•    
ग्राम पंचायत वार - कोविड टेस्ट लंबित

जिला :
जनपद पंचायत :
प्रदर्शित अंको को प्रविष्ट करें


ग्राम पंचायतकुल पंजीकृत संभावित संक्रमित व्यक्तिकुल टेस्ट सैम्पल लिए गएटेस्ट सैम्पल हेतु लंबित
शासन 990
सिद्धीखुर्द880
सिध्दीकला 1376
कंजी 20713
र्कसुआलाल 963
माढ़ा660
बरहपान 440
श्ैसा बूढा 330
पड़री 26224
टूसाखांड 23221
मझौली312
छतौली 110
र्कसुआराजा 211
गोश 110
जमगढ़ी 312
श्ुडकुड़ 110
रैला 817
मझौली पाठ 110
लंघा डोल 110
रौहाल 000
श्दैली 000
बुचरो 000
धनगढ़000
ब्क्रादूल 000
पोड़ी पाठ 000
जीर 000
डोगरी101
झलरी 000
धिरौली 000
बजौडी 505
ताल 000
सोलंग 303
चौरा 000
सह्वौहा 000
अमिलवान 606
सिगाही000
चितरवाई कला 000
गहिलरा505
जरौधी 000
बिहरा 11011
बंधा 000
तेंदुहा 000
अमिलिया 202
सुहिरा 13013
बंधौरा 12012
खैराही 808
नगमा 38038
पिपराकुरंद 000
उर्ती 11011
गोरा 101
खनुआनवा टोला 000
श्ल्याटोला 202
मलगा 808
बेतरिया 12012
कोटिया 000
रजमिलान 000
ढेकी 606
खुटार 37037
कर्थुरा 000
बनौली 000
मधुरा101
जरहा 000
सितुलर्खुद 909
कटौली 000
कटौली 505
चरगोडा 000
धनहरा101
धरी 000
मलगो 202
कुम्हिया 000
श्मरखोह 000
शऊखांड 000
बड़गड़ 000
जोगियानी 000
गड़ेरिया000
तेलदह 000
चिनगीटोला 000
पिपरा झापी 000
डिग्घी 13013
पोड़ी नौगई 101
गड़हरा 909
देवरी303
खटखरी 000
करकोसा 808
हरदी12012
चाचर 101
बसौडा 000
खम्हरिया 000
ओखरावल 000
ठोठी टोला 000
करामी 101
कोयलखूंथ000
बहेरी कला 000
ढेका 000
पड़रीराजा टोला000
रौंदी 000
पिपरा 10010
काम 505
तियरा707
मकरोहर 000
झांझीटोला 909
सेमरिया 303
अमहरा 000
र्हरहवा 000
Total42363360