MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AABA 132635 2200 2876691 4224330 Usha Kabire 7987274182 Chandrashekhar Borker 9131918905 Narendra Gajbhiye 9111411577 CBIN0281494 2901381410 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 AMEDRA(B) 132636 2514 2961593 3416105 Mubina Husen 9424630656 Dilesh Mankar 9009959312 Bhuranjit Kurahe 8889898725 CBIN0281494 2901381409 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 ANDHIYATOLA 132637 1095 1185440 2377733 Lalita Hatile 9285137671 Tosram Lilhare 9575156630 Dilesh Kumar Mankar 9009959312 CBIN0281494 3160630006 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 BADGOAN (K) 132638 2765 3514570 3921998 Sujata Chaure 9131739758 GHANSHYAM YEDE 6261585522 Rahesh Thakre 9009641419 CBIN0281494 2009138811 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 BADGOAN(M) 132639 1809 2141720 2731826 Rameshwar 8305270758 Bhuwanlal Kabire 9424664426 Joharlal Lilhare 8305008781 CBIN0281494 2901381421 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 BAHELA 132640 1930 5663650 4308777 Jitendra Hatile 9424315210 shailesh khogal 9406750939 Shailesh Khongal 9406750939 CBIN0281494 2901381432 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 BAKODI 132667 1273 4778617 2057762 Jhankar Badghaiya 9407313294 Dharmendra Ghongade 9691122460 Dinesh Tandekar 7354366494 CBIN0281494 3160624173 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 BAPADI 132641 2166 2434330 2303769 Ishwardas Ji Ghormare 9753529742 krishna kumar deshmukh 8839240449 Dhanesh Kumar Ratone 9424366282 CBIN0281494 3160628837 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 BELGAON 132642 3214 6367915 5745370 JAIPALSINGH PARTE 7587543506 Premlal Matre 8989659886 Premlal Matore 8989659861 CBIN0281494 3160627594 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 BENEGAON 132643 1188 1500953 4249619 Hemraj Sorkure 9644370862 Hemendra Kumar Yerpude 9669322404 Naresh Shakkarpude 9479699920 CBIN0281494 3160624388 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 BHANEGOAN 132644 3926 5582860 6695273 Ram Kumar Thakre 9981432901 Anil kamde 8120443075 Suresh Kumar Bhimte 7697531966 CBIN0281494 2901381578 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 BHIMODI 132645 1523 2524196 3191634 Smt.Godin Hanote 7354065739 Khusbu Shrivastav 7694952395 Rambabu Gajbhiye 8120764094 CBIN0281494 2901381589 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 BINJHALGAON 132646 2777 4799295 7285321 Pratima Madne 9752747055 Ajay Jujjhar 7987786317 Amarlal Misare 9424366383 CBIN0281494 2901381590 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 BIRANPUR 132647 1697 1987760 3309548 SOHANDAS NAGPURE 8959588195 BHARAT MACHHIRKE 9424766767 Khemraj Umare 9179669775 CBIN0281494 3160629444 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 BISONI 132648 5674 5445828 8039010 Smt.krishna Kali 8989200481 Mithlesh Yadav 7974407295 Sanjay Kumar Banspal 9424999709 CBIN0281494 2009136620 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 BOLEGAON 132649 2456 3531913 5434276 Smt.Premlata Bapure 9479698731 Khemchand Kalpure 9407027927 Rajendra Bihone 9479785647 CBIN0281494 2901381602 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 BOMHANWADA 132650 2394 3506851 4585550 Smt.Kiran khogal 9340376991 Nandkumar Bhatere 9303005939 Dharmraj Meshram 9926356603 CBIN0281494 2901381613 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 BOTHALI 132651 1474 4052195 2403889 Dhannu Lal 9406764516 Pradeep Kumar Ramteke 9617504685 Pradeep Kumar Ramteke 9617504685 CBIN0281494 2901381624 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 BURASADONGARI 132652 2618 3361871 5056975 Vidhyaram Randive 9098676994 DHEDULAL LILHARE 9617191284 Jhummakdas Lilhare 9770598466 CBIN0281494 3160629251 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 CHICHOLI 132653 2293 1949027 4811341 Shri Vijay