MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AMAWAHI 132713 1809 3926943 4122292 Dulari Tekam 9669121169 RIKHESHWAR THAKRE 9424613882 Kishor Markam 9754313757 CBIN0282832 3160980798 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 Arandiya 132714 1642 3864277 4848889 Smt.MANJULATA MERAVI 9630390302 MULCHAND PATLE 9617039363 Anil Borikar 8889240122 CBIN0282832 3160981168 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 BADGAON 132715 1694 1148497 2723730 SHRI HIMMAT SINGH UIKEY 6261050033 Anil borikar 8889240122 Rajesh Parte 9617847096 CBIN0282832 3160947944 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 BAGHOLI 132716 1450 2010435 1814881 SATIBAI MARSKOLE 9285143668 HEMENDRA PATLE 9981108305 Kisan Tillasi 7747806914 CBIN0282832 3160993479 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 BHIDI 132717 1489 2283064 3749229 RAMESH dhurve 9174036330 kishan tillashi 7747806914 Hemendra Patle 9981108306 CBIN0282832 3161032200 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 BHIKEWARA 132718 2883 5091309 5597978 Krishna Kumar wadiva 8226050124 omkar singor 9575020421 Rajendra Mandlekar 7566123118 CBIN0282832 3161032732 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 BODA 132719 1445 1064186 3836686 Parvati Maravi 7049259230 Pravin Sonekar 9753594422 Pravin Sonekar 9753594422 CBIN0282832 3160974401 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 Chalisbodi 132720 1475 655180 2013625 DHANLAL UIKEY 9425468592 RAJENDRA PATLE 8989659386 Ganesh Pendre 8989182701 CBIN0282832 3160985298 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 CHANDANA 132721 1770 3234153 6120264 Bhagvanti Meravi 9285143664 Rajesh Panchtilak 9165173624 Pawan Magre 9617721906 CBIN0282832 3160978858 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 CHHAPARWAHI 132722 1456 1280159 1999497 DHARMENDRA UIKEY 9174712673 JAITLAL PANDRE 7089315814 Tekram Bhoyar 7509571780 CBIN0282832 3115625401 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 CHINI 132723 1552 1433254 3107717 tarawati masram 9174323120 chabilal pandre 9926116674 Gyan Singh Saiyam 8085316288 CBIN0282832 3161139266 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 DHANWAR(THE) 132724 1960 3077138 4253126 Ranjan singh tekam 8889067898 Dinesh kumar Baghel 9165185295 Ravindra Tembhare 9165744454 CBIN0282832 3160947229 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 DONGARIYA 132725 1197 937014 2482372 Reeta Uieky 8435479315 Ashok bisen 9424380437 Hemant Panchtilak 7566860816 CBIN0282832 3161007546 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 DUDGAON 132726 1396 1927229 2622635 sanota bai dhurwe 9171259102 sanjay kumar sainik 8889380288 Santlal Hirwane 8462852056 CBIN0282832 3161033087 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 FATEHPUR (MA) 132727 1160 1813122 2748656 sundar lal maraskole 7389831419 Bhadulal Yadav 9713384609 Bhola Saiyyam 6261219637 CBIN0282832 3160982162 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 GHODADEHI 132728 1851 1935718 4495640 Laxman uikey 9285141728 Shivprasad Nawlakhe 9926205347 Shiv Prasad Navlakhe 9926205347 CBIN0282832 3160947230 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 GUDMA 132729 1982 684130 2516241 SHIMLA PANDRE 9407072329 Rakesh Meshram 8989852727 Rakesh Meshram 9584418001 CBIN0282832 3115625069 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 HARRABHAT 132730 1041 4488303 5868453 Smt Sevkali Tekam 8889169433 Shailendra kumar Tiwari 7354316712 Ramlal Bhalvi 9575378168 CBIN0282832 3160993741 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 JAGANTOLA(M) 132731 1222 880914 1419475 Manju tekam 8120217878 Chandan Parte 9754928976 Chandan Parte 9754928976 CBIN0282832 3115624327 