MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.  
  •    
    • :
    • :
Gram Panchayat Wise Summary
Gram Panchayat Wise Summary
ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 ALNA 132142 1610 377878 1448920 smt kavita dhurve 8435507707 charanlal muneshware 6261675297 - 0 CBIN0282041 2368292172 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
2 AMGAHAN 132143 1668 2716384 5131288 Smt.Nainbati Dhurwe 9575129282 vinod jharia 8103686942 - 0 CBIN0282041 2368292150 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
3 AMGAON 132144 2509 335346 2952049 Smt.Geeta Taram 9285076930 Rajendra Shandilya 8965090373 Rajendra Shandilya 7509097728 CBIN0282041 2368292354 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
4 BAMHANI 132145 2673 6936793 10044872 Vinod Meravi 7773850847 GHITU PATRE 9165039234 Sanjay Sarwe 7879510026 CBIN0282041 2368292230 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
5 BHALAPURI 132146 1856 1251415 1875347 bhagat singh meravi 7089405172 sammal singh dhurve 7509512814 Sammalsingh Dhurwe 9406766828 CBIN0282041 2368292693 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
6 BHANDERI 132147 3115 1626386 5936163 Amrit Tekam 7354106697 sukh charan khandase 7747064689 Gopal Dhupe 9669171227 CBIN0282041 2368292423 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
7 BIRWA 132148 1809 9500446 7410618 Badan Singh Meravi 7240856313 Khemchand Diwan 7617291569 Khemchand Diwan 7566044755 CBIN0282041 2368292252 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
8 BITHLI(U) 132150 2994 1516182 4300298 Arjun Uike 9407579726 Kuldeep Ajit 8717827222 Kuldeep Ajit 9406720223 CBIN0282041 2368292581 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
9 BODA (M) 132151 1389 1426297 2576512 Smt.Indrani Meravi 9617769764 Nawal Singh Meravi 9977185487 Shailendra Sant 9425892927 CBIN0282041 2368292183 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
10 DALDALA 132152 1654 2000012 3792504 Smt.Taruna 9630739018 Narendra Bisen 9713941073 Sanjay Eade 9713489855 CBIN0282041 2368292514 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
11 DHIRI (F) 132153 1867 2033769 3911156 Sevakram Uike 8463848957 Pususingh Saiyam 7617347554 devraj vatti 8989559750 CBIN0282041 2368292263 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
12 GARHI 132154 3777 5220776 8354296 Smt Anuradha dhurwey 9754738986 SHRI LALSINGH MARKAM 9399335834 Surendra Soni 9407376673 CBIN0282041 2368292706 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
13 GHUITOLA 4935133 6315500 Smt.mangli bai 8120127180 semulal Meravi 7617262500 - 0 CBIN0282041 2368292648 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
14 GOWARA 132155 1340 1656518 2846584 Smt bhavani Armo 9755012850 chandresh Sonwane 9669674311 Eswari Bopche 9977126687 CBIN0282041 2368292398 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
15 GOWARI 132156 1307 1617818 3077783 Ummed Madawi 7617201551 Hensa Uike 9174430051 Yogendra Bhairam 8889355167 CBIN0282041 2368292332 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
16 HATTA 132157 1826 3144853 6403295 Phoolwati Bai 7771059867 Krashna kumar Uikey 7610661254 Shanti Parwal 9926353650 CBIN0282041 2368292149 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
17 JAITPURI (F) 132158 2055 37700 3435579 pramod Taram 7999182844 Sunderlal pandre 8305718375 Rajkumar Pandre 9407085501 CBIN0282041 2368292637 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
18 JATTA ( RYT) 132160 1289 1116369 2517282 Smt.Sagita Uike 9174429983 Santosh Kumar Marthe 9630811075 Narendra Maneshwar 9589927628 CBIN0282041 2368292412 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
19 KADLA(F) 132161 1494 2549466 3297378 santu Singh Pattavi 7770895192 Komal Merravi 7089335193 - 0 CBIN0282041 2368292739 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
20 KANDAI 132162 2233 2959715 4881417 bunder Singh maravi 7649859807 ramprasad durve 9617530641 Suresh Markam 7879510021 CBIN0282041 2368292489 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
21 KARELI 132163 1613 2021483 5647415 puranta bai 9407098205 Shayalal Varke 8989268194 Mahendra Meravi 7828843225 CBIN0282041 2368292218 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
22 KARWAHI 132164 2426 3208028 5206192 Smt.anita kumre 9644216540 VIDESINGH DHURWEY 7879534325 Mulchand Bisen 8889889216 CBIN0282041 2368292456 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
23 KATANGI 132165 1587 826654 4773496 Muni bai maravi 9575961449 Rakesh Diwan 9575514202 Rakesh Deewan 9907625257 CBIN0282041 2368292274 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
24 KATANGI 245217 2227 3548399 5114517 Smt Kamalvati Parte 8989104735 Antram Walke 9691126151 Syam Chicham 8817517389 CBIN0282041 2368292467 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
25 KEOLARI 132166 1647 626004 2601182 Smt.Kala bai dhurve 9165287188 kundan lal yadav 7748903035 David Sharnagat 9300126722 CBIN0282041 2368292365 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
26 KHAJRA 132167 1791 1504166 3128097 Nayayan vati Armo 7610711928 Dalpat Randhave 7610762051 Satyanarayan Taram 9424924916 CBIN0282041 2368292717 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
27 KHOLWA 132168 1651 1523134 4197010 manish uike 9669930749 Tuyeshware Bhagat 9479854013 Dameshvary Sharnagat 9617860637 CBIN0282041 2368292376 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
