOLI 132202 1799 2276466 4140419 Asha Kawre 6260817018 Manju Tillasi 7489793640 Bihari Panche 8435349119 CBIN0281039 3115452720 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 BATUWA 132203 1991 2640708 2467746 Mamta Banspal 7697944268 MANOJ UEKY 9644762414 Anant Baghele 7566583860 CBIN0281039 3054723662 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 BHAMODI 132204 1408 2106908 2413253 Anusuiyya Dhurve 8224904871 Nandkishor Patle 7489495282 Mulchand Gautam 7000799517 CBIN0281039 3054725514 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 BHARVELI 132205 10357 4775682 8085637 REKHA SARWARI 9340403428 OMKAR THAKRE 9294618029 Nandkisor Nagpurere 8234992440 CBIN0281039 3054724509 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 BHATERA 132206 2487 5264803 3048373 Dipwanti Bambure 9575647599 RAJKUMAR SINGRE 7354214480 Santosh Bambure 7581073332 CBIN0281981 3115803383 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 BHONDWA 132207 2709 4694538 2926885 Kalpana Patel` 7241189933 VIMAL BORIKAR 9174921043 Vimal Borikar 9174921043 CBIN0281039 3115455981 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 BODA 132208 1875 3094609 4798985 Rekha Gomase 8839985369 MAHIPAL NAGPURE 9165818149 Santosh Lilhare 9752854058 CBIN0281039 3115453031 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 BUDHIYAGAON 132209 2596 4687714 3740221 Shyambati Marskole 9407343291 Shrichand Pancheshwar 9754406794 Seema Damahe 9407069413 CBIN0281039 3115453698 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 CHAMARWAHI 132210 1698 3166522 3521358 Homeshwar Bisen 9754700866 Murarilal Marskole 7694953098 Mukesh Choudhri 7566079422 CBIN0281039 3115458223 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 CHANGOTOLA 132211 2911 15453484 14975536 Sheela Vaidh 9424698485 HEMENDRA SAKET 9407084647 Hemendra Saket 8819068960 CBIN0281039 3054723913 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 CHAREGAON 132212 2373 5413614 10360006 Rekha Bhagat 9479698201 Chainlal Gajbhiye 9424980229 Dinesh Solanki 8989801262 CBIN0281039 3115458370 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 CHICHGAON 132213 1786 2658918 2848417 Puranti bai Panche 9179670263 Tundilal Choudhary 7000671950 Sanjay Bhanduriya 8085947467 CBIN0281039 3054725547 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 DEORI 132214 1744 2990445 4330053 Kavita Choudhari 9131291456 Bajirav Raut 9424613122 Rohit Goutam 9644448669 CBIN0281039 3054725604 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 DHANSUWA 132215 2038 436916 2876859 Pramod Borkar 9424978183 CHANDRASHEKHAR LILHARE 9806109460 Sadhna Bhotekar 7974775302 CBIN0281039 3115451759 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 DHAPEWADA 132216 1914 2766405 2408650 Kumharinbai Nagpure 9752203446 Pyarelal Lilhare 9340155347 - 0 CBIN0281981 3115798780 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 GARDA 132217 1436 910237 2705357 Laxmbai Adme 9165453781 Suresh Saulakhe 7869022288 - 0 CBIN0281039 3054724087 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 GHUNADI 132218 1812 3354887 4696485 Shantoshi Bisen 9977991016 Sachin Ambilkar 8989053419 Sunita Katre 9644344636 CBIN0281039 3054724791 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 GONGLAI 132219 2893 1131055 2913728 Ganga Prasad Lilhare 6260653151 Manju Mishra 8770672217 Amit Maskare 8839621237 CBIN0281039 3054724939 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 GUDROO 132220 1748 2428325 2820988 SUNITA BASENE 8889693784 SANJAY SHENDEY 6268699559 Manish Bhandekar 9713538113 CBIN0281039 3115460989 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 HARDOLI 132221 1602 3635670 4439180 Sharda Panche 8305570462 Ashok Funde 9617640257 Nisha Patle 8878383016 CBIN0281039 3054723243 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 HATTA 132222 5259 8976131 13651717 Dilan Pichhode 9827940064 Sachin Chandelwar 7247613232 Sachin Chandelwar 7247613232 CBIN0281039 3054724383 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 HIRAPUR 132223 6315 4483771 8838984 Pawan Markam 9424379902 DEELIP MAHOBE 9407067085 Durgesavari 7999270480 CBIN0281039 3115455302 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 JAGPUR 132224 1573 990884 1899212 Jhankar Singh Upwanshi 9406764320 Udelal Lilhare 9575681082 Vikash Shinde 8349123567 CBIN0281039 3054725218 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 JARERA 132225 3082 3484559 3203812 Santosh Shirsagar 8989252918 Rajkukamr Deshahe 9479699770 Faiyaj Khan 9609932173 CBIN0281039 3054725092 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 KATANGI 132226 