•    
ग्राम पंचायत वार - पंजीकृत संभावित संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी

जिला :
जनपद पंचायत :
प्रदर्शित अंको को प्रविष्ट करें


ग्राम पंचायतकुल पंजीकृत संभावित संक्रमित व्यक्तिकुल पंजीकृत संभावित संक्रमित - पुरुषकुल पंजीकृत संभावित संक्रमित - महिलाग्राम पंचायत में निवासरतअन्य प्रदेश से वापस आए - प्रवासीअन्य प्रदेश से वापस आए - श्रमिक नहीं हैकुल वैक्सीनेटेड व्यक्ति पहल ड़ोसदूसरा ड़ोसकुल टेस्ट हेतु सैम्पल लिए गएटेस्ट हेतु सैम्पल लंबितटेस्ट रिपोर्ट पाज़िटिव(+)टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव(-)टेस्ट रिपोर्ट लंबित
नगमा 38271135307520380380
खुटार 37251237003120370370
पड़री 2621526002112240260
कंजी 2011920004407130200
बंधौरा 121114086420120120
टूसाखांड 23111223001102210230
पिपरा 101002800000100100
सुहिरा 1310312010000130130
बेतरिया 1210210200000120120
सिध्दीकला 13941300110760130
बिहरा 118311006330110110
र्कसुआलाल 98190000063090
गड़हरा 97290000009090
हरदी126612000000120120
डिग्घी 136701300000130130
मलगा 86280000008080
खैराही 86280000008080
शासन 96390000090090
तियरा76152000007070
सिद्धीखुर्द85370100080080
उर्ती 115611000000110110
अमिलवान 65150100006060
कटौली 55004100005050
करकोसा 85380022008080
बजौडी 54150000005050
सितुलर्खुद 94590000009090
गहिलरा54150011005050
रैला 84480000017080
बरहपान 44040010140040
झांझीटोला 94590011009090
काम 54150000005050
श्ैसा बूढा 33030000030030
ढेकी 63360000006060
माढ़ा63360000060060
मलगो 22020000002020
सोलंग 32130021103030
जमगढ़ी 32130000012030
मझौली32130000012030
चाचर 11010000001010
सेमरिया 31230000003030
लंघा डोल 11010010110010
करामी 11010000001010
मझौली पाठ 11010000010010
डोगरी11010000001010
अमिलिया 21120000002020
श्ुडकुड़ 11010000010010
र्कसुआराजा 21120000011020
मधुरा11010000001010
गोश 11010000010010
देवरी31230010103030
छतौली 11010000010010
पोड़ी नौगई 11001000001010
ताल 00000000000000
धनहरा10110000001010
धरी 00000000000000
कुम्हिया 00000000000000
श्मरखोह 00000000000000
शऊखांड 00000000000000
बड़गड़ 00000000000000
जोगियानी 00000000000000
गड़ेरिया00000000000000
तेलदह 00000000000000
चिनगीटोला 00000000000000
पिपरा झापी 00000000000000
खटखरी 00000000000000
पिपराकुरंद 00000000000000
चरगोडा 00000000000000
जरहा 00000000000000
कटौली 00000000000000
कर्थुरा 00000000000000
बनौली 00000000000000
जरौधी 00000000000000
सिगाही00000000000000
चितरवाई कला 00000000000000
कोटिया 00000000000000
रजमिलान 00000000000000
चौरा 00000000000000
सह्वौहा 00000000000000
बंधा 00000000000000
तेंदुहा 00000000000000
गोरा 10110000001010
खनुआनवा टोला 00000000000000
श्ल्याटोला 20220000002020
झलरी 00000000000000
धिरौली 00000000000000
कोयलखूंथ00000000000000
बहेरी कला 00000000000000
ढेका 00000000000000
पड़रीराजा टोला00000000000000
रौंदी 00000000000000
रौहाल 00000000000000
श्दैली 00000000000000
बुचरो 00000000000000
धनगढ़00000000000000
ब्क्रादूल 00000000000000
पोड़ी पाठ 00000000000000
जीर 00000000000000
अमहरा 00000000000000
र्हरहवा 00000000000000
मकरोहर 00000000000000
बसौडा 00000000000000
खम्हरिया 00000000000000
ओखरावल 00000000000000
ठोठी टोला 00000000000000
Total42328813537833123925146336004230