28 KINARDA 132169 2359 952456 4595588 Laxmi Prasad Tekam 9669247574 Mahendra Meravi GRS 9174712610 Syamlal Varke 8435838086 CBIN0282041 2368292478 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
29 KOHKA 132170 1625 1118911 3685644 Babulal Tekam 9981881126 Jagatlal Tekam 9425448225 Hemant Patle 9713863682 CBIN0282041 2368292241 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
30 KOYALIKHAPA 132171 2755 771026 5737197 Smt.Ratia Meravi 9285089034 MAHESH KUSHRE 8463815091 Mahesh Kushre 9407096561 CBIN0282041 2368292194 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
31 KUGAON 132172 1939 315039 2900707 Tiwari Lal Markam 9575036087 mamta valke 8720048919 Deepakpal Dhurwey 9407308194 CBIN0282041 2368292604 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
32 KUKARRA 132173 2798 1566134 4307564 HITAISHI CHICHAM 9644335860 Hanif Kureshi 7509096303 Milindra Piwhare 9424981085 CBIN0282041 2368292343 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
33 LAHANGAKANHAR 132174 1911 3416112 3912933 Hirlu Singh 9407383127 Devendra Tekam 8989723286 - 0 CBIN0282041 2368292570 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
34 LATRI 132175 1468 2462591 3183695 Ramsingh Meravi 8989723870 Vijay Singh Meravi 9407189802 Vijay Meravi 9407382264 CBIN0282041 2368292536 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
35 LUD 132176 1958 6288049 8414615 Smt.Kaushila 7649827016 Jangalsingh Meravi 9424662457 Pancham Singh Dhurwe 9424731284 CBIN0282041 2368292525 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
36 MANA 132177 1509 1577015 3602262 parasram Saiyam 7089316517 Taran Singh Markam 7617377552 Dharamsingh Pattavi 9009320893 CBIN0282041 2368292740 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
37 MENDKI 132178 1249 1850036 2000787 Smt.Jhalo Armo 7898283924 Rajkumar Meshram 9424980134 Ganesh Khare 7869096497 CBIN0282041 2368292401 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
38 MOHARAI (F) 132179 1537 2260948 5176043 Smt.Hironda Sayyam 9285076141 PUSUSINGH SAIYAM 9617632244 Mahashing Dhurve 9479503210 CBIN0282041 2368292285 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
39 MOHBATTA 132180 1475 1795913 4921433 Smt Akvanti Tekam 9424389755 Lalit Diwan 9752188567 Surendra Uikey 9977128506 CBIN0282041 2368292296 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
40 MOWALA 132181 1765 9525607 8609710 parmila meravi 9111974924 Hardevsingh Wikey 8959769084 Veerbahadur Tekam 9479502714 CBIN0282041 2368292229 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
41 NAVHI 132182 2382 4535046 6325667 Smt.munni bai durve 9406702407 mohan puri 9424752070 Anup Tilgam 9479785951 CBIN0282041 2368292558 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
42 PANDUTALA 132183 2929 5255870 7947038 Gendalal Meravi 7089667775 Gandalal Markam 8889565162 - 0 CBIN0282041 2368292138 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
43 PARSATOLA 132184 1323 1040936 3398943 darshan Singh Dhurve 9009180467 Ramesh Dhodhare 9425830469 - 0 CBIN0282041 2368292445 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
44 PARSHAMU 132185 2529 134114 3172755 INDAL SINGH MARKAM 7089402004 BADARI DAS BHASANT 8959082562 Bajaridas Bhasant 8959082562 CBIN0282041 2368292161 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
45 PATAWA (F) 132186 1622 1293172 5691245 MRS. DASODA BAI MERAVI 8889340338 Chandra lal Dhurwe 7647971554 Chandra lal Dhurwe 7647971554 CBIN0282041 2368292773 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
46 PATHARI 132187 1847 1932476 4788594 sukwal singh markam 7697477963 JAYSINGH PARTE 8120322661 Manoj Kumar Tekam 9406701136 CBIN0282041 2368292569 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
47 PIPARIYA 132188 1872 3886534 3525351 Ganpat Tekam 8889095041 Chitra sen Patle 9479807331 Tameshwar Panchtilak 9691788948 CBIN0282041 2368292309 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
48 PONDI (G) 132189 1482 2117816 2732336 Yashoda Bai 9165670593 Shindu Sant 8224089149 Ghansram Pandre 8989200738 CBIN0282041 2368292592 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
49 PONDI( U) 132190 1718 2208620 4423388 jairam markam 9424489078 Durgaprasad Katre 7649827416 - 0 CBIN0282041 2368292490 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
50 RAMHEPUR 132191 1226 889899 2244769 Antram Parte 7770831179 RAVI WASNIK 7999765192 Mukesh Meravi 9406764653 CBIN0282041 2368292615 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
51 SAMARIYA (F) 132192 3281 2982384 4868454 Mahesh Markam 7617351899 Shailendra Sant 8225984527 - 0 CBIN0282041 2368292682 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
52 SERPAR 132193 1719 3602006 4724554 lal singh markam 9644417026 suresh Rana 9977582442 Deelip Pancheshwar 7697944675 CBIN0282041 2368292387 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
53 SIJORA 132194 3193 134000 3881555 Smt kamla markam 8720880858 Dasvant Dhurwe 9340093459 Dasvant Dhurve 9407067506 CBIN0282041 2368292728 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
54 SONPURI 132195 2408 1017131 4546410 Smt.Rekha kodape 9294620275 Ratanlal Lanjewar 9407800171 Satish Umare 9424390526 CBIN0282041 2368292503 सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया
An innovative e-Governance initiative of PRD & National Informatics Center (NIC), Madhya Pradesh for Transparent and Responsive Governance.
This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above