Maskare 8839636378 Bhuwan Fulare 9669035488 Bhuwan Fulare 9669035488 CBIN0281494 2901381635 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 CHIKHALAMALI 132654 1362 2257492 3732396 Mr. Gorelal 7697943303 Chandraprakash Rawte 9827124289 Pradeep Kumar Ramteke 9754479626 CBIN0281494 3160624457 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 CHIKHLI 132655 2210 1981269 4188725 Mr. Mansharam Sorkure 9617889805 Romanlal Thakre 9644924417 Ashok Dashhare 9301635074 CBIN0281494 3160629647 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 DAHEGAON 132656 2651 4993611 3061403 Babita Chaudhari 9644489456 Surendra Bhandakar 8458860763 Omprakash Uike 9907012522 CBIN0281494 2901381646 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 DEWALGAON 132657 2609 1970370 3982384 Dwarka Chaudhari 8959294181 SATISH MESHRAM 7693992052 Satish Kumar Meshram 7693992052 CBIN0281494 3160628724 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 DEWRBELI 132658 2791 4084941 3532836 Shri Shiv Kumar Borkar 9407033076 Barsatee parte 8989201184 Rajendra Singh Dhurway 8989801368 CBIN0281494 2009136700 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 DHANSA 132659 1580 2161435 2733750 Smt.Vidhyavati Lilhare 9340728679 Guniram Lilhare 9329968253 Guniram Lilhare 9329968253 CBIN0281494 2901381657 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 DIBORI 132660 1807 3489340 3910459 Moh. Razik Nazmi 8817488604 surendra damahe 7697944118 Surendra Damahe 7697944118 CBIN0281494 2901381668 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 DONGARGAON 132661 2300 4511758 5627020 Smt yamuna dahare 8223042633 Dashrath Uprade 8120443005 Dasharath Uprade 8120443005 CBIN0281494 2901381679 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 DORLI 132662 1233 2620805 2700718 Shravan Lal 9575645906 PAWAN PILLARE 9009783005 Pavan Kumar Pilare 9009783005 CBIN0281494 2901381680 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 DULHAPUR 132663 4073 4260812 3213013 Smt.Maya RAHAMATKAR 9479332284 NOHARLAL PIPLEWAR 9753189268 Noharlal Piplewar 9753189268 CBIN0281494 2009138345 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 FOFSA 132664 1152 2481292 2214731 BHUNESWARI KABIRE 9303005938 Ishwar sinh parihar 9399584375 Hareeram Bawanthade 9770888104 CBIN0281494 2901381691 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 GHOTI 132665 2678 1865306 3246151 Shichand Kamde 9340350127 HARISH ASATKAR 9098187410 Harish Asatkar 9098187410 CBIN0281494 2009136596 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 GHOTIGHUSMARA 132666 1324 1377274 1323211 Ramesh Murkute 9406730335 ganesh agase 8226018840 Ganesh Agase 8103139406 CBIN0281494 2009136585 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 KALIMATI 132668 2102 606405 2277788 Smt.KOUSHAL GHORMARE 9424613396 TEEJURAM HANOTE 9424664223 Shankardas Bohane 8889275225 CBIN0281494 2009138550 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 KALPATHRI 132669 1913 3163178 2508100 Smt.dileshwari chouke 7694832663 srashti rahangdale 9826130378 Basant Kumar Yede 7354344059 CBIN0281494 3160624616 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 KANSULI 132670 1652 2615252 5116379 Bhuneshwari Dandre 7694819893 BHUNESHWAR TIKESHWAR 9407028438 Bhuneshwar Tikeshwar 9407028438 CBIN0281494 2009136653 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 KARANJA 132671 3872 7253425 15126736 Dharmendra Chute 8989200410 Santosh Bais 8435720247 Ithoba Khairwar 8964826126 CBIN0281494 2901381704 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 KATANGI 132672 2102 2927293 4451548 Rajendra prasad umare 9424662037 Mahendra Kumar Rajnire 9131706088 Ishwari Prasad Umare 7354517428 CBIN0281494 2009138414 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 KEREGAON 132673 2020 3908136 3784304 Smt.Lalita 7089456244 Pawan kumar Kankarayane 9407824959 Chetan Lal Borkar 