2077 3154403 4556283 Aruna Katre 9294622567 Likhendra Parthi 7049980091 Ranjit Tirpude 8103539672 CBIN0281039 3054725332 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 KESLAWADA 132227 1278 2093050 2821489 Santkala Parte 9977146626 Khub Chand 8120666528 Rajesh Mate 7260855846 CBIN0281039 3054723130 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 KHAIRGAON 132228 1385 1622587 2327709 Gyanchand Choudhari 9977687521 Sewakram Panche 8305164047 Hitesh Rahandale 8435918512 CBIN0281039 3054725784 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 Khairi-खैरी 132229 1221 3448757 1399784 Fulkan Mohare 8305940060 HEMLATA LILHARE 7354593302 Lalita Lilhare 9827902416 CBIN0281981 3115802969 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 KHODSEONI 132230 2674 334789 3102612 Rameshvar Sonwane 9754771154 Lalji Damahe 9753668362 Yugal Kisore 700805621 CBIN0281039 3115452049 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 KHURSODI 132231 2396 3507914 2871794 Ramprasad Raut 9617561143 Krishna Kumar Rangire 9752735320 Mahendra Gondane 7000234229 CBIN0281039 3054725036 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 KHUTIYA 132232 1317 178052 1684742 Triveni Bisen 9406704986 Meena Panchmale 9926342320 Mukesh Patle 9752069436 CBIN0281039 3054725285 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 KOCHEWADA 132233 1816 5774923 3970436 Khuman Katare 9907365354 -MILENDRA BHOUTEKAR 8435238198 Milind Bhoutekar 8435238198 CBIN0281039 3115616633 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 KOSMI 132235 8970 5980155 10933132 TRILOK BAMBHURE 8770562908 MADANLAL DHAWDE 9407029115 Preetika Telase 9039239579 CBIN0281039 3054722909 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 KUKDA 132236 2254 2725516 2949383 RAJKUMAR MARKAM 8224841702 Deepchand Hanvate 9754769312 Likheshwari Bisen 8435807168 CBIN0281039 3115453994 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 KUMAHARI 132237 3869 6393391 5961473 Mansula Upwanshi 7898722368 Santosh Bavistale 9407521406 Swati Patil 9630159813 CBIN0281981 3115799013 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 LAMTA 132238 3982 5897692 8973130 Arti Jaiswal 9425833330 Ashish Rahagdale 9981212244 Sharad Jaiswal 9754406767 CBIN0281039 3115461235 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 LINGA 132239 5045 2804153 5797724 Tulsiram Kavre 9165271800 Hariprasad Turkar 7489103551 Naresh Chipekar 9907403581 CBIN0281039 3054725864 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 LOHARA 132240 1436 2511880 3057835 Phulchand Sahare 9406720919 Rajendra Uke 7089676224 Manglesh Patle 9098582828 CBIN0281039 3054725626 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 MAGARDARRA 132241 2545 3440664 7806387 Shyam Singh Chouhan 9406701971 nilesh harinkhede 9713561671 Neelesh Harinkhede 9713561671 CBIN0281039 3115455006 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 MANEGAON 132242 2045 1337927 3834800 Jitendra Parte 8878128495 RAMCHAND BAHESHWAR 9340299071 Uttam Shiv 9424943285 CBIN0281039 3115454749 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
47 MOHGAON 132243 2192 6942645 3694862 Seema Gevrikar 8120546282 Dharmendra Bisen 9424969183 Balram Gevrikar 9424379391 CBIN0281039 3054723356 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
48 MOTEGAON 132244 1590 2039515 2978461 Radhelal Yadav 7772038545 khelesh khare 9340810836 Khelesh Khare 7694825464 CBIN0281039 3115454466 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
49 MOURIYA 132245 2282 2866540 3714215 Asha Tembhare 9424906821 Indalsingh Wadive 9644600182 Aatmaram Khairwar 9948837237 CBIN0281039 3115454228 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
50 NAGARWADA 132246 1892 4873961 2635226 Jasan Bai Vaidh 9926432945 Thaneshwar Mohare 9179605500 Manoj Uike 9644762414 CBIN0281039 3054724699 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
51 NAHARWANI 132247 2572 2721602 4928666 Banshpal Chakpak 9644727479 KISHOR DINNEWAR 9827217716 Sanjay Bawankar 9753927466 CBIN0281039 3115458619 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
52 NAITRA 132248 3867 1012415 5930845 Santosh Lilhare 9752847960 Bhedeswer Bisen 9302248056 Pavan Lilhare 9179172625 CBIN0281039 3054725456 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
53 NAVEGAON 132249 1450 3043656 4767071 Lalita Rana 9285119073 Mamta Madankar 7999138200 Mamta Madankar 8435422887 CBIN0281039 3054725401 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
54 NEWARGAON 132250 1692 4210713 5849976 Ashok Bisen 9424664582 Nobel Kishor Bisen 9424613635 Pankaj Jaitwar 9981843200 CBIN0281039 3115458857 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