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 Jhangul 132769 1159 388433 1466249 Sandya Marshkole 9644979383 Ujjensingh Tekam 8435763477 Nemanlal Dhodhre 9575124834 CBIN0282832 3160981395 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 JHIRIYA 132732 1251 656800 2400245 Geeta Marskole 9174241240 Gourishankar Sonwane 8435357392 Gouri Sonwane 8435357392 CBIN0282832 3161001588 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 KANAI 132733 1582 1161971 1053639 PRATAP SINGH UIKEY 9617539364 SOHMAT SINGH WAYAM 8435533632 Parvind Ajit 9617654653 CBIN0282832 3160947194 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 KAWERI 132734 1111 2043661 2730961 Jeevan singh tekam 9424741908 Dilip singh Markam 9424843562 Anita Patle 8889341770 CBIN0282832 3160974150 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 KHAIRLANJI (THE) 132735 2609 2618557 4768452 Kamalwati Inwati 7748900954 Shailesh Chorthe 9165174926 Parvind Pusam 9669393437 CBIN0282832 3161118292 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 KHALONDI 132736 1946 2219007 1719068 Ganesh Bhalave 7354871729 Yashawant Telase 9165163630 Dayaram Warkade 9407029548 CBIN0282832 3160947274 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 KHARPADIYA 132737 1510 1603236 3521295 Savitri Netam 8878156491 Mahesh Markam 8435950554 Lalit Gautam 9753165395 CBIN0282832 3160992205 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 KHURMUNDI 132738 1061 1051540 2604226 MANGLU SINGH UIKEY 9826758017 Sawan yadav 9340249064 Sawanlal Yadav 9617120593 CBIN0282832 3160993106 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 KHURSUD (RYT.) 132739 1219 1929848 2522687 SUNDAR BHALAVI 9407175536 BHUMESH BISEN 7697524486 Bhumesh Bisen 9406788760 CBIN0282832 3160991846 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 KORJA 132740 1846 2100237 2047993 sitkaran marskole 9826414078 Jageshwar Dongre 8889926585 Sanjay Patle 9826768844 CBIN0282832 3160947218 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 KUMADEHI 132741 2130 7380999 14239007 SMt Snehlata Pandre 7240988862 Yuvraj Patle 9826969740 Temeshwari Thakre 9617300681 CBIN0282832 3160947150 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 KURENDA 132742 1832 2357155 3935942 Smt Sumitra Meravi 8963929002 Manish Shaiyam 7697827675 Manish Saiyam 7697827675 CBIN0282832 3160946190 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 LAGMA (RYT.) 132743 2029 3257195 3065952 DHARSINGH MARSKOLE 7566223567 sarita walke 9575880606 Fagu Patle 9424335664 CBIN0282832 3115632655 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 LILAMETA 132744 1348 1470334 1664014 SADHANA WALKE 8889436294 RAVI MARKAM 9424662909 Divla Kovachi 7049416300 CBIN0282832 3115624644 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 LINGA 132745 2892 1794813 7508415 Rupi Parte 8435605990 Devasingh Kurwe 8269688222 Bhagesh Choudhari 7354062834 CBIN0282832 3160984158 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 MAJGAON(MA) 132746 1964 2564145 7196515 Dhaswanti Masram 7024872637 Yuraj Dhumketi 7869937272 Yuraj Dhumketi 786993727 CBIN0282832 3161001929 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 MOHANPUR 132747 1830 3962593 3211786 Smt Ramsula Pandre 9425468792 MAHENDRA SINGH WALKE 8989201980 Devlal Bagade 9009494007 CBIN0282832 3161002286 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 MOHGAON 132748 2361 863540 1532810 tulsiram kangale 9617484184 kanhaiyalal choudhary 8964825896 Yuraj Dhumketi 7869937272 CBIN0282832 3161033735 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 MOHGAON(P) 132749 1245 1157126 4649448 Archana Purram 9285151109 Kishor Markam 9285098355 Geeta Patle 9617031671 CBIN0282832 3161031035 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 