9685937797 CBIN0281494 2901381715 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 KHAJARI 132674 1913 1910424 1857664 Dr. A.R Khan 9425830344 Bhivram Panchale 9111916851 Chainprakash Doune 8817975587 CBIN0281494 2009138027 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 KHANDAPHARI 132675 1679 2668981 3447056 Radheshym Dandre 9406720690 Ganesh Kumar Randive 8959246966 Raju Marskole 8425301343 CBIN0281494 2009138651 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 KHURSITOLA 132676 2562 2241521 4313086 Smt.Ashu Bai 7773871135 Rajeshwar Matare 9424735848 Lalita Choudhari 7803978572 CBIN0281494 2009136686 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 KOCHEWAHI 132677 2696 2179356 5247827 Madan Lal bahe 7697878236 Nandkumar Bihone 9009424546 Tulsiram Bahe 9165745241 CBIN0281494 2009137986 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 KULPA 132678 3356 8770101 2407987 Smt.Sunaina Nagpure 9669250907 Ukram Bhagat 9977094068 Hemant Thekwar 8461075215 CBIN0281494 2901381726 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 KUMAHARIKALA 132679 2053 2078562 4616844 Smt.Sheela Pandre 7694873346 Amarlal Misare 9424366383 Mahendra Kumar Rajneere 9165034378 CBIN0281494 2901381737 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 KUMARIKHURD 132680 2095 4267159 4334616 Ramkishan Choudhary 9174740781 Ramesh Kumar Lilhare 7773894600 Sanjay Kumar Chouhan 8602543536 CBIN0281494 3160627800 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
47 LADTA 132681 1866 3522226 5192998 Smt Dhurpata marskole 7909384369 Ashish Babu Agashe 7697956307 Vijay Kumar Nakhate 9479479344 CBIN0281494 3160647260 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
48 MANERI 132683 2909 2560924 4035975 Smt.Lalita Randive 7354257605 Dharmendra Thakre 8959926402 Dharmendra Thakre 8959926402 CBIN0281494 2901381748 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
49 MIRIYA 132684 2787 2814394 5373725 Smt Nirmala 8989487470 RISHI KUMAR MASKARE 9340246064 Raju Kumar Ramteke 9303983503 CBIN0281494 3160629068 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
50 MOHAJHARI 132685 5780 1626095 4851500 Smt.Reena tomendra sonwane 7694974529 MANOHER CHOURE 9754535735 Krishna Kumar Deshmukh 9685010759 CBIN0281494 2901381759 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
51 MOHARA 132686 2110 1729990 4821571 Smt.Sakuntala Pardhi 9131279901 Rajendra Kumar Nakhate 9009616162 Madhuri Pardhi 9685010759 CBIN0281494 2901381760 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
52 NANDORA 132687 2354 2972808 3829362 Smt Nilam Bedre 8461089344 DILIP SATKAR 9407308863 Mukesh Awasare 9827727408 CBIN0281494 2009136664 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
53 NEWARWAHI 132688 1705 4645279 4162772 SM.NIRMALA MANDLWAR 9406817077 INDRA Kumar Tikeshwar 8959924187 Indra Kumar Tikeshwar 8959924187 CBIN0281494 2009132274 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
54 OATEKASA 132689 1191 1967334 2733035 Shrimati . Manglabai bagde 8889788190 Munnelal Kurahe 8461814800 Manoj Dohare 8717802597 CBIN0281494 2901381771 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
55 PALDONGRI 132690 2124 3096341 3159394 Mohendra kumar dhanole 8120050026 Rajkumar kawde 9691959575 Rajkumar Kawde 9691959575 CBIN0281494 2901381782 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
56 PARASWADA 132691 1439 1251053 2330825 Shri Dilip Kumar 7240858896 Hitesh Bandol 9009766398 Hitesh Bandol 9009766398 CBIN0281494 2901381793 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
57 PARSODI 132692 2049 2784541 4545702 TEJLAL KHARE 7697111228 WITHOBA KHERWAR 8964826126 Withoba Kherwar 8964826126 CBIN0281494 2901381806 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
58 PATHARGAON 132693 2129 6079523 2735355 Smt.Meera Yede 9644969365 Shankar Lal Sulakhe 8224063830 Ravishankar Meshram 9713391282 CBIN0281494 2901381817 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