55 ORMHA 132251 1933 1988656 2722523 Anita Bangade 7974487891 VINOD HARINKHERE 9340819823 Vinod Harinkhede 9755717905 CBIN0281039 3115460344 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
56 PADRIGANJ 132252 1254 490317 1210238 Seema Yadav 9575027078 ANNAT BAGHELE 7566583860 Likheshwari Chhirsagar 8435807168 CBIN0281039 3115461542 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
57 PARASPANI 132253 1142 398016 1920671 Kiran Choudhari 9424906375 Shravan Nagarvade 7000137288 Balkishor Choudhry 9584166930 CBIN0281039 3054725693 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
58 PARASWADA 132254 1931 106664 2135779 Munnalal Bisen 9752732626 Kishor Vasnik 9407868575 Shantilal Bisen 9752383453 CBIN0281039 3054725773 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
59 PATHARWADA 132255 2394 3677178 3543242 Krshnkumar Bghele 9300494483 SUNIL KUMAR BRAMHE 9981156380 Prafull Rangire 888934646 CBIN0281981 3115802528 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
60 PAYILI 132256 2020 1312123 3552577 Savita Bhimate 9424379129 PURSOTAM YADAV GRS 9630895812 Pursottam Yadav 9630895812 CBIN0281039 3115456361 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
61 PENDRAI 132257 2221 1382473 2725544 Rajesh Pancheshvar 9926830810 Tilak Dasre 9329949290 Tilakram Dasre 7999770560 CBIN0281039 3054724995 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
62 PHACPEDI 132258 2316 3883891 4501681 Rita Ajeet 9406764315 Keshav Prasad 9479502180 Hitesh Rahangdale 9827603877 CBIN0281039 3054723719 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
63 PRATAPPUR 132259 2128 490348 2590324 Omprakash Patle 7693874910 Godavari Patle 7240851330 Godavari Patle 7240851330 CBIN0281039 3115456156 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
64 RATTA 132260 1782 3206959 3600336 Omti Choudhari 9993201365 GYANENDRA KATRE 9479478254 Surendra Rinhayat 9981173274 CBIN0281039 3115457581 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
65 ROSHNA 132261 2004 5246612 5412715 Sunita Nagpure 9713394189 Omeshwari 6267535296 Arun Ukkey 8878474783 CBIN0281039 3115456882 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
66 SAKARI 132262 1795 3971929 3399545 Malti Bisen 9617650064 Anita Hanvat 7049794511 Anita Hanvat 7049794511 CBIN0281039 3054720026 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
67 SAMNAPUR 132263 3624 3420510 4239948 Om Shivnayak 9424898022 Surajlal uikey 9165832610 Rekha Damahe 9424730022 CBIN0281039 3076275591 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
68 SERVI 132264 1264 1975178 2444685 Ramprasad Patle 9407082315 LALITA PATLE 6261517954 Lalita Patle 7898232268 CBIN0281039 3115457999 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
69 SONKHAR 132265 1245 876924 6222482 Thaneshwar Thakre 8461901131 Dhan Lal Bhujade 9644298764 Ekta Rahangdale 8964985638 CBIN0281039 3054717988 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
70 SURWAHI 132266 1858 1684691 3105540 Keshavlal Shorle 9977457882 Chainlal Wadewa 8329434616 Dipika Khairwar 9098106806 CBIN0281039 3115457820 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
71 TAKABRRA 132267 1589 1327933 2834281 Ummed Dhamde 8989950414 JIETENDRA SONBIRSE 9407051843 Jitendra Sonbirse 9407051843 CBIN0281039 3115460139 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
72 TAWEJHARI 132268 2301 5683874 5425126 Kuldeep Nikuse 9630102374 Sewakram Kharole 9131861791 Tilakram Nagpure 7987098115 CBIN0281039 3115460491 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
73 TEKADI 132269 2015 1157353 2613515 Ramesh Raut 9617018575 Shivshankar Gadeshwar 9165743180 Shivshankar Gadeshwar 9165743180 CBIN0281039 3115460752 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
74 THALEWADA 132270 2054 3562544 6055785 Arupsingh Edpanche 9424979565 SANTOSH KUMAR BAGHMARE 8989853175 Jitendra Thakre 9406788039 CBIN0281039 3115455867 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
75 TITWA 132271 1952 3693803 4866918 Malti Sondahare 9407808762 Aatmaram Khairwar 9424925199 Aatmaram Khairwar 7748837237 CBIN0281039 3115455573 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
76 TIWADIKALA 132272 1572 1113989 2560164 Sarita Goutam 7049164989 Ashok Gahgahe 7000063349 Prakash Goutam 9165831311 CBIN0281039 3054725739 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
77 कोहकाढीबर - Khokadibar 132234 1234 782741 1500137 Nirmalal Pichhode 9617477163 Charan Lal 8462936709 Suresh Lilhare 9165819287 CBIN0281039 3054725047 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above