NATA 132750 1855 2019630 3285348 Smt.sangeeta uikey 7772098965 dayaram warkade 9753814900 Yashwant Tillasi 9165163630 CBIN0282832 3160979250 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 PARASWADA 132751 4303 6051520 11904882 Ramesh Dhurve 9977812178 YOGESH HIRWANE 9165843643 Anil Trivedi 9179689380 CBIN0282832 3161031524 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 PARSATOLA 132752 1967 1928726 2867641 Man Singh Markam 8435960048 Gulabchand Choudhari 8959060935 Vineet Sonwe 8120226688 CBIN0282832 3115623492 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 PONDI 132753 1995 856498 2350722 Hemeshawar parate 9009161476 Ganesh choudhari 8349081863 Narayn Chaudhary 9630344432 CBIN0282832 3160999787 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 PONGARJHODI 132754 2486 3536615 4639357 Smt.Laxmi warkade 9171481249 Rameshwar bramhe 9174714036 Omkar Chirsagar 9713098063 CBIN0282832 3160984590 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 RUPJHAR 132755 1849 2058790 2381566 Anita Marskole 9424662981 Ghanshayam Alod 9424613722 Anil Patle 9407308568 CBIN0282832 3115629438 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 Sahejana 132759 1455 3998590 3502860 Ramvati Meravi 9285075874 Narayana Prasad Choudhary 9630344932 Narayana Prasad Choudhary 9630344932 CBIN0282832 3160982504 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 SAILA 132756 1911 2575893 3046718 dasrusing dhurwe 8959118553 Balchan Aythekar 9669640775 Mahesh Kumar Patle 7773860108 CBIN0282832 3160983857 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
47 SAMANAPUR 132757 1730 1938726 2201731 Manoj Uikey 8989723248 Khalil Khan 9407312045 Suresh Bompre 9407313037 CBIN0282832 3115623287 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
48 SAREKHA 132758 2048 3277349 4867033 Ashok singh Maraskole 9669025702 Laxman Dahima 9644427947 Laxman Dahima 9644427947 CBIN0282832 3161000299 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
49 SILGI 132760 1786 2467135 3976937 indu parte 9752914005 RAKESH PATLE 8878939334 Chandralekha Gautam 9424665069 CBIN0282832 3160999415 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
50 SINGHAI 132761 2713 5318530 4644183 FAGANU SINGH KHANDATE 7697062349 DASHRATH BISEN 9669888630 Manoj Bisen 9826769327 CBIN0282832 3161010151 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
51 SITADONGRI 132762 1816 1751792 3612064 Meera Saiyam 9294645432 Arjun Tillasi 9165375971 Ramlal Bhalavi 7240807953 CBIN0282832 3160984862 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
52 SUKADI 132763 1779 962729 2428452 Gangotri kangale 9584926695 parvind ajeet 9617654653 Devanjali Patle 8435958601 CBIN0282832 3161008798 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
53 THEMA 132764 1112 1710703 2044339 Kala Tekam 9285150919 Mulamchand Gautam 9285119271 Devendra Kumar Turkar 9617559422 CBIN0282832 3160991449 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
54 TIKARIYA 132765 2305 1925490 3004751 manjulat masaram 9165601776 Gulendra Goutam 8959743824 Gulendra Goutam 8959743820 CBIN0282832 3160981758 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
55 UDADANA 132766 2159 1600052 4560340 Ramkumar Inwati 9584111295 Rajesh Parate 9617847096 Bhagesh Choudhary 7354062834 CBIN0282832 3161008244 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
56 UKWA 132767 6768 8019053 10556573 SANJAY MARSKOLE 9630228297 BHAJAN WALKE 9424354188 Priti Sahare 8989779336 CBIN0282832 3115623651 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
57 Umariya 132768 1592 2403158 2157207 Santlal Pandre 9407060434 Kantilal Vahne 8435073187 Tekram Bhoyar 7509571780 CBIN0282832 3160992567 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above