59 PAUSERA 132694 1905 1819713 4877037 Smt.Sukvanta Bahe 8435593859 Sanjay Banspal 9424999709 Mithilesh Yadav 9098190112 CBIN0281494 3160627345 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
60 PURWATOLA 132695 1587 1499205 2738515 Gopichand 9111249469 Vighneshwar Kothare 9406768002 Shveta Sahare 8815137671 CBIN0281494 2009138639 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
61 RAMPURA 132696 2243 2246534 2572552 Smt.Saivanti 8989201806 DEELIP MADAME 9165274679 Sunil Harde 7489672576 CBIN0281494 2009107214 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
62 RISEWADA 132697 2936 3159328 6464121 Mr. Suresh lilhare 8458901154 Jitendra Kumar Jha 9424379482 Bhuranjit Kurahe 8889898725 CBIN0281494 2901381828 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
63 SADRA 132698 2120 5079838 4857526 Smt.Lata Bihare 9926609659 Yugaldas Bohne 9340844781 Bhojraj Bhongade 9691091803 CBIN0281494 2901381839 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
64 SAHEKI 132699 1869 1884851 2948944 Devendra Kabire 7049307885 Dilip Bohne 9340255081 Ajay Jujjhar 8458950063 CBIN0281494 3160628429 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
65 SARRA 132700 1733 2747250 3667136 Smt.Shyam Bai 8120263483 Malti Meshram 7974360848 Narendra Bagade 7828153103 CBIN0281494 2009128665 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
66 SAWARIKALA 132701 2192 1749376 2545935 Narayana 7049386219 Umashankar Bhaktwarti 8120763797 Kapurchand Goutam 9165867804 CBIN0281494 2901381840 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
67 SAWRIKHURD 132702 2039 1750557 2489459 Smt.Geeta Dashariya 8964042511 Kunvar Lal Kutariye 7354473775 Bhuranjit Kurahe 8889898725 CBIN0281494 2901381851 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
68 SIHARI 132703 1366 839061 1630742 Dhaniram Bilawar 7587543581 Ramchand Narnaure 9425139418 Ramlal Gurde 9479478433 CBIN0281494 2901381862 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
69 SINGOLA 132704 1695 3157610 3769733 Vidhanya Bai Thakrela 8959055370 TEKCHAND TURKAR 8964826121 Holeshwar Sihore 8959050693 CBIN0281494 2901381873 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
70 SIREGAON 132705 2036 3173736 4911208 Gayatri kalbele 7999077457 Yashvantrav Bapure 9407858874 Deepak Kumar Ballarkhede 8959742427 CBIN0281494 2901381884 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
71 TEDWA 132706 2836 8373529 4850724 Laxman Naktode 9009782989 Shyamlal Karhatkare 8251889442 Rajesh Thakre 9575981413 CBIN0281494 2901381895 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
72 TEKRI 132707 1573 1780259 2588164 Hansraj Satpute 9407051769 Anaram Choudhari 9406764227 Yashwantrao Kothare 9977946873 CBIN0281494 2009138764 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
73 TEMNI 132708 5370 9172885 18404404 Laxman Kawre 8329201859 Krashna kumar Mahesware 9981538996 Santosh Panchale 7748007910 CBIN0281494 2009140671 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
74 THANEGAON 132709 1844 3204055 2761097 Jagatram Narnoure 9424570023 Yugal Kishor Kalpure 9407083076 Omprakash Sonwane 9753742374 CBIN0281494 2009138617 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
75 UMARI 132710 2254 823906 3967081 Smt.Gunita Bai 8823061440 Laxmikant Patle 9617124491 Banspal Thakre 9926772035 CBIN0281494 2901381908 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
76 UMEDRA(P) 132711 1259 1569439 1347962 Smt.Meena Uike 7697855382 Pradeep Kumar Rawte 8817517646 Pradeep Kumar Ravate 8817517646 CBIN0281494 3160627980 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
77 WARI 132712 1995 5110593 5054215 Smt.Meena Dashariya 9424766334 Ramdayal Lilhare 9575004860 Ramdayal Lilhare 9575004860 CBIN0281494 3160629807 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above